[Server]

obalka.jpg

Červen a Červenec 2001

Úvodník?

[Rezort ČÚZK]
Zákon 200/1994 Sb. Úplné diferenční znění
Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN
Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě
Marné hledání kn na internetu
ISKN se nezadržitelně blíží
Přechod KÚ na ISKN
Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí ČR
Dálkový přístup k "ISKN v provozu"
Novela zeměměřického zákona
Nove katastralni predpisy - rekapitulace
Napříč republikou

[Katastr nemovitostí]
Zákon 200/1994 Sb. Úplné diferenční znění
Jak se mění soubor geodetických informací KN
Pozemky a právo
Testovací aplikace pro transformaci rastrů při tvorbě DKM
Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN
ISKN se nezadržitelně blíží
Přechod KÚ na ISKN
Marné hledání kn na internetu
Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě
Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí ČR
Dálkový přístup k "ISKN v provozu"
Novela zeměměřického zákona
Nove katastralni predpisy - rekapitulace
Napříč republikou

[GPS]
Vybudování sítí permanentních referenčních stanic by/S@T group a.s.
Realizace uzlového lokalizačního systému na území ČR.
GPS Navigátor
Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě

[Kartografie]
Mapa roku 2000
Mapy mezi knihami

[Geodezie]
Zákon 200/1994 Sb. Úplné diferenční znění
Vybudování sítí permanentních referenčních stanic by/S@T group a.s.
Šedesátá léta ve VTOPÚ - nástup nových technologií
Změny zásad pro vytváření listů vlastnictví v ISKN
Pražské zeměměřické průmyslovce k padesátce
Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě
Dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí ČR
Dálkový přístup k "ISKN v provozu"
Novela zeměměřického zákona
Nove katastralni predpisy - rekapitulace
Napříč republikou

[Fotogrammetrie]
Fotogrammetrické zaměření Velké Omayyadské mešity v Aleppu v Sýrii

[DPZ]

[GIS]
Mapa roku 2000
GIS - SEČ 2001
Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě Ukazkova verze Image Web Serveru

[Víme - víte]
Pražské zeměměřické průmyslovce k padesátce

[Přečtěte si]
Pozemky a právo

[Internet]
Ukazkova verze Image Web Serveru

[Ruzne]
Novinky zeměměřické knihovny č. 1/2001
Angažovanost uživatelů v zavedení nového referenčního systému v Nizozemsku
Soutěž

[Komora geodetů a kartografů]

[Pozemkové úpravy]
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Poznamka k navrhu zakona o poz. upravach

[Software]
Testovací aplikace pro transformaci rastrů při tvorbě DKM

[Historie]

[vimevite]
Historie zeměměřictví - geofyzika, gravimetrie (2. díl)
Mapa roku 2000
GIS - SEČ 2001
Stanovisko Rady NEMOFÓRA k návrhu zákona o dani z nemovitostí

Autorská práva k datovým bázím geodat a kartografickým dílům v elektronické formě Marné hledání kn na internetu
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Poznamka k navrhu zakona o poz. upravach
Novela zeměměřického zákona
Nove katastralni predpisy - rekapitulace
Ukazkova verze Image Web Serveru
Pražské zeměměřické průmyslovce k padesátce
Napříč republikou

[Historie]
Šedesátá léta ve VTOPÚ - nástup nových technologií

[Diář]
Mapa roku 2000
GIS - SEČ 2001

[csgk]
Písemné testy jako součást zkoušky odborné způsobilosti podle novely zákona o zeměměřictví


Minulé číslo        [Server]        Další číslo       Archiv