[Server] Téma: Informační seznam pracovníků napříč soukromou a veřejnou sférou, kteří vykonávají zeměměřické činnosti bez odborného vzdělání, a seznam ÚOZI, kteří to oveřují.[Server]

POSLEDNÍ REAKCE
2014-10-21 08:17:12 - soukromník
 
2015-02-27 10:43:00 - soukromník
Kontrolní otázka soudruzi: v jaké finanční výši se dá v Čechách pořídit výpočet a vytyčení cca 90 bodů průsečíků os a šroubů pro konstrukci haly??
nevíte?...
6tis bez DPH !!! Vy t.p.i !!!!
Dobrý den.
 
2015-03-03 21:57:02 - ÚOZI ze soukromé firmy
Ano, vytyčování za 50Kč/bod nebývá nic neobvyklého. A to si stavba ještě myslí, že je to děsný rito, vždyť to máte venku hotový za pár hodin. Ať žije odbornost našeho oboru.
 
REAKCE:
úředník
soukromník
jiný (napište kdo)
ÚOZI ze soukromé firmy
ÚOZI z katastrálních úřadů
CELÝ ROZHOVOR
2012-04-15 13:14:16 - redakce
Již nechceme diskuzi, ale konkrétní skutky.

Z tohoto důvodu jsme zřídili tuto stínovou stránku pro konkrétní případy pracování bez vzdělání, kterou budeme udržovat "čistou" - tedy bez diskuzí. Kdo chcete diskutovat, diskutujte si na původním chatu, kdo chcete předat konkrétní podněty k prošetří ZKI, napište ho zde.
Přikládáme i kopie několika příspěvků z původního chatu.
 
2012-03-15 13:13:13 - redakce
Kopie z původního chatu:
V polovině března 2012 se na chatu (Předávání GP v elektronické podobě - http://www.zememeric.cz/chat/predavaniGP.php) hovořilo o protizákonném podnikání bez zeměměřického vzdělání. Výsledky této práce také protizákonně ověřují někteří ÚOZI a zeměměřické a katastrální inspektoráty s těmito přestupky údajně nic nedělají.
Připravili jsme pro dubnové vydání časopisu Zeměměřič 2012/3+4 ukázky rozhodnutí ZKI s příslušnými pokutami a chceme pomoci odstranit tento nešvar.
 
2012-03-28 09:28:50 - redakce
Kopie z původního chatu:
Na březnovém semináři Quo vadis, zeměměřictví?, jsem vyzval všechny české zeměměřiče, ať si každý vybereme nějaký „problém“ a začneme ho řešit. Samo se totiž nic nevyřeší. Veřejně jsem slíbil, že v redakci vytvoříme informační systém pracovníků bez odborného vzdělání, kteří vykonávají zeměměřické práce, a seznam ÚOZI, kteří tuto práci ověří – v soukromém i státním sektoru. Výsledky budeme pravidelně poskytovat ZKI s důrazem na zpětnou informovanost o řešení našich podnětů.

Pokud nám chcete v řešení tohoto nešvaru pomoci, sdělte jméno, místo a konkrétní případ přestupku přes tento chat - www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku.php. Buďte slušní a konkrétní, aby se váš podnět mohl prošetřit.

Pokud chcete poslat i fotografickou či listinnou důkazní dokumentaci, využijte email redakce@zememeric.cz nebo stránku www.uschovna.cz či www.zememeric.cz/smerredakce.

V dubnovém čísle Zeměměřiče přinášíme všem k této problematice také osvětu – další anonymizované konkrétní případy z praxe ZKI, aby každý měl šanci si uvědomit, v čem porušuje zákony a nařízení. Předseda rezortu slíbil nulovou toleranci ze strany ZKI vůči přestupkům ÚOZI. Cítím, že to nebyl planý slib, takže si zametejme své úředně oprávněné prahy a ukliďme si v oboru. Na jaře se to hodí. Ne nadarmo spouštíme tento systém právě tento významný den.
Radek Petr
 
2012-04-13 06:16:00 - ÚOZI ze soukromé firmy
Kopie z původního chatu:
Dobrý den,
buďme prosím rádi za to, že máme redakci, která se snaží našemu oboru pomoci, když na to samotní ÚOZI nestačí nebo nemají tu odvahu. I ti, kteří o nešvaru v našem oboru vědí a dělají poctivou geodézie, porušují zákon ... viz 1c). ze zák. 200/1994 Sb.)

(1) Fyzická osoba s úředním oprávněním je povinna
a) jednat odborně, nestranně a vycházet vždy ze spolehlivě zjištěného stavu věci při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. a), b) a d),
b) jednat odborně a dodržovat podmínky stanovené právními předpisy a písemně dohodnuté podmínky s objednatelem, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, při ověřování výsledků zeměměřických činností uvedených v § 13 odst. 1 písm. c),
c) oznámit příslušnému orgánu státní správy uvedenému v § 14 odst. 1 všechny skutečnosti, které mají vliv na odejmutí úředního oprávnění,
 
2012-04-25 09:52:56 - úředník
http://www.geodeziehanzl.cz/

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=Turnov&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=&OBCHJM=Hanzlov%E1&OBCHJMATD=0&JMENO=&PRIJMENI=Hanzlov%E1&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&PODLE=osoba&IDOSOBY=edfa5cd2184df0b8456e&PRESVYBER=1&IDICO=ecf052dc1a4df5b8456a&HISTORIE=1

jen odpovědný zástupce? Má paní vzdělání?

http://www.geodezie-turnov.cz/index.php?strana=geodeticke_prace&sub=geodeticke_prace

Co je to kontrolní vytyčení hranic? Já myslel, že se vytyčování řídí paragrafem 85 KatV 26/2007 Sb. v platném znění. Nic jako kontrolní vytyčení tato vyhláška nezná...Aneb, je to zakázané vytyčování bez papíru?
 
2012-04-25 10:12:45 - úředník
pokud paní pouze kupuje služby od pána, k terý je plátcem DPH, pak musí sama DPH na vstupu uhradit, a odběratelil je již jedno, zda zvolí pána, nebo paní, protože cena může být přinejmenším pouze stejná. Pokud paní práce sama vyhotovuje, pak nesplňuje kvalifikační předpoklady. Pokud je pouze jaksi přebírá od pána, obchází zákon o DPH. Toto se mi Vážení opravdu nelíbí..Kde je v této věci pravda???
 
2012-04-27 07:57:30 - úředník
SELECT *
 
2012-04-27 08:12:46 - ÚOZI ze soukromé firmy
Né že bych se chtěl někoho zastávat, ale zpracovat 68 GP za rok není nereálné. Vždyt to je jeden GP za více než tři dny. A jestliže je za něj třeba 5000kč, tak prostě musí být zpracován i rychleji než za 3 dny, takže v tom problém nebude.
A ještě by mě zajímalo jestli si pán za tohle bonzování už zasloužil knihu nebo dostane jen do držky :-)
 
2012-04-27 08:56:33 - úředník
Pán by za tohle zasloužil pochvalu. Za 4 měsíce zpracovat 68 GP je nereálné a je potřeba na tento problém poukázat. Pokud by se tu objevovaly další podobné případy, bude to jenom dobře. Fandím tomu. Navíc, kdyby to aspoň byly geometráky za 5000, ale tomu věří snad málokdo. Jeden z těchto neviňátek si založil živnost před rokem, to se mu podařilo v kraji rozpumpovat trh jenom svojí kvalitou a dostupností svých služeb, nebo v tom hraje důležitý faktor dumpingová cena? Navíc, když nemusel nic investovat do vzdělání? Geodézie je zlatý důl! A bonzování to není ani trochu, nebo co je podle Vás bonzování? Ten pán děla vědomně co nesmí a není to jednou, ale dlouhodobě, čímž získává nepovolenou výhodu. Upozorňování na porušování zásadních předpisů je bonzování? I kdyby byly nezásadní, jednou to platí a platí to pro všechny.. Stejně tak je bonzování zavolání policajtů na kolegu, který z hospody odjíždí autem pod vlivem a nabourá několik aut? Chtěl bych vědět jestli je tu někdo další s tak pokleslou morálkou, aby se proti tomuhle pouštěl..
 
2012-04-27 09:12:35 - úředník
Jsem teď zvědavý na reakci pana Radka Petra ze Zeměměřiče, zda věc předá na místně příslušný inspektorát ZKI, a zda také zveřejní nález ZKI, který vyplyne z šetření.. To bude jednoznačný signál, že skutečně existuje snaha něco dělat a také to bude signál všem, že takto už to nelze. A doufám, žese opět nedočtu, že pokuta je opět v dolní části povolené sazby, snad jakoby ZKI mělo strach, že je ÚOZI zažaluje..
 
2012-04-28 10:24:06 - soukromník
Dávám podnět na prošetření porušení zákona 200/1994 Sb.u těchto katastrálních úřadu, kde se opakovaně a několik let podílí pracovníci kat.úřadu na obnově operátu, potvrzování GP aj. bez odborného vzdělání:
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Český Krumlov
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Dačice
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Kaplice
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Třeboň
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Blansko
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hustopeče
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Mikulov
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Karlovy Vary
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov
Katastrální úřad pro Liberecký kraj
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jilemnice
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Havířov
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Karviná
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Krnov
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Třinec
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Hranice
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Jeseník
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk
Katastrální úřad pro Pardubický kraj
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Domažlice
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Kralovice
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Nepomuk
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-město
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-sever
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Sušice
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-východ
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Slaný
Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Chomutov
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec
Katastrální úřad pro Vysočinu
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Moravské Budějovice
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Telč
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou
Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Holešov
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Vsetín
Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín
 
2012-04-28 16:23:43 - ÚOZI z katastrálních úřadů
Tak doufám, že současně s kontrolou v soukromém sektoru se pan Večeře jakožto šéf ČÚZK rozhodne provést rozetnutí tohoto godického uzlu i na katastrálních pracovištích pod jeho autoritou, protože jako čelní představitel by za tyto záležitosti měl být zodpovědný prostřednictvím jednotlivých ředitelů KP. Buďme tvrdí nejenom na soukromníky, ale i na státní sektor. Někteří z nás porušují tam i tam stejné zákony, tak proč dělat rozdíl?
 
2012-05-15 10:08:32 - ÚOZI ze soukromé firmy
p6PuON <a href="http://oyzpcivaypmg.com/">oyzpcivaypmg</a>, [url=http://jnyapykpxphk.com/]jnyapykpxphk[/url], [link=http://fprohzhkzcng.com/]fprohzhkzcng[/link], http://mjeowlzcazwq.com/
 
2012-05-15 13:50:02 - ÚOZI ze soukromé firmy
www.cuzk.cz :-)

 
2012-05-15 23:44:15 - soukromník
Ticho po pěšině ????
 
2012-05-16 07:04:12 - ÚOZI ze soukromé firmy
nikdo o nikom neví, protože je vše přece v pořádku. Lidi mají pocit, že bonzování je trestuhodné, tak se zase ani nic řešit nezačne, což je minimálně schválení současného stavu. Taky bychom mohli řešit, kdo z geodetů používá nelegální software (Groma, Microstation,Atlas...), nelegálně zaměstnává pomocníky,.. atd. Jenže chceme to řešit, nebo nám ten smrádeček a teplíčko vyhovuje? Stejně tak by si mohlo i ČÚZK uklidit před vlastním prahem...
 
2012-05-16 10:24:57 - úředník
Tak už to začalo!!! Kdo ponese odpovědnost za zpackanou zakázku digitalizace KM-D v hodnotě cca 2mld ?
 
2012-05-19 08:57:28 - úředník
Nic nezačalo, stejně to přejde, jak to přišlo. A pak bude zase klídeček - smrádeček. Nikdo žádné změny nechce, všichni chtějí jen dožít a dočkat se důchodu. Změny vždy smrdí problémy, proto se nic měnit nebude, na to nemá nikdo odvahu.
 
2012-05-23 15:15:56 - redakce
Podnět na provedení kontroly nad výsledkem zeměměřických činností
- 1. podnět byl právě odeslán na ZKI.
http://www.zememeric.cz/clanek.php?zaznam=4151
 
2012-06-28 23:36:30 - jiný (napište kdo)
Sakra, to je fofr :-)
 
2012-07-02 23:07:10 - soukromník
Dobrý den, chtěla bych podat stížnost na neoprávněné podnikání osoby bez odborného vzdělání, paní Jana Jurková, Kunčice pod Ondřejníkem 518, okres Frýdek-Místek
provádí zeměměřické práce, geometrické plány, volně si na katastrálním úřadu vyřizuje své zakázky. Nač studovat, když stačí zaplatit ověřovatele a pro Živnostenský úřad odpovědného zástupce?
 
2012-07-03 14:14:26 - redakce
Dobrý den,
pošlete nám do redakce konkrétní případ, kde došlo k porušení pořádku - třeba výpis z Nahlížení do katastru nebo číslo konkrétního GP, který je na katastru a meřila ho neodborně vzdělaná osoba.
Jinak nemáme co podstoupit ZKI.

K 1. podnětu z 23.5. jsme byli vyzváni k doplnění některých skutečností, takže se lhůta na vyřízení protáhla.
Rozhořčeným emailem postiženého ÚOZI a telefonátem se ZKI jsem se dozvěděl, že se podnětem zabývají, ale redakce nemůže být účastníkem řízení, takže neobdržíme výsledky šetření našeho podnětu - leda až s odstupem času v anonymizované podobě, což vzhledem k dosavadní četnosti podstoupených podnětů by snad šlo zpětně v redakci rekonstruovat :-)
asi ale na konci roku požádáme o obecné zhodnocení této aktivity vrcholného představitele ČÚZK bez důrazu na jednotlivé případy porušení zákona a nebudeme čekat na anonymizovaní případu.
Radek PETR
 
2012-07-04 14:10:13 - soukromník
Třeba by pomohl zákaz odpovědných zástupců pro živnost "výkon zeměměřických činností"? Podle mne to jinou cestou nepůjde vyřešit. Nebo odpovědné zástupce zrušit všeobecně..

http://www.rzp.cz/cgi-bin/aps_cacheWEB.sh?VSS_SERV=ZVWSBJVYP&OKRES=&CASTOBCE=&OBEC=&ULICE=&CDOM=&COR=&COZ=&ICO=&OBCHJM=jana%20jurkov%E1&OBCHJMATD=0&JMENO=&PRIJMENI=&NAROZENI=&ROLE=&VYPIS=1&PODLE=subjekt&IDICO=67f917aeb70cc3d38186&HISTORIE=1#osb2219382
 
2012-08-14 15:40:43 - jiný (napište kdo)
geometr
 
2012-08-14 15:41:43 - redakce
Dobrý den, zřizujeme diskuzi o KOMOŘE ZE ZÁKONA a přemisťujeme do ní příspěvky, které v jiném chatu postupně tuto potřebu prodiskutovat Zeměměřickou komoru ze zákona způsobily. Možná, že některé příspěvky se mohou zdát příliš vzdálené novému tematu, ale chtěli jsme dodržet chronologii diskuze. Přesunuto na http://www.zememeric.cz/chat/KGK+ZK.php
 
2012-08-23 17:40:44 - soukromník
Dobrý den, potřebuji radu. Požádali jsme ÚOZI ing. Pryla ze společnosti Geox s.r.o. o vypracování zaměření ochranného pásma plynové přípojky u domu 13.3.2012 a od té doby ho stále telefonicky marně uháníme o dodání, jde tedy bezmála již o půl roku. Jak v tomto případě postupovat, je nějaký seznam těchto odborníků, ze kterého bychom si mohli vybrat, bydlíme v Pečkách, okr.Kolín. A dále, kam je možné v takovémhle případě poslat stížnost či informaci o takovémto postupu?
Děkuji Kozák, Knebortová
 
2012-08-23 20:46:08 - ÚOZI ze soukromé firmy
Vyberte si jinou firmu. Panu inženýrovi pošlete písemnou výpověď smlouvy a poté svěřte tuto činnost jiné firmě. Pravděpodobně došlo k nějakému velkému nedopatření, ale řešil bych situaci takto..
 
2012-08-23 22:12:15 - redakce
Katalog geodetickych firem je na http://www.zememeric.cz/katalog
 
2012-09-17 19:59:50 - redakce
Dobrý den,

zřídili jsme chat na téma KOMORA ZE ZÁKONA - http://www.zememeric.cz/chat/KGK+ZK.php. Přesunuli jsme do tohoto chatu posledních několik příspěvků, které se na toto téma objevily v chatu Informační seznam pracovníků napříč soukromou a veřejnou sférou, kteří vykonávají zeměměřické činnosti bez odborného vzdělání, a seznam ÚOZI, kteří to oveřují - neplánovaná diskuze.

Pokud má mít ale diskuze nějaký význam, jsem přesvědčen, že by neměla být anonymní (podepsat se přeci by měl umět každý úředně oprávněný zeměměřický inženýr).

Pokud se zde v nejbližší době objeví jasně formulované a konkrétní otázky vůči KGK, vynasnažím se na ně přinést odpovědi od vedení Zeměměřické komory.
Původní chat http://www.zememeric.cz/chat/poruseni_poradku11.php
ponecháme původnímu zaměření.
Radek PETR
 
2012-09-19 13:20:11 - ÚOZI z katastrálních úřadů
Dobrý den,
zasílám k náhledu případ dle mého mínění chybně provedeného zaměření RD z jedné středočeské obce. Možná mohlo dojít ke změně projektu před dokončením, nebo jiné záležitosti, domnívám se ale, že věc není zcela korektně vyřešena. Téměř se mi zdá, vzhledem k vybetonovanému základu, že RD mohl být měřen po základové desce. Protože však tato problematika není zcela exaktně zpracovaná (já bych tam teda terasu nedával, a to ani tu vstupní, ani tu v zadním traktu domu), netvrdím, že se jedná o chybu geodeta. Možná by bylo vhodné problematiku zaměřování domů lépe rozvést v předpisech, anebo v příkladech. Nelze přece o všem, co architekt vytvoří, hned tvrdit, že se jedná o budovu netypickou:-)

http://leteckaposta.cz/973573000

 
2012-09-20 08:53:27 - soukromník
Dobrý den,
také bych uvítal nějaké zpřesnění jak tyto případy zaměřit. Máme sice definovánu budovu do KN jako objekt spojený se zemí pevným základem, uzavřený obvodovými stěnami a střešní/stropní konstrukcí-do mapy půdorys průniku s teténem/příp. průmětem na terén. Ale také platí normu ČSN 01 3411-Mapy velkých měřítek, kde jsou uvedeny příklady zaměření budov. Dle této je vlastně dobře obojí...jak pouze budova obvodovými stěnami, tak "přilepení" k tomuto obvodu nějakých dalších prvků, např. schodiště. V příkladě nahoře to je terasa a zastřešená plocha u vstupu. Obojí je spojeno se zemí, plocha zpěvněná...patřící ke stavbě. Dle mého názoru záleží na konkrétním projektu, protože dle předpisů je obojí řešení možné.
 
2012-09-20 16:43:28 - ÚOZI z katastrálních úřadů
V této situaci by bylo vhodné rozhodovat, zda je terasa skutečně dostatečně pevně spojena se zemí. Platí, že stavba musí mít trvalý základ a kde je přesná hranice? Ostatně, ČÚZK by se mělo samo angažovat a říct, jak to vlastně chce. Já se domnívám ale, že od normy ČSN lze v případě vyhotovování geometrického plánu odhlédnout a držet se jasně toho, co ukládá vyhláška 26/2007 Sb., v platném znění, protože proti vyhlášce se příslušný plán kontroluje. A zde se mi situace jeví jako rozpor. Pokud nemám pravdu, opravte mne, pokud souhlasíte, zkusme to také napsat..
 
2012-09-21 17:15:10 - redakce
Radek Petr: Příspevek 2012-09-19 13:20:11 - ÚOZI z katastrálních úřadů jsem konzultoval u ředitelky ZKI v Praze a dostal tuto odpověď:

Dobrý den,
k Vašemu emailu, mohu říct jen to, že pracovníci katastrálních úřadů, by měli být informováni,že pokud se jim dostane do rukou GP, který dle jejich mínění vykazuje závažné vady, mají tuto dokumentaci v souladu s jednacím řádem KÚ postoupit místně příslušnému ZKI.

S pozdravem Iva Bílková, 20.9.2012
 
2012-09-21 21:11:51 - ÚOZI ze soukromé firmy
Zvláštní je tedy to, že v Nymburce se tedy jednací řád nedodržuje. Geometrické plány vrácené "natvrdo" s odebráním kolku se vrací zpět k vyhotoviteli, nikoliv na ZKI. Vrácení natvrdo chápu jako závažnou vadu plánu. Možná je důvodem to, že paní potvrzovatelky vrací plány za tak neskutečně malicherné vady, mnohdy se nejedná ani o vady, ale o jejich pocity, pro které nemají žádnou oporu v platné legislativě. Odůvodnění jejich rozhodnutí obsahují věcné i formální chyby, ale ruku na srdce, jde nám o pravdu a správnost, nebo jen o to, předat co nejdříve geometrický plán objednateli?
 
2012-09-25 09:45:31 - ÚOZI ze soukromé firmy
Z principu mám pocit, že není definováno, co je závažná vada plánu se svými důsledky a jakou vadu lze odstranit opravou na výzvu k doplnění. Jsem přesvědčen, že téměř každou vadu lze odstranit, tudíž položka v systému "GP nepotvrzen" a následující okamžité "ukončení řízení" považuji za vyjímečnost. Této cesty se může snadno zneužívat v případech, kdy jsou úředníci s místními geodety propojeni cestou rodinných, nebo důvěrných a kamarádských vztahů, což se lidsky přirozeně děje. Takto se pak dá účinně bránit "lokální geodetický trh".A "cizí" geodet se tomu nemůže prakticky nijak bránit.
Vše je na rozhodnutí mozného státního úředníka, potvrzovatele na KP.
 
2012-10-01 14:00:59 - ÚOZI z katastrálních úřadů
Pro: 2012-09-20 16:43:28 - ÚOZI z katastrálních úřadů


§ 5 odst. 1 písm. b) bod 1. KatV: zobrazení budov v katastrální mapě se řídí ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek - Kreslení a značky

S pozdravem
J. Kmínek (ČÚZK)
 
2012-10-24 15:59:49 - úředník
Ing. Blanka Burešová
 
2012-10-26 13:53:41 - jiný (napište kdo)
2012-10-24 15:59:49 - úředník
Ing. Blanka Burešová

To je pouze zbloudilý podpis, anebo jméno úředníka, nebo geodeta, který se něčeho dopustil? Pokud už ten někdo leží v žaludku kvůli konkrétní záležitosti, bylo by vhodné napsat, co se stalo a co se dle pisatele státi mělo...
 
2012-12-11 11:20:30 - soukromník
Dobrý den
Musím se jenom smát,jak nás "nekvalifikované" honíte.Pro upřesnění mám hornickou průmyslovku v Příbrami,kde byl jeden z hlavních oborů Důlní měřictví a geodezie.Samozřejmě že se z něj maturovalo.Teorie i praxe.4 hodiny týdně + 14-ti denní praxe.Takže díky tomu si mohu stoupnout za totálku v tunelu nebo šachtě(důlní měřič),kde se měří s mnohem větší přesností než "tam u Vás" na povrchu.Ale podle Vás nemám zeměměřické vzdělání a honíte takové jako jsem já.
 
2012-12-12 20:39:10 - jiný (napište kdo)
Buď splňujete podmínky, nebo je nesplňujete. Je to naprosto stejné, jako když máte řidičák na skupinu A, nebo ne. Nemáte-li, pak je Vám určeno z jednostopých vozidel leda kolo, nebo odstrkovadlo. Ty licitace, jsou zbytečné. Zároveň by však ČÚZK mělo taxativně sestavit školy zeměměřického směru, abychom se již k podobné polemice nemuseli vracet. Má ČÚZK zájem na stanovení právní jistoty v otázkách vzdělání?
 
2012-12-21 06:31:49 - jiný (napište kdo)
(Karel May:Vinnetou,I.díl,str.20, rozhovor Mr.Henryho s Old Shatterhandem, v Česku zvaným Olda Šetrný):

"Studoval jste matematiku?"
"Byla mou nejmilejší vědou."
"Aritmetiku, geometrii?"
"Ovšem."
"Zeměměřictví?"
"I to. Běhával jsem velmi často s teodolitem po polích."
"A umíte měřit, skutečně měřit?"
"Proč ne? Byl jsem už jednou při měření rovin i vrchů. Ovšem, nechci tvrdit, že se považuji za vyučeného geometra."

Olda Šetrný by tedy sítem ČÚZK bohužel zjevně projít nemohl...
 
2013-02-12 08:41:05 - úředník
Dobrý den,
předně si myslím, že by zeměměřické činnosti měly být koncesovanou živností, kde je potřeba prokázat kvalifikaci. Na toto vytvořit tlak s tím, že bude dán jasný seznam, které školy se uznávají a které ne. Také ale umožnit dovzdělání (např. kombinovanou formou studia) lidem s dlouholetou praxí. Neměl by přetrvávat rozpor mezi jednotlivými zákony, který potom způsobuje vzájemné dohady mezi dvěma tábory.
 
2013-02-12 09:40:37 - ÚOZI ze soukromé firmy
No však kombinované "dovzdělávání" funguje. Třeba na VUT Fakultě stavební. Kdo chce, může se přihlásit, takže možnosti jsou. Faktem je ale to, že mnoho adeptů studium nedokončí. V průběhu studia jsou výsledky slabé, a když si někteří vezmou téma bakalářky geometrický plán, vstávají všem kolem hrůzou vlasy na hlavě. Nejúžasnější je pak argumentace, že GP přece potvrzdilo KP, tudíž nemůže být špatně... A to že ze dvou záměr na PBPP ve vzdálenosti 30 metrů se z volného stanoviska "vyhazuje" rajon o délce 400 metrů a tam se teprv něco měří, aniž by byla druhá ori.., no pak takový adept po zásluze neuspěl..Tolik asi k dovzdělávání...
 
2013-03-31 13:14:55 - jiný (napište kdo)
Dobrý den,
jelikož jsou již známy aktuální informace k prováděcím vyhláškám ke stavebnímu zákonu: (http://www.mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad/Novela-stavebniho-zakona/Provadeci-vyhlasky/Informace-k-provadecim-vyhlaskam-ke-stavebnimu-zak), kde je řešen také rozsah a obsah dokumentace staveb, musím se vyjádřit k zásadnímu problému chybějící vazby mezi vyhláškou ke stavebnímu zákonu a katastrální vyhláškou.:
Příklad z prováděcí vyhlášky ke stavebnímu zákonu:
Projektová dokumentace obsahuje části:
C Situační výkresy
C.3 Koordinační situační výkres
c) hranice pozemků, parcelní čísla,
j) okótované odstupy staveb,
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.
C.4 Katastrální situační výkres
a) měřítko podle použité katastrální mapy,
b) zákres navrhované stavby,
c) vyznačení vazeb a vlivů na okolí.

Vzájemné odstupy hranic staveb od společných hranic pozemků jsou řešeny zde: http://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?page=1&idBiblio=63140&recShow=29&fulltext=&nr=501~2F2006&part=&name=&rpp=15#parCnt

Bohužel, ve výše uvedeném příkladu dokumentace není žádná informace o přesnosti katastrálních map, že existují dvojí souřadnice (SOBR a SPOL), kdy platné GPÚ pozemku se může od obrazu KMD lišit z důvodů narušení logických vztahů i o několik metrů(SOBR-kk0,SPOL-kk3). Do vyhlášky ke stavebnímu zákonu se dostala povinnost označovat budovy energetickými štítky. Naproti tomu se do této vyhlášky nedostala povinnost vytyčit a nejlépe zpřesnit hranice těch pozemků (GPÚ :kk 4-8 ), od kterých jsou měřeny vzájemné odstupy směrem k novým projektovaným stavbám ještě před vyhotovením projektové dokumentace. Jak to v praxi dopadne? Projektant v souladu s vyhláškou prostě podkreslí „virtuální" katastrální mapu (KMD). Úředník na stavebním úřadě sice vidí v kontrolované dokumentaci „čáru" hranice pozemků katastrální mapy,ale chybí mu ta další informace o „právní jistotě hranic". Přitom by stačilo, aby ve vyhlášce ke stavebnímu zákonu byla uvedena podmínka, že okótované odstupy hranic staveb budou odměřeny od zpřesněných (odsouhlasených) společných hranic pozemků dle katastrální vyhlášky. Pokud by nedošlo ke zpřesnění GPÚ, tak by měly být odstupové vzdálenosti uváděny s mezní odchylkou v závislosti na druhu a měřítku platné katastrální mapy, a nová stavba by měla být v projektu posunuta o tuto odchylku dále od hranic sousedních pozemků.Minimálně povinnost vytyčení hranic pozemků dle platných údajů v katastru by měla být v předpise zakotvena.Je přece zavádějící,aby v projektu byla uvedena kóta odstupu s přesností na mm,když je přitom hranice pozemku v katastru evidována s přesností několika metrů.Takže ustanovení vyhlášky se někam posunulo, ale ideální stav z pohledu geodeta to není. Škoda, bylo by více práce. Dnes se všude šetří, a pokud nebude povinnost hranici před projektem vytyčovat (zpřesňovat), tak si tyto práce nikdo nebude od geodetů zadávat.JE POTŘEBA TO UŽ KONEČNĚ ZAČÍT ŘEŠIT!!!Hlavně, že budeme mít na budovách energetické štítky. Stavebník to bude muset zaplatit, protože je to povinnost. To samé správní poplatek za stavební povolení až 5000Kč. Ale tu samou cenu za vyhotovení GP na vyznačení budovy se stavebník mnohdy zdráhá zaplatit,protože je to pro něj přece drahé.Kde je asi chyba?Co se s tímto stavem dá dělat?
 
2013-04-18 22:08:53 - jiný (napište kdo)
no vytyčení hranic a zpřesnění by bylo před každým projektem, aspoŇ pro obvod staveniště docela rozumné. Dnes to ale nikdo neche zaplatit, protože pro něj je ta hranice na papíře pouze jedna jediná čára a je lhostejné, zda se jedná o kód kvality 3, nebo kód kvality 8.
 
2013-04-19 00:19:05 - soukromník
vysvětlit některým zákazníkům kód kvality je velice zajímavý problém:-)
 
2014-01-25 18:42:34 - soukromník
LV.
 
2014-08-04 12:57:54 - úředník
 
2014-10-21 08:17:12 - soukromník
 
2015-02-27 10:43:00 - soukromník
Kontrolní otázka soudruzi: v jaké finanční výši se dá v Čechách pořídit výpočet a vytyčení cca 90 bodů průsečíků os a šroubů pro konstrukci haly??
nevíte?...
6tis bez DPH !!! Vy t.p.i !!!!
Dobrý den.
 
2015-03-03 21:57:02 - ÚOZI ze soukromé firmy
Ano, vytyčování za 50Kč/bod nebývá nic neobvyklého. A to si stavba ještě myslí, že je to děsný rito, vždyť to máte venku hotový za pár hodin. Ať žije odbornost našeho oboru.