[Home Page]

           
       Písemné testy jako součást zkoušky odborné způsobilosti podle novely zákona o zeměměřictví

            Protože řada čtenářů projevila zájem o "test", který byl součástí příspěvku předsedy ČSGK ing. Petra Poláka "Písemné testy jako součást zkoušky odborné způsobilosti podle novely zákona o zeměměřictví" (Zeměměřič č. 3/2001), zopakovali jsme v minulém čísle Zeměměřiče znovu uvedené otázky spolu s odpovědním kuponem. Dnes přinášíme správné odpovědi spolu s autorovým komentářem. Protože však žádný z odpovědních lístků zaslaných našimi čtenáři správné odpovědi neobsahoval, nepřinášíme vám žádného vítěze soutěže.

Správné odpovědi:

1) A) B) D) Pozn. autora: Pro jednotlivou odchylku v jedné ze dvou souřadnic platí, že jde o jednorozměrnou odchylku, obecně jsou souřadnicové odchylky dvojrozměrnými odchylkami souřadnic x a y.

2) B) C) F) Pozn. autora: Správné odpovědi jsou odvozeny z příslušných ustanovení zákona o zeměměřických a katastrálních orgánech. Odpovědi A) a G) jsou chytáky.

3) A) B) Pozn. autora: Chytákem je odpověď G). Byty jako samostatné jednotky podle zvláštního zákona jsou evidovány v katastru nemovitostí, ale nejsou nemovitostmi. Nemovitostí (věcí nemovitou) podle občanského zákona je pozemek nebo stavba spojená pevným základem se zemí - což jsou atributy, které byt nemá.

4) B) D) G) Pozn. autora: K odpovědi B) doplňuji, že v zákoně o obcích je obec definována jako veřejnoprávní korporace a splňuje tak ustanovení o osobách - konkrétně osobě právnické - podle občanského zákoníku. Odpověď D) není zcela přesná (což je chyba autora otázky) a měla by znít tak, že obec vykonává územní samosprávu (obec není orgánem).

5) A) D) E) F) Pozn. autora: Otázka není zcela přesně položena (což je chyba autora). Ne všechna rozhodnutí, uvedená ve správných odpovědích, musejí být dokladem k zápisu změny. Konkrétně, je-li vydáno kolaudační rozhodnutí (ad odpověď D), nemusí již stavebník předkládat k zápisu stavební povolení, i když vydání tohoto povolení bylo podmínkou uskutečnění kolaudačního řízení.

Statistika čtenářských odpovědí

            Jak bylo v úvodu předesláno, nikdo neodpověděl na všechny otázky správně. Zajímá-li vás, jaké odpovědi naši čtenáři nejčastěji tipovali, nahlédněte do následující tabulky (správné odpovědi jsou vyznačeny tučně):

  A B C D E F G
1 4 10 8 8 3 2 2
2 5 16 14 6 1 13 5
3 11 17 0 0 4 0 17
4 0 17 13 7 0 0 10
5 23 1 0 8 11 13 2

        vyvěšeno červenec 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 6+7/2001
[Server] [ČSGK] [Pošta]