[pošta]             Údaje o ekonomických subjektech


    Informační systém ARES (Administrativní Registr Ekonomických subjektů) Ministerstva financí ČR zpřístupňuje veřejné údaje o ekonomických subjektech v IS orgánů státní správy. V souladu s platnou legislativou Ministerstvo financí ČR uvolňuje zkušebně ARES na internet. Přístup k údajům o ekonomických subjektech, jejichž gestory jsou jiné resorty, je realizován přímým vstupem do těchto databází prostřednictvím sítě resortu Ministerstva financí FINet. ARES v současné době zpřístupňuje údaje o ekonomických subjektech z: u Obchodního rejstříku (OR) vedeného u Ministerstva spravedlnosti ČR u Registru živnostenského podnikání (RŽP) vedeného u Ministerstva průmyslu a obchodu ČR u Statistického Registru ekonomických subjektů (RES) vedeného u Českého statistického úřadu u Registru plátců DPH vedeného u Ministerstva financí ČR u Registru plátců spotřební daně vedeného u Ministerstva financí ČR Předpokládá se další rozvoj ARES, především napojením na databáze Střediska cenných papírů, centrální registr dotací ze státního rozpočtu, na údaje z databází Katastru nemovitostí, odkazy z Obchodního věstníku a další veřejné údaje. Cílem je umožnit z jednoho místa přístup do nejdůležitějších databází a evidencí ČR, které mají vazbu na podnikání. Řešení ARES se velmi podobá European Business Registr-EBR, které provozují od počátku t.r. země EU. Cílem je zařazení ARES do EBR v příštím roce a napojení ČR do systému informačních databází o podnikatelských subjektech zemí EU. Použitá technologie v ARES umožňuje pružné rozšiřování celého systému. Všechny informace zpřístupněné systémem ARES mají pouze informativní charakter a nemohou být použity jako průkazný podklad pro soudní řízení ani nemůže být požadována náhrada škody, která by vznikla jejich využitím. Podrobnější informace od 23.8.1999 v ARES. Vstup na formulář je na našich www.zememeric.cz

    Zdroj: Tisková zpráva z 20.8.1999,
    Ministerstvo financí ČR


Z časopisu Zeměměřič č. 8+9/99         [Různé]     [Server]