[pošta]             Nové mapy a atlasy

Autoatlas, Česká republika, 1:200 000,
Geodézie ČS a Geodezie Brno, 1997, 1. vyd., formát 165 x 235, na spirále, 222 s., cena 188 Kč.

    Nový digitální autoatlas vznikl za necelých pět měsíců. Tato nevídaná rychlost byla dosažena díky před tím připravenému polotovaru - digitálnímu podkladu pro autoatlas 1:100 000. Z něho byly s minimálními úpravami převzaty silnice všechny státní silmice a dálnice, lesy, vodstvo, železnice a čísla silnic. Nově byly "vykresleny" plánky (bločky) sídel a průjezdy obcemi i městy.
    Atlas je velice přehledný a jeho zpracovaní je civilnější (je méně ovlivněn topografických přístupem k obsahu). Proti atlasu 1:100 000 byly doplněny hranice okresů a vojenských prostorů a číselný údaj velikosti stoupání (klesání v procentech. Škoda, že zatím nejsou zachyceny silnice, na které je vjezd zakázán. Automapa 1:200 000 je rozřezána na 102 mapových stran a doplněna geografickou sítí s intervalem 5?. Levný GPS přijímač pomůže zdatnějším uživatelům nebo fandům upřesnit polohu na mapě. Tato síť (v černé barvě) se zbytečně kříží s modrými linkami pro indexování sídel.
    Zbylé stánky jsou zaplněny automapou ČR 1:1,7 mil., kladem listů, seznamem SPZ a mapou okresů se SPZ, tabulkami vzdáleností, schematy dálnic včetně nového úseku dálnice D5 (Plzeň - Rozvadov), tabulky hraničních přechodů. Uživatele potěší plány středů deseti měst v jednotném měřítku 1:10 000 a provedení (tentokrát pouze ve značkovém klíči plánů Geodézie ČS). Plány doplňují mapy okolí těchto měst 1:100 000 s poněkud tenčími (přehlednějšími) vedlejšími ulicemi. Na 30 stranách je umístěna automapa Evropy 1:3,6 mil doplněná tabulkou vzdáleností mezi většinou hlavních měst Evropské unie, Norska, Švýcarska a některých zemí střední a jihovýchodní Evropy. Neocenitelný je rejstřík sídel s více než 19 000 názvy na 44 stranách. U každého názvu je uveden čtveec na mapě a zkratka okresu a u většiny též PSČ a telefonní směrové číslo.

Izrael, 1:500 000, automapa,
Cartographia Budapest pro Kartografii Praha, 1997, 1. vyd., formát 530 x 960 mm, po složení 120 x 265 mm, cena 60 Kč.
    Podrobná automapa upoutá netradičním zpracováním. Obvyklý obsah automap je umístěn na obecnězeměpisné mapě se stínovaným terénem. Je škoda, že šedé plánky měst téměř zanikají na šedohnědém pozadí pahorkatin. Mapa dobře poslouží nejen automobilistům, tusistům, ale i zájemcům o politické dění v této oblasti. Jsou na ní totož zobrazeny hranice příměří, demilitarizovaných zón i palestinských autonimních oblastí. Po ukrajích mapy jsou umístěny plány tří největších měst Izraele - Haifa, Tel Aviv-Yafo a Jerusalem. Na zadní straně je rajstřík sídel, význačných antických lokalit a turistických zajímavostí s více než 1 200 názvy nejen z území Izraele, ale z celé mapy.

Česká republika, Praha, automapa a plán města,
Kartografie Praha, 1997, 1. vyd., formát 660 x 468 mm, po složení 110 x 234 mm.
    Pražská Kartografie se asi po pěti letech vrátila k úspěšnému titulu, který turistům na jednom listu papíru nabízí plán středu Prahy 1:15 tissíc a automapu ČR 1:800 000. Plán Prahy je trochu zjednodušen (neobsahuje významné a veřejné budovy, popisná čísla ani rejstřík ulic). Na nejdůležitější pamětihodnosti upozorňují černo-žluté siluety. Automapa se nijak neliší od samostatně vydávané. Černobíle siluety na spodním okraji mapy upozorňují na památky zařazené do seznamu UNESCO.

Ohře, vodácký průvodce, 1:50 000,
SHOCart, Zlín, 1997, 1. vyd., formát 138 x 208 mm (brožura), 80 s., cena 69 Kč.
    SHOCart již loni vydal tři vodácké průvodce (Vltava, Berounka a ve spolupráci s P.F.Art Otavu). Brožura mapuje řeku a nejbližší její okolí od Chebu po vodní nádrž Nechranice. 70 stran (bez reklam) přináší texty o toku, přírodních a geologických poměrech, o histrorickém vývoji a ochraně přírody okolí Ohře. Na šesti stranách je přehled možností stanování a táboření v okolí řeky, na který navazuje popis sjízdných přítoků a vlastní řeky Ohře. Nechybí ani seznam a popis rybářské revíry v povodí Ohře.
    Tok Ohře je vyobrazen na 11 mapových stranách 1:50 tisíc, které doplňují fotografie a nákresy jezů a hrází. Na rozdíl od ostátních turistických map jsou kromě podrobné kilometráže toku, obtížnějsích úseků řeky (např. peřeje), zakresleny restaurace a prodejny potravin. Vodácký průvodce obsahuje též plány Chebu 1:12 000 a Karlových Var 1:15 000.
   

Z časopisu Zeměměřič č. 6/97