[Home Page]

Konference KARTOGRAFIE

Katedra mapování a kartografie ČVUT zřídila konferenci KARTOGRAFIE (po vzoru stávajících konferencí KATASTR a GIS-CZ). WWW stránka konference je na adrese: http://gama.fsv.cvut.cz /kartografie/ - kde je návod, jak se do konference přihlásit. Stačí zaslat dopis obsahující příkaz subscribe kartografie Jméno Příjmení na emailovou adresu listserv@fsv.cvut.cz (subjekt zůstává prázdný). Příspěvky se posílají na distribuční adresu konference kartografie@fsv.cvut.cz

Věřme, že konference KARTOGRAFIE bude stejně přínosná jako konference KATASTR a konference GIS-CZ, které mají na internetu již několikaletou tradici. Kartografická konference je zatím stále ještě v plenkách a čeká na příliv nové krve a témat.

Red

vyvěšeno: 6.září 2001


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/2001
[Server] [Kartografie] [Pošta]