[pošta]             Konkurence ZABAGEDu?


    Koncem r. 1996 vydaly Geodezie ČS a Geodezie Brno nový digitální Autoatlas ČR 1:100 000. Každý, kdo se trochu vyzná v geoinformatice, ví, že 90 % ceny tohoto projektu tvoří data. Samozřejmě data je nutno nasbírat, ale zejména neustále aktualizovat. Pokud si uvědomíme, že digitální obraz celé naší republiky v měřítku 1:100 000 s mírou podrobnosti 1:50 000 tvoři informační základnu využitelnou nejen pro komerční "papírové“ mapy, ale např. i pro mnohé technologie GIS, můžeme tento projekt považovat za výzvu tvůrcům SMD, včetně digitální topografické databáze - ZABAGED.
    Lze tak očekávat prozatím skryté, ale do budoucna stále aktuálnější střetávání státních a privátních subjektů v kartografické produkci. A velmi složitou problematiku autorských práv a zejména jejich interpretace. A pokud směřujeme do stádia "informační společnosti" , potom jenom "informace" a zejména informace prostorová (grafická, polohová, lokalizační) nabude velmi rychle své ceny nejen informační, gnozeologické, ale i finanční.
Zdroj - VEVERKA, B.: Recenze Autoatlasu ČR 1:100 000, GaKO 3/97, s. 65-66


Z časopisu Zeměměřič č. 6/97         [obor]     [Server]