[Server] Téma: Ceny za zeměměřické činnosti[Server]

POSLEDNÍ REAKCE
2008-10-27 11:32:52 - redakce
Info o aktivitě KGK v oblasti cen v roce 2005 -Ceny za zeměměřické činnosti.


http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1777
 
2008-10-27 12:08:20 - redakce
Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání? se jmenuje příspěvek, který obsahuje první ohlasy na anketu o obvyklých cenách v geodézii z léta 2008.
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3128
 
2008-10-30 08:19:11 - jiný (napište kdo)
Konečně jsem našla chvíli a pozorněji jsem pročetla výsledky ankety "Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny - 2008". Pobavili mne i reakce kolegů z oboru v článku "Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání?"...

Takže nejdřív k těm cenám.
Chválím redakci za tuto aktivitu. I když to zřejmě nebude úplně statisticky významný vzorek :-) , tak zcela určitě jakousi vypovídací schopnost má.

Zjištěné ceny jsou většinou v očekávané hladině a v některých položkách jsou i námětem k zamyšlení. Zajímavé by ale bylo srovnání cen roku 2008 a např. roku 2000! Veškeré vstupy narostly: energie a pohonné hmoty, materiál, mzdové náklady... Narostly i ceny geodetických prací úměrně ? Vyděláváme aspoň tak jako před 8 lety?Jsem přesvědčená o tom, že nikoliv. Alespoň pokud se týká prací v katastru nemovitostí a v pozemkových úpravách.

Osobně si myslím, že ceníkové ceny v podstatě u většiny firem vymezují jen jakýsi cenový rámec, ve kterém se ta která firma je ochotna pohybovat.
Pokud však není firma postavena na zákaznících "z ulice", pak ceny dle ceníku používá minimálně.
Pro ocenění každé zakázky většího rozsahu zpracováváme nabídku, ve které uvažujeme velké množství parametrů a to od vzdálenosti zájmové lokality, např. přes náročnost operátu katastru nemovitostí až po to, jak významnému zákazníkovi zakázku naceňujeme.

A k tomu dotazu, zda je geodézie zdrojem obživy nebo posláním... ano, tuto práci musí mít člověk rád, aby ji dlouhodobě dělal. Určitě ji mnozí vnímáme jako poslání, ale proč si u toho nevydělat alespoň srovnatelně s odborníky z jiných stavebních oborů??
A pravidla "hry" si zde nastavujeme sami tím, co a za kolik jsme ochotni udělat.

A ještě malou poznámku:
zastupuji menší firmičku a přes to mám většinou "odvahu" držet ceny na určité úrovni, popř. je táhnout nahoru. Velmi mně i mým kolegům záleží na kvalitě prací a ta se s podbízivými cenami opravdu neslučuje.

Pěkný den!

Svatka Maradová
 
REAKCE:
ÚOZI z katastrálních úřadů
ÚOZI ze soukromé firmy
jiný (napište kdo)
CELÝ ROZHOVOR
2005-06-15 16:46:01 - ÚOZI ze soukromé firmy
Dobrý den, Dovolte mi, abych zatím pouze krátce reagoval na problém cen v oboru a současně působení KGK v rámci této problematiky a její celkový vliv na stávající zeměměřickou praxi. Nejdřív chci zdůraznit, že se v současné době musím oprostit od představy, že naše činnost je ve společnosti stejně vážená a známá jako advokacie, projekce a další obory, které využívají naše produkty. Bohužel tyto obory a jejich výsledné činnosti sbírají nadhodnotu z naší práce.Je naší chybou včetně KGK, že jsme nedokázali v současné době obhájit naši pozici ve společnosti a hrubou chybou KGK, že nás nechala žít roztříštěné v republice a sama se nedokázala reformovat dle skutečných potřeb všech zeměměřičů v Česku. Ten prostý sběrač informací v terénu má tak málo času a dnes řada z nich bojuje o holé přežití a tím se podbízí až za hranici nejen nákladů, ale etiky samotného "vrátného". Je to samozřejmě dále způsobeno převisem nabídky nad poptávkou
( počtem ÚOZI v rámci ČR a počtem podnikajících v oboru na živnostenský list a dalších, kteří vlastní živnostenský list, ale zeměměřické vzdělání vůbec nemají. Dále zde působí prudký technolgický vývoj, jenž pozitivně objektivizuje kvalitu a zvyšuje prodiktivitu, ale současně působí proti dříve uvedeným počtům zemměřičů). Pro přežití a obhájení "zeměměřičů v Česku" je nezbytná složitá reforma "cechu" včetně nejvyšších orgánů. KGK v současné podobě není pro převážnou část "zeměměřické obce" tou důvěryhodnou a prestižní instituci se kterou jsou ochotni nastoupit reformní cestu. Nedokážu odhadnout, zda není již pozdě a tudíž budeme, ale již pouze součástí jiných oborů a v nich profesně doplňujícím článkem. Kladu si otázku, je dnes v ČR osobnost, která má autoritu a je ochotna věnovat svou kariéru této myšlence a pokusit se zachránit prestiž naši krásné profese ?
děkuji ing.Ťapťuch Rudolf
 
2005-08-30 20:05:14 - ÚOZI ze soukromé firmy
Po roce 1989 se hodně změnilo k dobrému,ale u některých věcí nabraly změny obrat opačný. Typickým příkladem,veřejnosti neznámým,se stal náš obor.Kvalita(nekvalita) velice úzce souvisí s cenou.Úspěšný živnostník či právnická osoba v našem oboru se asi těžko sníží k takovým cenám, které mu nezajistí úspěšný rozvoj ať už malé,střední nebo velké firmy. Vzhledem k tomu,že pracuji v Opavě,kde je konkurence na tento region značná,podivuji se, že nejvíce si na ceny stěžují geodeti se směšně nízkými cenami. I já jsem byl určitou dobu zastáncem stanovení minimálních cen. Po velkém množství debat nabývám dojmu,že tudy ovšem cesta nevede. Jestliže jsem se například zařekl, že GP na RD pod 3500 (bez DPH) raději dělat nebudu a na oficiálních stránkách konkurenční firmy vidím cenu 2100 (bez DPH) za stejný úkon (30.8.2005), tak mám divný pocit. Mi z toho vyplývá jediné:
někteří geodeti si své práce vůbec neváží, kvalita vyhotovovaných děl je vůbec nezajímá,že se náš obor vyvíjí vůbec netuší, že se bude měnit legislativa vědět nechtějí (však on je někdo z katastru upozorní při potvrzování GP).
Přesto doufám ve zdravé jádro,které již teď existuje, a věřím některým investorům, projektantům či obecně zadavatelům,protože vím,že mnozí již nevybírají podle nejnižších cen. Cesta je to sice dlouhá,ale reálná.
Ing.Vilém Bojda, "MIKROAREA,s.r.o." OPAVA.
bojda@mikroarea.cz
 
2005-10-12 21:07:22 - jiný (napište kdo)
Nedá mi, než reagovat na příspěvek ing. Bojdy. Jako odborníka i konkurenta si ho vážím. Webové stránky, o kterých se zmiňuje jsou mé firmy a proto bych chtěl k tomuto tématu dodat několik vět. V plném rozsahu se podepisuju pod text který napsal. Protože, mě již nebaví telefonické rozhovory s potenciálními zákazníky, které končí sdělením přibližné ceny za GP, na což dotyčný reaguje slovy zda jsem se nezbláznil, chtít za to tolik peněz, rozhodl jsem se udělat pokus. Na svých webových stránkách jsem zveřejnil nabídku GP za cenu, která nepokrývá ani náklady na zpracování. Jinými slovy je dumpingová. Za necelé dva měsíce (do 30.9.) kdy tato cenová nabídka oficiálně platila se telefonicky ozvalo devět potencionálních zákazníků (kteří zavolali na základě této nabídky na webu), vetšinou s požadavkem na zaměření rozestavěné budovy a vyhotovení GP. Dva si GP za tuto cenu ihned objednali, sedm si ověřilo zda cena platí a chtělo si ještě zjistit ceny u konkurence. Neozval se už ani jeden. ANI JEDEN !!! Drazí kolegové, v posledních dvou měsících jste někdo dělal tyto GP za cenu pod 2.499,- Kč a z toho je mi opravdu smutno. Dělám GP 13 let , 8 roků podnikám jako fyzická osoba a do důchodu mám ještě opravdu daleko. Mám tři stálé zaměstnance s geodetickým vzděláním (né na dohodu nebo živ.list), na malou firmu, myslím nadstandartní programové i přístrojové vybavení včetně aparatury GPS. Vím přesně kolik činí náklady na provozování této činnosti včetně nutných investic a daňového zatížení a kolik by měl činit alespoň minimální získ. Bohužel, tržní prostředí je tržní prostředí a v drtivé většině rozhoduje pouze a jedině cena. Po této zkušenosti jsem se rozhodl, že zveřejním na webu ceny, za které pracuju pro své stálé klienty a pod které již nepůjdu za žádných okolností, protože vidím, že se vždy najde někdo levnější. A také jsem se smířil s tím, že geodetické práce budu zanedlouho dělat, již jen pro radost, pro těch pár stálých zákazníků, kterým nejde o cenu na prvním místě.Co napsat závěrem? Taky doufám. Doufám, že přijde doba kdy ne každý kdo má pásmo bude moct dělat geometrické plány - skoro zadarmo.
Jiří Hnátek
j.hnatek@allgeo.cz, www.allgeo.cz
 
2008-10-27 11:32:52 - redakce
Info o aktivitě KGK v oblasti cen v roce 2005 -Ceny za zeměměřické činnosti.


http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=1777
 
2008-10-27 12:08:20 - redakce
Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání? se jmenuje příspěvek, který obsahuje první ohlasy na anketu o obvyklých cenách v geodézii z léta 2008.
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=3128
 
2008-10-30 08:19:11 - jiný (napište kdo)
Konečně jsem našla chvíli a pozorněji jsem pročetla výsledky ankety "Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny - 2008". Pobavili mne i reakce kolegů z oboru v článku "Je pro vás geodézie zdroj obživy nebo poslání?"...

Takže nejdřív k těm cenám.
Chválím redakci za tuto aktivitu. I když to zřejmě nebude úplně statisticky významný vzorek :-) , tak zcela určitě jakousi vypovídací schopnost má.

Zjištěné ceny jsou většinou v očekávané hladině a v některých položkách jsou i námětem k zamyšlení. Zajímavé by ale bylo srovnání cen roku 2008 a např. roku 2000! Veškeré vstupy narostly: energie a pohonné hmoty, materiál, mzdové náklady... Narostly i ceny geodetických prací úměrně ? Vyděláváme aspoň tak jako před 8 lety?Jsem přesvědčená o tom, že nikoliv. Alespoň pokud se týká prací v katastru nemovitostí a v pozemkových úpravách.

Osobně si myslím, že ceníkové ceny v podstatě u většiny firem vymezují jen jakýsi cenový rámec, ve kterém se ta která firma je ochotna pohybovat.
Pokud však není firma postavena na zákaznících "z ulice", pak ceny dle ceníku používá minimálně.
Pro ocenění každé zakázky většího rozsahu zpracováváme nabídku, ve které uvažujeme velké množství parametrů a to od vzdálenosti zájmové lokality, např. přes náročnost operátu katastru nemovitostí až po to, jak významnému zákazníkovi zakázku naceňujeme.

A k tomu dotazu, zda je geodézie zdrojem obživy nebo posláním... ano, tuto práci musí mít člověk rád, aby ji dlouhodobě dělal. Určitě ji mnozí vnímáme jako poslání, ale proč si u toho nevydělat alespoň srovnatelně s odborníky z jiných stavebních oborů??
A pravidla "hry" si zde nastavujeme sami tím, co a za kolik jsme ochotni udělat.

A ještě malou poznámku:
zastupuji menší firmičku a přes to mám většinou "odvahu" držet ceny na určité úrovni, popř. je táhnout nahoru. Velmi mně i mým kolegům záleží na kvalitě prací a ta se s podbízivými cenami opravdu neslučuje.

Pěkný den!

Svatka Maradová
 
count_idu=6