[Server] Téma: Chomutovské události[Server]

POSLEDNÍ REAKCE
2012-02-13 14:23:15 - úředník
Sice už je tato kauza víceméně ukončená, ale na tuto diskuzi jsem narazila teprve nedávno, a přes to, že se tu už nic "neděje", nedá mi, abych nereagovala na téměř 4 roky starý příspěvek nejmenovaného úředníka. Pan Bláha se před rokem zdekoval z Chomutova do Žatce s pohádkou o tom, jak tam byl od. Ing Beckové terorizován... Moc tomu nevěřím a je pravda, že z jeho chování je mi na zvracení také. Jen doufám, že tu nenastane něco podobného, jako v Chomutově. Jednu kolegyni odsud už vyštípal..
 
2012-10-13 18:40:21 - soukromník
pan bláha byl v chomutově usvědčen z korupce na odhalení měla zásluhu bývalá ředitelka a tak musela odejít-bud bereš nebo jdeš
 
2013-07-26 16:31:50 - ÚOZI z katastrálních úřadů
příspěvek z 2012-10-13 o tom,že bývalá ředitelka musela odejít proto, že odhalila korupci na svém úřadě je pitomost,že snad už větší ani nemůže být...Paní ředitelka ,ne že musela odejít,ale za odbornou neschopnost,za šikanu zaměstnanců KP Chomutov a za další nepřístojné chování,byla na Veřejném slyšení odvolána nadřízeným ředitelem Ing.Čtvrtečkou ze svého postu, funkce ředitelky.Veřejné slyšení bylo před plně obsazeným sálem,za účasti cca 80 účastníků-zaměstnanců v Chomutově,pracovníků Obecních úřadů,ÚOZI a dalších.Kdo byl odpovědný za celý stav,který se vlékl přes 4 roky od podvodu ve výběrovým řízením? To je všeobecně známé,-ředitelka Becková,ředitel Ing.Čtvrtečka a samozřejmě i předseda ČÚZK ,pan Ing.Večeře.Taková je pravda v této hrozné kauze.
 
REAKCE:
úředník
soukromník
jiný (napište kdo)
ÚOZI ze soukromé firmy
ÚOZI z katastrálních úřadů
CELÝ ROZHOVOR
2007-09-12 16:55:15 - redakce
V květnovém čísle časopisu Zeměměřič jsme informovali o výběrovém řízení na ředitele jistého katastrálního pracoviště, které neproběhlo úplně standardním způsobem.
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2539
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2544

K této kauze nám do redakce přišel i anonym, který jsme pro předplatitele časopisu zveřejnili na Webu Zeměměřiče.

V dvojčísle 8 9/2007 se kauze časopis Zeměměřič věnoval podrobněji a konkrétně. Prostor k vyjádření dostaly obě strany - nespokojení bývalí vedoucí pracovníci KP a i zástupci rezortu ČÚZK.
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=2655

Vám, čtenářům časopisu a Webu Zeměměřiče nabízíme se k celé kauze vyjádřit a i hlasovat, jestli je dle vašeho názoru výběrové řízení v pořádku nebo jestli by bylo lepší jej zopakovat. Vaše hlasování však věc neovlivní neboť personální politika je vnitřní záležitostí rezortu. Věříme, že zachováte diskuzi na slušné úrovni, budete věcní, podepíšete se a uvedete kategorii (ÚOZI, úředník, soukromník...). Redakce nenese odpovědnost za zde zveřejňované názory, ale vyhrazujeme si nevhodné komentáře odstraňovat.

Věříme, že se možnost diskuze nad konkrétní kauzou osvědčí a budeme moci pokračovat v dalších kauzách v příštích měsících.
 
2007-09-12 17:06:34 - ÚOZI ze soukromé firmy
Chtěl bych se vyjádřit ke kauze ředitele KP Chomutov. Případ je velmi složitý a není zcela jasný. Postrádám informaci kolik bylo členů výběrové komise kromě ing.Crhy a ing. Pance. Zda všichni členové této komise sdílejí stanovisko ing.Crhy. Také postrádám výsledky výběrového řízení, kdo z účastníků v jednotlivých znalostech či řídících schopnostech jak obstál. Také by bylo nutné vyslechnout vizi jednotlivých účastníků výběrového řízení pro zlepšení chodu KP Chomutov.

Citovaná firma Geoprojekt se zabývá skutečně inženýrskou geodézií a to není předpoklad pro vedoucího katastrálního pracoviště. Když budu mít odpověď na všechny mé dotazy pak lze objektivně posoudit, zda rozhodnutí komise bylo správné a nezaujaté. Myslím si, že chybějící praxe v oboru nemůže být závažným důvodem k vyloučení z výběrového řízení, zvláště když pan předseda ČÚZK má možnost udělat výjimku.
V soukromých firmách také velmi často dáme přednost mladému velmi nadanému a perspektivnímu pracovníkovi před odborníkem s víceletou praxí. Musí ale mít vynikající "tah na branku". Vím to ze své vlastní zkušenosti. Byl jsem v Energoprojektu půl roku (1955) a stal jsem se vedoucím skupiny, která zajišťovala geodetické podklady pro naší první jadernou elektrárnu v Jaslovských Bohunicích. Organizoval jsem práci několika skupin, kde byli inženýři s mnoholetou praxí.
Možná, že ing. Martina Becková je skutečně organizačně na výši. Manažérské schopnosti lze získat jen velmi obtížně, většinou jsou v genech. Nevím nic ani o ostatních účastnících výběrového řízení - ing. Monice Maštalířské a ing. Marku Bláhovi, kteří na chomutovském KP již pracovali a tedy mají i značné místní zkušenosti.
Za první republiky byla ve státní správě postoupnost, takže když šel vrchní rada do penze, nahradil ho rada a z vrchního komisaře se zase stal rada atd. U soukromých společností to zásadně neplatí. Ale nemělo by to platit ani ve státní službě, chceme-li, aby státní služba splňovala to, co se od ní očekává.
Nevím tedy, zda má ing.Becková mnohem větší organizační předpoklady pro vedení KP než oba další účastníci výběrového řízení. Můžete mít pracovníka, profesně vynikajícího odborníka v katastru, ale jde o člověka, který nemá předpoklady k řízení podřízených. Pak to lze řešit mzdově a tohoto pracovníka finančně dobře ohodnotit, aniž by se musel stát ředitelem. Tím se samozřejmě nechci dotknout ing. Maštalířské a ing.Bláhy, protože je jednoduše neznám.

Absolutně se mi nelíbí vyhrožování ing. Beckové právním zástupcem. Kdo je čistý, přece se nesmí bát komunikovat se sdělovacími prostředky. Takové stanovisko vzbuzuje jen pochybnosti.


Na základě množství nejasností v celém případu a pro uklidnění situace je nyní možné jediné řešení:
Výběrové řízení zrušit a vypsat výběrové řízení nové. Doporučuji, aby výběrovou komisi jmenoval přímo ČÚZK. Dále doporučuji, aby se celého řízení zúčastnili jako pozorovatelé ing. Stanislav Crha a ing. Zdeněk Kolínský a zástupce časopisu Zeměměřič. Bude asi nutné zveřejnit podrobné výsledky tohoto výběrového řízení s ohodnocením všech účastníků v jednotlivých otázkách výběrového řízení.
Zvýší se tak důvěra geodetů ve vedení našeho rezortu.
Máme teď možnost jako geodeti ukázat, že si své problémy dokážeme vyřešit sami. Ještě je čas. Snad je to lepší, když to nebude řešit policie. Bylo-li vše OK, pak se ing. Becková nemá čeho obávat a vše se i před veřejností vyjasní.

Toto je můj pohled jako zcela nezúčastněné osoby. Zdraví

Ing. Miroslav Hrdlička, jednatel společnosti
 
2007-09-14 19:33:15 - úředník
Pan Hrdlička píše lidsky velmi moudře, avšak právní stránku problému nevystihnul.

Jakého zaměstnance a na jakou pozici přijme do své firmy pan Hrdlička je naprosto jeho věcí a nezvrátí to ani časopis Zeměměřič ani ministr průmyslu. Jakého zaměstnance a na jakou pozici přijme ředitel KÚ je zase jeho věcí a také to nezvrátí ani časopis Zeměměřič ani předseda ČÚZK.

Pan Hrdlička i ředitel KÚ jsou totiž na tom úplně stejně.
Jedinou zákonem stanovenou odlišností je to, že ředitel žádného úřadu nemůže do vedoucí funkce jmenovat nikoho, kdo nesplňuje lustrační předpoklady. O takovou specifickou odlišnost se však asi u KÚ vůbec nejednalo.
Žádný zákon nestanovuje ani panu Hrdličkovi ani řediteli KÚ koho smí či nesmí na jakých pozicích zaměstnávat s ohledem na nějaké kvalifikační předpoklady. Je tedy především na vlastní soudnosti pana Hrdličky i ředitele KÚ, aby si vybrali toho, kdo v případě firmy zajistí její prosperitu a v případě úřadu řádné plnění povinností.

Odvolá-li pan Hrdlička z vedoucího místa ve své firmě nějakého zaměstnance, je to jeho věcí a postižený zaměstnanec proti tomu nemůže nic dělat (na vedoucí místo nemá žádný právní nárok).
Odvolá-li ředitel nějakého úřadu z vedoucího místa nějakého zaměstnance, je to také jeho věcí a postižený zaměstnanec proti tomu také nemůže nic dělat (na vedoucí místo nemá ani ve státní správě žádný právní nárok).

Pro pana Hrdličku i pro ředitele KÚ jako pro zaměstnavatele totiž platí úplně ten samý zákoník práce.

Koho má pan Hrdlička do své firmy (jejímž je statutárním orgánem) na tu či onu pozici přijmout, mu nemůže závazně určovat žádná nezávislá komise. Koho má ředitel KÚ (jehož je také statutárním orgánem) do úřadu na tu či onu pozici přijmout mu také nemůže určovat žádná nezávislá komise. Pana Hrdličku může z jeho funkce jednatele odvolat majoritní vůle vlastníků. Ředitele KÚ může z jeho funkce odvolat předseda ČÚZK.

Nechá-li si pan Hrdlička při svém personálním výběru radit i jinými a pak k jejich radám či doporučením nepřihlédne a rozhodne se nakonec po svém rozumu, je to jeho věcí (odpovědnost za firmu a její kvalitní personální obsazení je osobní odpovědností pana Hrdličky a nikoliv oněch radilů).
Nechá-li si ředitel KÚ při svém výběru radit i jinými a pak k jejich radám či doporučením nepřihlédne a rozhodne se nakonec po svém rozumu, je to jeho věcí (odpovědnost za KÚ a jeho kvalitní personální obsazenost je také jeho osobní a nikoliv žádné komise).

Pan Hrdlička, ani ředitel KÚ nesmí dělat věci nezákonné.

Důchodci, kteří odešli z firmy pana Hrdličky i důchodci, kteří odešli z nějakého katastrálního pracoviště můžou mít jiný názor na to, koho by měl pan Hrdlička či ředitel KÚ na jejich předcházející pozice jmenovat.

Pokud se z nich stanou "trestní oznamovači", slušelo by se, aby také napsali jaký zákon byl při personálním výběru porušen a jaký trestný čin tím byl spáchán. Neví-li, jaký zákon byl porušen a neví-li, jaký trestný čin byl spáchán a ví-li přesně jenom to, že to spáchali Čtvrtečka, Panc, Večeře a Becková, bude to pro orgány činné v trestním řízení opravdu veliký oříšek.
Na své názory nikoliv v rovině trestněprávní, ale v rovině morální mají samozřejmě plný nárok. Z této roviny si ale také o nich budou vytvářet své názory i jejich bývalí a dlouholetí spoluzaměstnaci.

Jsem úředník, který se nejmenuje ani Čtvrtečka, ani Panc, ani Večeře a ani Becková a pana Hrdličku mám rád.
 
2007-09-15 22:07:19 - soukromník
Vážený pane úředníku, nejsem ani právník, ani odborník v katastru, ale zdá se mi, že přece jen srovnáváte nesrovnatelné. Pan Hrdlička podniká za účelem zisku, jeho rozhodnutí ovlivňují pouze jeho firmu, jeho kapsu, jeho životní úroveň, jeho odbornou reputaci. Pan Večeře je zástupce státu a jeho rozhodnutí ovlivňují chod státního aparátu, který platíme všichni ze svých daní (a vlastně i vás). Všichni bychom měli dodržovat zákony a neměnit pravidla během hry. Neznám nikoho ze zúčastněných, ale reakce "strany obviněné" mi napovídají, že nemají úplně čisté svědomí. Ing.Fofonka, soukromník
 
2007-09-16 17:30:56 - úředník
Dobrý den.

Znám úplně všechny ze zúčastněných (se všemi jsem osobně o věci hovořil), i pana Hrdličku (z různých profesních setkání) a i pana Fofonku (jako svého spolužáka ze školních lavic).
Bohužel se jedná o věc pracovněprávní a tak se k ní nemůžu veřejně vyjadřovat.
Úředníci nejsou politici a ve svých pracovněprávních záležitostech požívají práva na ochranu soukromí stejně jako neúředníci.

Na příspěvku kolegy Fofonky mne ale zaujalo to, že považuje za nesrovnatelnou oblast pracovněprávních vztahů podle toho, zda se jedná o zaměstnání u soukromé firmy nebo o zaměstnání u nějakého úřadu. Jeho příklady rozdílného dopadu případného manažerského selhání pana Hrdličky a pana Večeře jsou samozřejmě naprosto pravdivé. Obecně však takový názor asi neobstojí, protože i v soukromé sféře může mít špatné obsazení nějakého místa také fatální důsledky.
Záměrně vymyšlený absurdní příklad:
Ředitel jaderné elektrárny (a to je privátní firma) jmenuje na nějaké důležité vedoucí místo člověka, jehož jediným vzděláním je absolvovaná pomocná škola a jehož jedinou praxí je tancování u tyče v gay klubu.
Rovněž pochybuji, že by neúspěšná rozhodnutí u mnoha případů krachů v privátním bankovním sektoru ovlivnila toliko soukromé kapsy majitelů těchto bank. U soukromého sektoru ve zdravotnictví může jít dokonce i o život.
Ta hranice, kdy má někdo někomu mluvit do jeho rozhodnutí o tom, zda má toho či onoho na to či ono místo přijmout by se dle mého názoru určitě neměla rozlišovat tím, zda se jedná o zaměstnání u firmy soukromé nebo u úřadu (i na úřadech jsou často zaměstnáni také uklizečky).

Jen pro úplnost poznamenávám, že po oné pracovněprávní stránce není vůbec v pravomoci předsedy ČÚZK jmenovat nebo odvolávat ředitele jakéhokoliv katastrálního pracoviště. To je pouze v pravomoci ředitelů příslušných katastrálních úřadů. Není-li předseda s činností nějakého katastrálního pracoviště spokojen, volá k odpovědnosti ředitele katastrálního úřadu. Může ho (a bez vysvětlení) i odvolat a jmenovat ředitele jiného, o kterém si bude myslet, že lépe naplní jeho představy (a třeba i v té oblasti personální).

Reálnou úspěšnost v obsazování velmi významných a dobře placených postů na základě všelidového hlasování si nakonec může posoudit každý sám. Této proceduře se říká volby.

Hezký zbytek dne přeje
Lumír Nedvídek, úředník
 
2007-09-16 18:40:59 - jiný (napište kdo)
Jakékoliv výběrové nebo jiné veřejnoprávní řízení by se mělo opakovat, pokud byl porušen zákon a vnitřní předpisy konkrétního úřadu státu (nebo územně správního celku). Zjistit, zda k porušení zákona a konkrétních vnitřních předpisů došlo nebo nedošlo je nejen právem, ale i povinností k tomu určeného orgánu státu nebo soudu. Oba tyto „pilíře demokracie“ musí mít dost vůle a prostředků nezávisle (!!!) zjistit a dokázat pravý stav věci. Mimo jiné i proto, aby tvrzení, že jsme prvním státem nezůstávalo jen na papíře a dostalo se postupně do povědomí většiny občanů bez ohledu na jejich společenské postavení. Pro postupný zánik u nás přetrvávající právní nejistoty je nesmírně důležité, aby fungoval systém maximálně nezávislý na vůli jedince bez ohledu na to, zda působí (tj. odpovídá za své činy) v soukromém nebo veřejném sektoru. Jen tak lze, ovšemže velmi nesnadně, do budoucna potlačit nedůvěru občanů ve státní a nezávislou soudní moc.
Omlouvám se redakci a čtenářům za přílišnou obecnost své odpovědi, ale po 38 letech činnosti v resortu i mimo něj (pokaždé však v oboru zeměměřictví a katastru) se nechci k věci stavět jinak. Úplně nezávisle bych chomutovské události posoudit asi nedokázal.
Petr Polák,
ještě 3,5 měsíce úředník (mimo resort ČÚZK), potom opět soukromý geodet
PS: Nelze než souhlasit s pohledem Lumíra Nedvídka, že váha správného a zákonného výběru je nemenší v soukromém sektoru.
 
2007-09-16 19:18:37 - ÚOZI ze soukromé firmy
Mně je jedno, co a jak dlouho dělal ředitel v Chomutově, jestli ten úřad funguje jak má.
Mnohem víc mně zajímá co a jak dlouho dělal ten, co napsal tu hrůzu katastrální vyhlášky pro GP.
Je to vůbec ÚOZI?
To je snad větší průšvih né??? Podepsanej je na tom Večeře. Tak psal to nebo to je taky jenom výsledek tý personální práce do který nemáme kecat???

bUGr, ÚOZI
 
2007-09-19 08:38:54 - soukromník
Nazdar Nedvídku, tak se ti omlouvám, skutečně mě nenapadlo do případu zatahovat ředitele soukromé jaderné elektrárny a uklízečku na pražském Hradě. Geodetické firmy jsou většinou něco mezi tím. Ale ty's byl vždycky extrémista. K věci. Není ta politika úplně stejná od nejvyšších vládních míst až po nejnižší úředníky? Vždy jde jen o moc a peníze. A za své jednání a rozhodnutí stejně nikdo zodpovídat nebude. Můj pohled je silně subjektivní, protože jsem státem utlačovaný drobný živnostník závislý na zákonech a vyhláškách vymýšlených státními úředníky.
Fofonka
 
2007-09-19 18:35:12 - úředník
Srdečně tě Fofonko zdravím!
Žádná omluva není namístě. Taková neformální diskuse je přeci o tom, co každého normálně k věci napadne, a ne o disertační práci na téma "řízení lidských zdrojů" (jak se ta běžná úvaha o tom, koho zaměstnám a koho nezaměstnám v nóbl kruzích nazývá). Jsi prostě ten, který se vyjádřil a uměl se pod svůj názor i podepsat. Na rozdíl od netečných či zbabělých se pod svými názory identifikovat.

Případ asi také každý posuzuje zcela podvědomě i pod dojmem jeho poměrně emotivní interpretace přetištěné v časopisu, aniž by si samozřejmě přitom listoval ve Sbírce zákonů.

A i jedna a ta samá skutečnost se dá popsat mediálně různě poutavými způsoby. K tomu ti samozřejmě mohu nabídnout opět záměrně extrémní příklad.

Prostá (a nikoliv až tak intimní) informace:
"Lumír Nedvídek není vegetarián",
se dá také popsat tak, že:
"Ředitel odboru kontroly a dohledu ČÚZK pojídá veřejně mrtvoly zabitých zvířat každé poledne přímo v budově ČÚZK a někdy dokonce i za přítomnosti dětí, které to všechno vidí!!!" (a mohla by následovat třeba i krvavá fotografie z jateční linky s oblíbeným popiskem "ilustrativni foto"). :-))

Osoby postižené takovým poutavějším způsobem mediální interpretace (já tomu říkám "mediální masakr") jsou většinou velmi nešťastné, trápí to jejich blízké i jejich sympatizující spolupracovníky (nesympatizující jim to samozřejmě zase srdečně přejí). Nezainteresovaným čtenářům se to pak možná líbí.

Ten konkrétní případ je nesmírně osobně citlivý a subjektivně prožívané emoce jsou nepochybně vnitřně pravdivé. Je teď na Policii a státním zastupitelství, aby činily, co činit mají.

Naprosto chápu tvůj pohled na onen těžký úděl drobného živnostníka. Osoby zaměstnané (ať ve státní nebo soukromé sféře) by ti třeba mohly závidět i jisté pozitivum, že ač jsi závislý na
zákonech a vyhláškách vymýšlených státními úředníky, jsi alespoň zcela nezávislý na náladě, přáních a příkazech jakéhokoliv šéfa. A představ si, že by si chodil do práce ještě se stresující nejistotou, zda ten tvůj šéf spáchal nebo nespáchal trestný čin.

Rád se s Tebou zase někdy sejdu!
Lumír Nedvídek
 
2007-09-20 08:45:19 - jiný (napište kdo)
Jako jeden z přímých účastníků "Chomutovských událostí",zde uvedu pár postřehů k diskuzi zde vedené...Ve své podstatě celý problém není až tak o délce požadované praxe a proto v novém "Opatření předsedy"pro provádění VŘ se požadavek na minimálně 3 létou praxi již neobjevil.Tady jde o něco jiného a to velmi zásadního.Pokud jsou vypsána "pravidla" a to na cokoliv,tak je to něco jako smlouva.A dokud se pravidla nezmění,tak v každé kulturní,civilizované,slušné společnosti musí platit a jsou závazná pro všechny,kteří jsou účastníky toho,kde byla pravidla určena!Pokud jsou "pravidla"porušena a to vědomě a navíc skrytě,pokud nejsou transparentní pro všechny účastníky tak se zcela evidentně jedná o podvod.Podvod,ať malý,nebo velký zůstane vždy podvodem,alespoň já jiný název pro podobnou činnost neznám.Takže celá kauza není o délce požadované praxe,ale o podvodu.Samozřejmě, že nebyla v této kauze publikována řada informací,které jsme v této fázi nepovažovali za vhodné uvádět.Ale co nebylo,může být a pak se pohled na věc podstatně změní,ale zřejmě k horšímu.
Nehodlám to v této chvíli více komentovat.
Ještě se chci pozastavit nad tím co říká v Zeměměřiči pan předseda ČÚZK Ing.Večeře k poskytnutí výjimek při VŘ /výběrové řízení/,cituji:
"Je-li něco výjimkou, pak se to nemůže udělovat předem při vypsání VŘ. Samozřejmě mne o tyto výjimky žádají ředitelé KÚ současně s žádostmi o souhlas s jmenováním takového kandidáta", konec citátu.Co říci na to, že nové "Opatření předsedy",kterým se stanovují zásady pro provádění VŘ v úřadech resortu ČÚZK".. Č.j.ČÚZK 3386/2007-12 ze dne 16.srpna 2007, které má platnost od 1.9.2007 je krom jiného uvedeno v čl.3 bod(3)-O výjimku podle odstavce(2) /výjimka z požadovaného vzdělání/musí uchazeč písemně požádat.Žádost o výjimku uchazeč podá společně s dokumentací,kterou předkládá k výběrovému řízení...V čl.5/průběh výběrového řízení/ je v bodě(2)uvedeno:"Pokud nedošlo k povolení výjimky podle čl.3,nebo není-li dále stanoveno jinak,je komise povinna vyřadit uchazeče,který nesplňuje předepsané požadavky, a vrátit mu úplnou dokumentaci,kterou předložil k výběrovému řízení.Buď si toto "Opatření" špatně vykládám,anebo si pan předseda protiřečí,protože v článku hovoří o tom,že výjimku předem nemůže udělit a tady jí vyžaduje???Můžete mi to prosím někdo objasnit? "Opatření předsedy" je dnes již možné najít webu a stáhnouti si text.Četl jsem i anonym,který mají k dispozici předplatitelé Zeměměřiče...Hloupé,desinformační,ubohé ,toto mohu k tomuto podotknout.
Jinak na tomto místě zdravím Ing.Lumíra Nedvídka a protože strávil celé dlouhé odpoledne se mnou a ex.ředitelem Crhou,kde jsme vše podrobně rozebrali a objasnili, tak je ,dá se říci,informován do všech detailů ohledně zde diskutovaných Chomutovských událostí.Nic krásného to Lumíre nebylo,že? Z.Kolínský z Chomutova,


 
2007-09-20 11:22:32 - soukromník
Je zjevné, že v tomto případě vůbec nejde o nápravu jakéhokoli domnělého pochybení, ale zcela jasně o ztrátu koryta bývalých vedoucích pracovníků, jež tito nemohou překousnout, ač jsou již v důchodu. Obrovský, až neskutečný humbuk jimi zpunktovaný, se tak stává směšným.
Asi proto, že je docela vycucaný z prstu.
Lpění starých struktur na korytech je všem známé. Rovněž však chápu, že se některým pracovníkům KÚ v Chomutově nové vedení nelíbí, jelikož nyní musí skutečně pracovat. Pohoda a veget odešly současně s vedením bývalým.
To, že úřad konečně začíná fungovat, je zdá se zcela pomíjeno.
Vyzývám vás, zanechte šaškáren, děláte si ostudu.
Předpokládám, že tento příspěvek bude odstraněn, protože se nehodí do tendenční rétoriky tohoto webu.
Se "soudružským" pozdravem nezávislý pozorovatel Jiří Dehamr
 
2007-09-20 11:53:48 - redakce

http://www.google.cz/search?num=30&hl=cs&client=firefox-a&rls=org.mozilla%3Acs%3Aofficial&q=Jiri+Dehamr&btnG=Hledat&lr=

http://www.zememeric.cz/bonus/anonymcho.pdf

 
2007-09-20 15:41:33 - soukromník
Dobry den, je snad vsem jasne, ze vyberove rizeni je jednim z demokratickych postupu pri vyberu kandidatu a pokud v nem dojde k jakekoli pochybnosti, musi byt bud vysvetlena nebo se ma rizeni opakovat. POstoj hlavni akterky pripadu ale napovida, ze nejen ze je jista, ze se zadne vyberove rizeni opakovat nebude, ale nehodla se o svem ,,pochybeni,, ani bavit a nema to zapotrebi. A to je snad jeste desivejsi vysledek.....Je dobre, ze se Vas casopis zabyva i takovymi kauzami a pdrzim Vam palce, abyste odhalovali i dalsi podobne pripady a ctenari vam v tom napomahali. Tomas Komin, soukromnik
 
2007-09-24 10:56:17 - ÚOZI ze soukromé firmy
Zdá se, že se diskuze dostala do pověstného "mrtvého bodu". Vše se opakuje dokola a je to tvrzení proti tvrzení. Tož vystřelilo se dost munice, proto navrhuji teď jen sledovat dění dnů příštích. Co se stane v době nejbližší, ale hlavně ZA ČAS. Ukolem nezávislého tisku bude se k tomu vrátit (třeba jen za rok) a snad již budeme vědět více....Díky každopádně Zeměměřiči za dobrou službu, i když ta nepopulární bývá těžkou robotou.
Ing.Svoboda
 
2007-10-07 09:21:34 - soukromník
Přečetl jsem si pozorně celou kauzu a mohu k tomu říci jedině toto: paní Becková nemá na místě ředitelky co pohledávat.Že jí není hanba.Jaroslav Novotný.
 
2007-10-15 14:06:53 - redakce
15. října 2007 jsou výsledky hlasování

Má se výběrové řízení na ředitele KP v Chomutově opakovat?
116x Ano (61%)
73x Ne (39%)
 
2008-04-04 18:27:18 - úředník
--důležité--
Níže uvedené spíše prolíná mezi Rakovnickými a mezi Chomutovskými událostmi. Upozorňuji zde na jinou možnou dohru katastrálních řízení, pokud pracovníci KP nejsou vybíráni jen a pouze dle svých odborných kompetencí, t.j. klasicky provedeným transparentním konkurzem, t.j. jen a pouze dle své odbornosti, ale jsou možná dosazeni jinak, např. protlačením dobrého známého, svého bývalého pracovního kolegy apod. Pak, ale nelze očekávat, že takový samostmelený kádr pracovníků bude profesionálně vnímat zákonné předpisy a že jeho úřední kroky nás mohou občas přinejmenším udivit. Zde je unikátním příkladem úplná novinka z KP Rakovník, doposavad popisovaná v Zeměměřiči jako Rakovnické události, která má, jak vidět, peprné pokračování a opět zazářila. Od přízemí do posl. patra budovy ČÚZK nyní totiž koluje obsah magnetofonové nahrávky se záznamem urážlivých výroků pracovnice Katastrálního pracoviště Rakovník pí Livobitské. Na adresu účastníka správního řízení, který totiž vykázal takovou nehoráznou drzost, že se proti závěrům KP Rakovník odvolal na Inspektorát do Prahy, zcela vážně pronesla : V PRÁCI JSME SI ŘEKLI, ŽE SE SLOŽÍME, ABY MU UŽ NĚKDO KONEČNĚ VYPRÁŠIL KOŽICH, ČLOVĚKU PŘECE UJEDOU NERVY. Tomuto citátu předcházelo ještě několik jadrných urážlivých pomluv na adresu odvolatele. Magnet. záznam vyhotovila jiná vlastnice dalšího přilehlého pozemku, které se pí Livobická takto služebně vyjádřila, a která již asi dospěla k závěru, že osobní výpady pí Livobické na adresu odvolatele, kterými napravo nalevo nešetřila, se již vymykají normám komunikace na Katastr. pracovišti. Magnetofonový záznam byl předán nejen na ČÚZK, ale i odvolatelům samotným (manželé Jankovi z Rakovnicka). Ti asi právě lépe pochopili s kým vlastně jednají a podali údajně žádost na ČÚZK o vysvětlení služebních metod na KP Rakovník.
Inkriminovanou pracovnici Livobickou lze ale pochopit, pokud je zřejmé, že neunesla tíhu profesionální opovědnosti úřadem svěřenou. Převzala totiž k dovyřízení kauzu současného odvolatele, kterou původně iniciovali Ing. Sáček a Ing. Novotný, kteří ale právě díky svým podivným postupům, souvisejících s touto kauzou, byli nuceni KP Rakovník opustit.(Viz. sled Rakovnických událostí).
Popsané výroky odpovídají komunikaci v kmenovém společenství. Nebo mohlý být použitelné jako výroky místodržících v 16. stol.
Když si někdo troufl podat odvolání na ZKI do Prahy,tak vybrat v práci peníze a nechat dát odvolateli "pěkně na budku" zavání organizovaným zločinem. Pokud manž. Jankovi podali jen žádost o vysvětlení na ČÚZK, neměli by zůstat jenom při tom. To nebude nejúčinnějším způsobem vyřízení věci. (Může redakce či jiný zasvěcený zaslat email. adresu nebo jiný kontakt na manž. Jankovi na mou adresu : sima.kk@volny.cz ? )
Tedy odbor kontroly na ČÚZK by měl od počátku, když jsou odpovědná místa Kat.pracovišť právě obsazována, provádět účinný dohled nad regulérností konkurzu. I tím by bylo možné předcházet popsaným důsledkům exotické činnosti nevhodně osazeného týmu na Katastr. pracovišti.
K. Šíma
 
2008-04-10 22:22:17 - úředník
Vypadá to, že příslušná reakce k poslednímu příspěvku se odehrává na chatu Rakovnické události, kam jsem i umístil svůj názor.
J.Hamouz
 
2008-05-27 11:50:08 - úředník
Nevím kam to napsat, jediná tato stránka. Na katastrálním pracovišti v Chomutově se dějou hrozné věci. Z jednání p. Ing. Bláhy a ředitelky Ing. Beckové se mi chce zvracet. Někdo by s tím měl něco udělat, jednání k zaměstnancům je nehorázné.
 
2009-10-04 19:18:01 - soukromník
Vážení čtenáři časopisu Zeměměřič,vážení účastníci tohoto chatu,někdo zde uvedl v nějakém příspěvku,podívejme se jak to bude vypadat na KP v Chomutově za rok,za dva...Tak se o to ,pokud máte interes, zajímejte.To co se odehrálo po VŘ,bylo zde uvedené v tomto chatu,dále v časopise Zeměměřič, je jen slabým odvarem co se dělo na KP v Chomutově následně, v r.2008,2009 a též co se děje dnes.Jsou to neuvěřitelné věci,šikanou počínaje,konče bezdůvodným propouštěním z KP.Podívejte se,kolik lidí muselo odejít/porovnejte seznam pracovníků z r.2006 a
z r. 2009 :Propouští se vesele a hned se nabírají další.A když někdo cekne,tak to má "spočítaný".Dalo by se říci,že v resortu ČÚZK toto nemá obdoby, kdo za tím stojí,kdo to všechno kryje,proč se zde neudělá konečně pořádek? Odpověď je jednoduchá,je nasnadě...bojí se ti,kterých se to týká, že budou možná zítra oni na řadě....A kdo za to může? Ano,kdo za tento šlendrián může?????
 
2009-12-09 19:17:26 - soukromník
Vysoký úředník katastrálního úřadu v Ústí nad Labem Hladík vzal nemalý úplatek za souhlas s nelegální státní investicí za několik milionů jo korupce jenom bobtná jako ten vypasený úředník Hladík.
Poslám to také na kontrolu a do blesku, tenhle šledrián už se nedá vydržet.
K
 
2012-02-13 14:23:15 - úředník
Sice už je tato kauza víceméně ukončená, ale na tuto diskuzi jsem narazila teprve nedávno, a přes to, že se tu už nic "neděje", nedá mi, abych nereagovala na téměř 4 roky starý příspěvek nejmenovaného úředníka. Pan Bláha se před rokem zdekoval z Chomutova do Žatce s pohádkou o tom, jak tam byl od. Ing Beckové terorizován... Moc tomu nevěřím a je pravda, že z jeho chování je mi na zvracení také. Jen doufám, že tu nenastane něco podobného, jako v Chomutově. Jednu kolegyni odsud už vyštípal..
 
2012-10-13 18:40:21 - soukromník
pan bláha byl v chomutově usvědčen z korupce na odhalení měla zásluhu bývalá ředitelka a tak musela odejít-bud bereš nebo jdeš
 
2013-07-26 16:31:50 - ÚOZI z katastrálních úřadů
příspěvek z 2012-10-13 o tom,že bývalá ředitelka musela odejít proto, že odhalila korupci na svém úřadě je pitomost,že snad už větší ani nemůže být...Paní ředitelka ,ne že musela odejít,ale za odbornou neschopnost,za šikanu zaměstnanců KP Chomutov a za další nepřístojné chování,byla na Veřejném slyšení odvolána nadřízeným ředitelem Ing.Čtvrtečkou ze svého postu, funkce ředitelky.Veřejné slyšení bylo před plně obsazeným sálem,za účasti cca 80 účastníků-zaměstnanců v Chomutově,pracovníků Obecních úřadů,ÚOZI a dalších.Kdo byl odpovědný za celý stav,který se vlékl přes 4 roky od podvodu ve výběrovým řízením? To je všeobecně známé,-ředitelka Becková,ředitel Ing.Čtvrtečka a samozřejmě i předseda ČÚZK ,pan Ing.Večeře.Taková je pravda v této hrozné kauze.