[pošta]             Přeměřený Melechov


    Zalesněný vrch Melechov, jihozápadní dominanta od Ledče nad S., není jistě třeba představovat kolegům, jejichž oblibu si získaly vodácké sporty a turistika. Severní vrchol je však i významným geodetickým bodem. Jak to s Melechovem v zeměměřické historii vlastně bylo?
   V letech 1824 - 1825 zde byl vybudován bod jako součást tehdejšího Stabilního katastru. Roku 1864 na něm proběhlo středoevropské stupňové měření. V roce 1930 se tento bod stal součástí Čs. jednotné trigonometrické sítě a od roku 1937 slouží jako bod Základní trigonometrické sítě. Po novějších měřeních se bod stal součástí astronomicko-geodetické sítě a roku 1973 bylo vyhlášeno jeho ochranné pásmo.
   V polovině 30. let byla nad bodem postavena sedmicípá zděná měřická věž a v roce 1937 bylo provedeno nivelační měření nově osazených značek. Zřejmě od té doby je na některých mapách uváděna výška Melechova 709 m nad mořem.
   Kolem ochrany geodetického bodu začalo být rušno koncem roku 1993, kdy jeden z hledačů "Štěchovického pokladu", pan Mužík, začal na základě informací od údajného svědka činnosti německé armády hledat na vrcholu Melechova pomocí sonaru a těžké mechanizace asi 40 beden neznámého obsahu. Bez úspěchu, ale díky jemu se o vrchol Melechova začal detailně zajímat i ZKI v Pardubicích a té ředitel KÚ v Havlíčkově Brodě, ing. Lubo Radikovský. Přitom bylo z výškopisu mapy SMO-5 zjištěno, že severní vrchol není zřejmě nejvyšším bodem Melechova. Na základě této informace jsme v létě minulého roku provedli výškové měření (trigonometricky, pomocí totální stanice TOPCON GTS 211 D) tří jižních vrcholů, z nichž nejvyšší byl zaměřen s výškou 715,10 m n. m. v systému Balt po vyrovnání. Měření bylo 9. 5. 1998 kontrolně zopakováno s výsledkem 715,13 m.
   Nově určený nejvyšší vrchol Melechova se nachází zhruba 600 m jižně od měřické věže, je tvořen malou rostlou skalkou, do které byl zapuštěn měřický hřeb. Podle údajů ZÚ je dnes bod vyřazen z AGS a jeho souřadnice, vztažené ke značce na 2,3 m vysokém betono-vém pilíři, jsou y = 685 319,68 m a 1 100 334,99 m a výška BpV = 708,94 m. Trigonometrické body se zpravidla osazují na nejvyšším bodě vrchu. U plochých kopců je obtížné předem určit nejvyšší bod a často vstupují do hry i další faktory, ovlivňující umístění geodetického bodu.
   Závěrem lze konstatovat, že vrch Melechov měří opravdu 715 m a kóta 709 m je pouze výškou geodetického bodu umístěného na jeho plochém vrcholu. Tato situace nenastala jistě pouze u vrchu Melechova, ale i u dalších našich kopců. Čísla uváděná na mapách tudíž často nevyjadřují skutečnou výšku hory, ale mnohdy bohužel ani trigonometrického bodu. (pozn. red.)
  Radek Petrlík


Z časopisu Zeměměřič č. 9+10/98         [Geodezie]     [Server]