[Home Page]            
        GIS - SEČ 2001

            SEČ (6. - 8. 6. 2001): Ozdobou bohatého odborného programu jistě byl diskuzní stůl ISKN a poskytování údajů z KN, kterého se za resort zúčastnil místopředseda ČÚZK ing. Karel Večeře, řešitel ISKN ing. Josef Jirman a vedoucí odboru centrálních databází ZÚ ing. Jiří Poláček. Více než stovka posluchačů v zaplněné přednáškové aule takřka 2,5 hodiny sledovala jednu z prvních veřejných a funkčních demonstrací dálkového přístupu ke KN. Lepší dárek než shlédnutí DP na vlastní oči si ing. M. Talich z VÚGTK v den svých narozenin ani nemohl přát.

            Již před rokem na stejném fóru informoval ing. Večeře o ISKN, a proto se nyní maximálně soustředil na popsání aplikace DP. Praktická ukázka z k.ú. Chrudim      (implementace hned v 1. vlně KÚ) byla předvedena na konkrétních datech moderátora konference ing. Falty.

            Pokud zájemce požádá ZÚ o DP (přebal str. III) a splní všechny podmínky ve smlouvě (např. zaplatí zálohu min. 2 000 Kč), bude mu zřízen zákaznický účet, ze kterého se budou ukrajovat padesátikoruny za každou stranu A4 informací. Nejběžnější úlohou je pořízení výpisu z KN, kdy se povinně zadá KÚ a z nabídky vybere další parametr, např. oprávněný subjekt. Po spuštění sestavy lze získat výpis z KN, který je obsahově podobný starému výpisu (údaje o území, vlastnících, parcelách...), ale liší se evidováním budov v dolní části výpisu důsledně oddělených od vlastních parcel. Výpis obsahuje např. také informace o zástavě nemovitostí, ale i časový údaj, který uvádí čas poslední aktualizace centrální databáze a předpokládá se, že od pořízení výpisu se nebude lišit o více než dvě hodiny. Další z mnoha možností ISKN je pořízení výpisu z KN pomocí digitální mapy (dnes asi 20 % území). Na přehledové mapě s hranicemi, červenými názvy a kódy KÚ si uživatel vybere výřez, který se po přepnutí do katastrální mapy a po načtení většího počtu dat změní v grafickou katastrální mapu. Zde si lze označit parcely kliknutím na parcelní čísla. Uživatel získá (a zaplatí) tolik výpisů, kolik parcel různých vlastníků si vybere. Systém nás vždy vrací do původního dialogového okna a ukáže, kolik bylo vybráno parametrů (např. parcel).

            ISKN je složitý systém, který i přes počáteční nesnáze slibuje velké výhody a zaslouží si značnou pozornost. Konfernce v Seči konečně mnohé naplnila optimismem, i když dlouho bude co zlepšovat.

            Na konferenci GIS - SEČ 2001 proběhla i panelová soutěž posterů, kde zvítězili:

A) Uživatelé SW produktů:

1. Magistrát města Ostravy, MIS - odd. GIS
2. Okresní úřad Blansko, KP - IDC
3. Český geologický ústav

B) Firmy:

1. GEFOS a.s., středisko fotogrammetrie (viz str. 40)
2. Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o.
3. T - Mapy, s.r.o.

rp)

    vyvěšeno červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2001
[Server] [Gis] [Vime - Vite] [Pošta]