[pošta]             GIS BRNO 1998


    BRNO (28. – 1. 7. 1998): Laboratoř geoinformatiky a kartografie katedry geografie PřF MU Brno ve spolupráci s dalšími společnostmi a asociacemi uspořádaly v areálu Masarykovy univerzity na přelomu pololetí mezinárodní konferenci GIS Brno 1998. Přes 250 účastníků z 24 zemí jednalo, diskutovalo a rozebíralo jednotlivé příspěvky na společných plenárních zasedáních nebo na sezeních jednotlivých odborných sekcí.
    Konference byla rozdělena do čtyř tematických okruhů – digitální kartografie, otevřené GISy, distribuce a vizualizace dat a národní, kontinentální a globální infrastruktura. Dozvěděli jsme se, že celá problematika GISu u nás spočívá ve sjednocování jednotlivých odlišných názorů. Prakticky jde jen o odpovědi na dvě jednoduché otázky – na čem a v čem pojedou u nás GISy. "Než se vypravíme do Evropy, měli bychom mít alespoň u nás stejné dresy," řekl nám jeden olomoucký pedagog, který si nejvíce ze všeho vážil příspěvku uznávaného Američana Jamese Cartera "Mnohostranné využití map – perspektivy GIS". Zato vystoupení Jana Dubna z Úřadu pro státní informační systém vyvolalo rozpaky, zvláště když právě jeho úřad by měl očekávaný pořádek zajistit. "Těžko se nám spolupracuje s ministerstvy, zejména financí," postěžoval si úředník. Lidi kolem společnosti GEPRO by pro určitou shodu názvu svého produktu asi potěšilo jméno jednoho účastníka konference, konkrétně Jaroslava Kokeše z úřadu pro SIS, který o programu ví, ale neužívá jej.
    Konference zažila drobný kolaps jen v době hodinového výpadku proudu. "Dokonce v Brně nejezdily ani šaliny, což jsou v ostatních městech tramvaje," zdůraznil šíři výpadku a vysvětlil brněnské názvosloví dopravních prostředků ředitel konference Milan Konečný. K šesti Američanům a ke Kanaďanovi Zdeňkovi Kálenskému se mezi neevropské účastníky zařadila i Číňanka Yuxia Huang, která však do Brna neputovala po hedvábné stezce, ale jen z Drážďan, odkud byli také spoluautoři jejího příspěvku o organizačním systému GEObit?98 Frank a Katrin Hoffmannovi. Sborník referátů vyšel pouze v angličtině a až na výjimky se v tomto jazyce přednášely všechny příspěvky. Některé nás zaujaly. Nizozemec Henri Aalders, který byl v seznamu účastníků podle abecedního řazení nepochybně na čele, si položil v referátu otázku – vektor nebo rastr? Neztratili se ani domácí odborníci, převážně ze škol. Například pedagogové z ČVUT Josef Hnojil a Markéta Potůčková referovali o propojení GISu, katastru a informačních komunikačních technologií a Růžena Zimová a Petr Soukup o katastrálním informačním systému. Referenti ve svých příspěvcích měli široký územní záběr a zabývali se od mapování biologických zásob v Černém moři, samozřejmě pomocí GISu (Ivan Masljuk – Moskva), až po okres Jihlava (Lucie Kupková – UK Praha). Některé referáty se věnovaly i zemědělství a lesnictví. O aplikacích GISu v lesnictví referoval Karel Charvát prezentující práci spoluautorů Aleše Limpoucha, Jiřího Meška a Františka Pivničky. Dvojdílný sborník z konference, seznam vystavovatelů a další materiály si můžete prohlédnout v knihovně ODISu VÚGTK ve Zdibech.
    Konferenci provázela výstava firem: ARCDATA, Argus GeoSystem, Bentley Systems, Condata, CSMAP, Geodis Brno, Help Service Group, HSI, Intergraph, Intermap, Laboratoř geoinformatiky a kartografie katedry geografie MU Brno, T - MAPY a VÚGTK Zdiby.
(ps)


Z časopisu Zeměměřič č. 7+8/98         [Víme - víte]     [GIS]     [Server]