[pošta]             Seminář o digitalizovaném KN

    Milena Procházková (KÚ Praha-západ) na semináři pořádaném VÚGTK (23. 4. 1997) pohovořila o chybách, jichž se dopouštějí zeměměřiči při zpracovávání GP. Hlavním bodem programu bylo však vystoupení Milana Kocába (VÚGTK), za kterým svítil obraz mnohých situací, které nastávají v systému digitalizovaného KN. "Milan měl ode mne zakázáno říci DIKAT, neboť ze semináře jsme nechtěli udělat jeho prezentaci," pochlubil se férovým jednáním své firmy ředitel rezortního výzkumného ústavu Miroslav Roule. Tento seminář VÚGTK zažil svoji premiéru, při které účastníci mohli sledovat změny na monitoru počítače pomocí speciálního zařízení přímo na plátně. Nutno přiznat, že většina ze 180 osob vydrželo vše sledovat až do poslední minuty lektorského nasazení. Je jen otázkou, kdo z nich přitom viděl před svým rypadlem zmrzlou hlínu.


Z časopisu Zeměměřič č. 6/97         [obor]     [Server]