[pošta]             Druhé setkání přátel MicroStationu

    PRAHA (5.- 6. 5. 1997) u Po překvapivém zájmu o první setkání sdružení uživatelů MicroStation - TMC, rozložily pořadatelé program do dvou dnů a do dvou pater hotelu Fórum. Doprovodné výstavě se stánky 17 firem dominovaly prezentace Digital Equipment a IBM.
    Vedoucím trendem dnešní společnosti je zrychlování cyklů technologických inovací, které nutí při řízení podniků (zvláště větších) uplatňovat nové přístupy při získávání a zpracování potřebných informací. Navíc se stále výrazněji začíná měnit přístup k informačním systémům. Proto firma Bentley přichází s novou řadou třívrstvých klient/server systémů, které jsou souhrnně označovány jako Engineering Back Office (EBO). Tyto produkty umožňují integrovat do jednoho systému různé druhy informací ve firmě (např. geografických informací s ekonomickými, obchodními, personálními atd.). Součástí této řady produktů jsou tzv. ModelServery, které spolupracují se stávajícími systémy MicroStation a jejich hlavním cílem bude zajistit koordinaci řízení toku všech druhů dat (technických, ekonomických aj.) uvnitř organizace. Ve vztahu k internetu mohou ModelServery zajistit (a regulovat) přístup veřejnosti k interním datům organizace. V průběhu r. 1997 byly a budou postupně uvedeny tyto systémy:


Z časopisu Zeměměřič č. 6/97         [obor]     [Server]