[Home Page]            

Novela zeměměřického zákona


    Zakon c. 186/2001 Sb., kterym se provadi novela zememerickeho zakona c. 200/1994 Sb., a novela kompetencniho zakona o zememerickych a katastralnich organech c. 359/1992 Sb. vychazi ve ctvrtek, dne 14.6.2001 v castce c. 71 Sbirky zakonu. Je jiz k dispozici na URL: http://www.sbirka.cz/NOVE/01-186.htm
Tež na URL. Účinnost novela nabývá 1. července 2001.

   Dosavadní úplné znění zeměměřického zákona (ve znění loňské novely č. 120/2000 Sb. - t.j. znění platné od 1.9.2000 do 30.6.2001) najdete na URL.
   Nejedná se o původní znění zákona 200/1994 Sb., ale o jeho úplné znění vyplývající již ze změn provedených zákonem č. 120/2000 Sb., t.j. text je úplným zněním zákona platným v období od 1.9.2000 do 30.6.2001. Je to "neoficiální znění zákona" (v této úpravě, t.j. včetně změn provedených zákonem č. 120/2000 Sb., nikdy nebyl zeměměřický zákon ve Sbírce zákonů zveřejněn - text je převzat z ASPI).

   Nové uplné znění, které bude platit od 1.7.2001 (t.j. ve znění novel č. 120/2000 Sb. a 186/2001 Sb.) najdete na URL.

   Úplné nové tzv. DIFERENČNÍ znění (to je vždy to nejcennější a nejžádanější), se zvýrazněnými změnami, které bude provádět od 1.7.2001 právě nový zákon 186/2001 Sb. najdete na URL.


   Novela obsahuje pro komerční sféru např. tyto zajímavosti:
   1) Kdo chce získat úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností bez zkoušek, má ještě posledních několik dnů nějakou šanci. Od 1.7.2001 už to bez zkoušek nepůjde a ještě do konce letošního roku (asi v závěru) bude muset být první termín zkoušek vypsán (budou mezi tím vydány i příslušné nové vyhlášky ČÚZK).
   2) Nová právní úprava porušování pořádku na úseku zeměměřictví (nové paragrafy 17a, 17b, a 17c).
   3) Nově stanovené povinnosti pro ověřovatele jak vést evidenci ověřených výsledků (paragraf 16, odst. 1, pism. e)

   A ještě pro úpplnost - novela obsahuje i zmocnění pro předsedu vlády, aby ve Sbírce zákonu vyhlásil i úplné znění zeměměřického zákona, jak vyplývá ze zákonu jej měnících. Toto úplné znění rozhodně nevyjde současně s novelou. Bude se teprve zpracovávat a až s časovým odstupem publikovat ve Sbírce zákonů. Do 1.7.2001 ještě asi nebude úplné znění na světě.

    vyvěšeno 28/5/ 2001, rumbur


Z časopisu Zeměměřič č. 6/2001
[Server] [Geodezie] [katastr nemovitosti] [rezort ČÚZK] [Vime - Vite] [Pošta]