[Server] Téma: Kauza BUNKRY
aneb kvalita GP pro KN
[Server]

POSLEDNÍ REAKCE
2008-05-27 12:07:07 - redakce
Tento příspěvěk byl přeřazen do správného chatu na adrese:
http://www.zememeric.cz/chat/chomutov.php

Pokud máte zásadní poznatky k poměrům na KP v Chomutově, napište nám je do redakce. Diskrétnost zaručena.
 
2008-06-03 06:46:36 - soukromník
 
2008-11-17 12:44:58 - soukromník
Po zkušenostech s KÚ všeobecně : není zájem odstranit bordel na KÚ a není kdo by se o to zajímal, je to stát ve státě. V Bulín
 
REAKCE:
úředník
soukromník
jiný (napište kdo)
ÚOZI ze soukromé firmy
ÚOZI z katastrálních úřadů
CELÝ ROZHOVOR
2007-09-13 16:02:52 - redakce
Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu

Na Setkání geodetů v červnu 2007 ve Skalském dvoře se hovořilo také o kvalitě práce v katastru nemovitostí. Naléhal jsem zde na ředitele odboru kontroly a dohledu ČÚZK, ing. Lumíra Nedvídka, abychom o kvalitě geodetických prací v katastru nemluvili jen obecně, ale abychom to demonstrovali třeba na práci inspektorů ZKI a konkrétních případech porušení pořádku na úseku zeměměřictví. Odbor kontroly a dohledu dokonce převzal cenu časopisu Zeměměřič k sobě do úschovy, aby ji načal až rubriku „Z rozhodovací praxe“ na Webu Zeměměřiče naplní dalšími příklady (od roku 2006 jich je již 7!).
Ve Skalském dvoře jsem se zúčastnil ve větším hloučku u kávy v hale hotelu diskuze ve zcela obecné rovině o problému, který se týkal možných vad a chyb v GP. Nepadala žádná jména ani žádné konkrétnosti a diskuze byla vedena ve zcela obecné rovině. Jeden pražský geodet uváděl jako příklad také GP na zaměření několika desítek vojenských bunkrů a velké potíže při měření pro KN.
Když jsem s odstupem několika měsíců shlédl anonymizovaný dokument IMZKI č. 73, spojil jsem si to s tím, co jsem ve Skalském dvoře od onoho majitele firmy slyšel, a pokusil se přinést i pohled postižené strany.
Postižený ÚOZI dostal za bunkry pokutu 60 000 Kč. Přečtěte si následující článek, který je psán a citelně krácen podle informativního materiálu ZKI (IMZKI) o aplikaci vyhlášky č. 190/1996 Sb., ve znění platném v roce 2004, a na Webu Zeměměřiče se můžete ke kauze vyjádřit a hlasovat. Otázka zní: Je pokuta 60 000,- Kč nepřiměřeně velká? Plné znění materiálu IMZKI č. 73, kde je daleko více příkladů chyb GP, naleznete na www.zememeric.cz/zrozhodovacipraxe
 
2007-10-09 08:48:13 - ÚOZI ze soukromé firmy
Se zájmem jsem si přečetl článek v Zeměměřiči č.10 "Kauza bunkry".Nehodlám polemizovat o tom zda pokuta 60 000.- je oprávněná nebo ne,ale jedna věc se mi nelíbí.V článku se opakovaně píše o postižené ÚOZI jako o obviněné.Myslím si,že paní inženýrka nespáchala žádný trestný čin a označení obviněná je velmi silné.Zajímavé,že pokud se v médiích píše o úplatcích ve státní správě,což trestný čin je,označuje se to jako pochybení nebo selhání lidského faktoru.Ing Milan Hromádka
 
2007-10-09 09:35:37 - úředník
Reaguji ještě na příspěvěk pana Ing. Milana Hromádky, byť k jinému tématu.

Zcela s Vámi souhlasím, že pojem "obviněný" se zdá poněkud nepřiměřeným v souvislosti s jiným správním deliktem na úseku zeměměřictví a většina lidí si tento pojem spojuje s trestnou činností.

Jedná se však o právní terminologii, ve které je pojem "obviněný" výslovně používán jak v soudním, tak i ve správním trestání. Například ustanovení § 73 odst. 1 věty první zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů stanoví: „Občan je obviněný z přestupku, jakmile správní orgán učinil vůči němu první procesní úkon.“.

Obdobně se pak i ve správním trestání používá třeba pojmu "pachatel" (samotný přestupkový zákon pojem "pachatel přestupku" používá více než hojně).

Používání výše uvedené terminologie je tedy zavedeno zákony. Běžně se tak můžete setkat s tím, že budete "obviněným" z dopravního přestupku rychlé jízdy (aniž by se jednalo o trestný čin) a budete označen i za "pachatele" takového přestupku.

Lumír Nedvídek
 
2007-10-23 22:46:43 - ÚOZI ze soukromé firmy
V zeměměřiči 10/07 v článku "Kauza Bunkry..." uvádíte větu: "Zápisníkem NENÍ pozdější nový přepis a tisk měřických údajů prvotně zaznamenaných v terénu."
Tomu opravdu nerozumím. Každý výpis z paměti teodolitu je z hlediska času měření pozdější a ve smyslu přenosu z paměti teodolitu do počítače nový.
S ohledem na pokračování článku je tou zmiňovanou větou patrně míněno asi toto: Je nepřípustné upravovat záznam měření tak, aby se z něj daly vyvodit výsledky v elaborátu (v tomto případě GP) uvedené.

Co tedy JE zápisníkem?
Vlastní měření je již při měřických pracích upravováno:
generalizace předmětu měření, domodelování zaměřovaných tvarů (zkosená hrana monolitické konstrukce)
měření délky jinam a následné přecílení do správného směru (polohově nebo výškově)
doměrky do všech tří směrů vkládané před registrací bodu do teodolitu
Výpis z paměti teodolitu je také vždy dodatečně upravován:
například hodnoty stejného významu jsou pomocí vkládaných mezer posouvány tak, aby byly pěkně pod sebou,
nadbytečné tečky nebo čísla označující význam následující měřené hodnoty jsou v zájmu čitelnosti a srozumitelnosti nahrazovány mezerou,
měření neplatná nebo chybná jsou vymazána,
měření jejichž (ne)správnost se ukáže teprve při zpracování ("je ten roh domu zaměřen u terénu, nebo na předsunuté fasádě") jsou vymazána,
body zaměřené na prodloužené přímce jsou pomocí měřené délky přepočteny na polohově správný bod,
body zaměřené na polární kolmici jsou přepočteny na přímou záměru,
délky určené pomocnou technologií (z těch nejstarších připomínám změření dvou odvěsen pravoúhlého trojúhelníku nad vlastní kolmicí při ortogonálné metodě, když byla vlastní kolmice nepřístupná) jsou nahrazeny vypočteným výsledkem.
Pokusím se tedy i o odpověď na řečnickou otázku výše uvedenou:
Zápisníkem JE čitelně upravený "poctivý" záznam všech potřebných měřených nebo dopočtených hodnot, pomocí nichž bylo dosaženo výsledků v elaborátu uvedených. Jedná-li se o hodnoty dopočtené musí dopočet poctivě směřovat k určení správné hodnoty měřené veličiny.


S pozdravem Jan Vondraš, abacus-geodeti(*)abacus-geodeti.cz
 
2007-12-03 18:29:13 - redakce
Linky na jednotlivé články:

úvodní článek
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2699

podrobný text - informační materiál ZKI
http://www.zememeric.cz/rozhodovacipraxe/imzki073.htm

komentář postižené firmy
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2729

další materiály firmy z odvolání
http://www.zememeric.cz/pdf/kafka-bunkry.pdf
 
2007-12-12 14:54:23 - ÚOZI ze soukromé firmy
Přiměřenost pokuty by bylo možné odvodit z výše fakturace za kritizované dílo. A účet neznáme. Tak by se dalo usuzovat při prvém porušení pořádku. Pokud jde o prohřešek opakovaný, potom by postih mohl být x-násobkem základní sazby. Pokud by UOZI páchal systematicky, je to na pokutu a diskvalifikaci.
Mezi námi: proč jsou ještě dnes mizerní geodetů, zvláště dnes v tak silně konkurenčním prostředí??? Asi si zbytečně a solidárně změkčujeme podmínky přežití.
 
2007-12-18 18:53:41 - ÚOZI ze soukromé firmy
Souhlasím s předchozím názorem pana Vondraše ohledně zápisníků.
Kdyby se to vzalo doslova , musela by se na k.ú. odevzdávat s každou zakázkou zaplombovaná totálka, která by se ovšem musela prodávat na jedno použití :)))
.
Ceny geometrických plánů by se potom dostaly značně nad běžnou úroveň evropské unie.
 
2008-02-21 21:43:27 - soukromník
mluví se o pokutách pro geodety, za situace, kdy vyhlášku si mnozí úředníci vysvětlují po svém, kdy dostanete na K.úřadě údaje o PBPP který v terénu nenajdete. Pokutu už nedostávají lidé na katasrech za špatně odvedenou práci, kdy jejich odpověď je: dříve se to takto dělalo. Prosím o pokoru ze stranu všech, vemte to jednoduše a polopatě, snažme si vycházet vstříc.
 
2008-02-24 20:28:29 - ÚOZI ze soukromé firmy
odevzdávat ZÁPISNÍK na KÚ je nesmysl, výpočetní protokol s uvedením měřených hodnot a vypočtených souřadnic je průkazný!Pokud se ZKI neco nezdá, může si kontrolně prvky změřit, fikslované měření poznáte na více bodech. Měření bunkrů zčásti zasypaných, neúplných je obtížné a já bych dal pokutu do 20tis.Kč max.
 
2008-04-02 13:08:34 - jiný (napište kdo)
Kolem roku 1978 jsem účastnil školení o racionalizaci a ekonomie práce "Středisek geodézie" na "Evidenci nemovitostí" a v rezortu ČÚGK vůbec, kde vystoupil i tehdejší předseda "Českého úřadu geodetického a kartografického". Rozhodným způsobem odsuzoval některé požadavky na přesnost měření (údržba map EN). Na prvé místo stavěl rychlost ukončení zakládání EN. Kritizoval právě zdlouhavé metody podrobného měření a doporučoval generalizaci situace tak, aby se např. chaty (v chatových osadách) do map EN nezaměřovaly v půdorysu, nýbrž aby se označovaly smluvenými značkami a pod. Dále pro potírání zbytečné byrokracie doporučoval tento postup: 1. krok - Obdrží dopis, formulář, dotazník z jakéhokoliv strany s požadavkem na odpověď - hodit do koše. 2. krok - Dotazník, formulář přijde znovu - opět hodit do koše. 3. krok - Stejný dopis už nepřijde, asi to nebylo důležité a pokud přijde potřetí - teprve pak se jím začnu zabývat. Je to jen vzpomínka. V. Nejedlý
 
2008-04-10 06:50:43 - ÚOZI ze soukromé firmy
Pokud udělá chybu ÚOZI je potrestán-někdy. Pokud je chyba v elaborátech na KÚ, není tam povolán k odpovědnosti nikdo z úředníků. Co ale s tou zjištěnou chybou? Tu musí opravit ten ÚOZI co ji zjistil a ještě k tomu na své náklady. Pěkné,že!
 
2008-04-13 20:23:23 - ÚOZI ze soukromé firmy
Dobrý den,musím říci k předchozí reakci,že oprava chyby a na své náklady,to je ještě dobré.Horší je,když narazíte na chybný zákres,upozorníte na to,Katastrální pracoviště chybu odstraní-zdánlivě vše,jak má být.Náhle se ale objeví nespokojený majitel soukromého pozemku,který si začne stěžovat aniž by se ho oprava chyby nějak dotýkala a problém je na světě.Protože stěžovatel se ohání právníky a hromadou financí a dožaduje se,aby vše bylo vráceno zpět,jisté nadřízené úřady raději obětují pověst jednoho Katastrálního pracoviště i jedné geodetické firmy.Proto je to smutné,ale bude-li někdy zase někde chyba,raději je snad lepší pro jistotu zakázku odmítnout.Pro p.Nejedlého a jeho vzpomínku-jednalo se právě o chybný zákres chaty v chatové oblasti.Co se týká výše udělené pokuty,myslím,že to je opravdu těžké posoudit.Bylo by dobré,kdyby si někdy zaměstnanci ZKI zkusili sami práci v terénu a vše co k ní patří.Každá věc se musí posoudit individuálně a se selským rozumem,ona vyhláška také nemyslí na vše a projít se jen tak s pásmem v ruce v terénu a říci "mají to špatně a hotovo",to není dobrý přístup.
 
2008-04-17 19:20:04 - ÚOZI ze soukromé firmy
Tu situaci vidím trochu jinak. Chyba nebo naopak správnost v zápisech na KÚ je okamžitě prokazatelná, označitelná a pojmenovatelná.Buď je zápis na KÚ chybou zatížen nebo není . Zde se "citované finance nebo právníci" při případném početně-geometrickém pochybení sotva chytnou. To je jako kdybych hnal slavného advokáta Dr.Sokola na učitele matematiky mého syna za jeho špatně vypracovanou a tudíž pětkou ohodnocenou písemku z geometrie.Díky své vymezené kvalifikaci, právník sotva identifikuje "fixlování" geometrických dat. Sankcí má být postižen jak soukromý ÚOZI tak v případě pochybení úředník na katastru- ten je totiž placen z daní nás všech.
 
2008-05-27 11:50:08 - úředník
Nevím kam to napsat, jediná tato stránka.
Na katastrálním pracovišti v Chomutově se dějou hrozné věci. Z jednání p. Ing. Bláhy a ředitelky Ing. Beckové se mi chce zvracet. Někdo by s tím měl něco udělat, jednání k zaměstnancům je nehorázné.
 
2008-05-27 12:07:07 - redakce
Tento příspěvěk byl přeřazen do správného chatu na adrese:
http://www.zememeric.cz/chat/chomutov.php

Pokud máte zásadní poznatky k poměrům na KP v Chomutově, napište nám je do redakce. Diskrétnost zaručena.
 
2008-06-03 06:46:36 - soukromník
 
2008-11-17 12:44:58 - soukromník
Po zkušenostech s KÚ všeobecně : není zájem odstranit bordel na KÚ a není kdo by se o to zajímal, je to stát ve státě. V Bulín