[Home Page]
   15 000 návštěvník

    WWW (21. 5. 2000): Jubilejní návštěvník navštívil Web Zeměměřiče v neděli 21. května 2000 ve 23:04 hodin. Otisk své obrazovky nám zaslal ing. Sedláček z Brna, který tak získal knihu "250 století zeměměřictví" a autoatlas ČR od nakladatelství SHOCart.

    (rp)


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2000
[Server] [Internet] [Pošta]