[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Účastníkům mezinárodního sympózia se představilo v předsálí jednacího sálu na VŠB-TUO také několik firem a organizací. Byly to Geodézie Krkonoše, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) Dobruška, GEPRO, Intergraph, GEODIS BRNO, DIGIS, Geometra Opava, ISPA Nová huť, Help service remote Sensing, T-MAPY.

  Stalo tradicí, že firma DIGIS je nejen tradičním učastníkem a vystavovatelem konference GIS Ostrava, ale také hlavnim sponzorem této akce. "Je třeba poděkovat zejména pořadatelům, že uživatelé mají možnost se seznámit s novinkami v této oblasti, připadne se podělit o zkušenosti.
  Tato konference je pro nás přiležitosti pro setkání se stávajicími, ale samozřejmě i potencionálními zákazníky a prezentování našeho komplexního řešení v oblasti GIS. Naším produktem v oblasti GIS je objektově orientovaný systém AMEBA, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje se požadavkům zákazníka. Letos bude na trh uvedena nová verze tohoto systému a to AMEBA Web, která umožňuje zpřístupnění GIS aplikací velkému počtu uživatelů prostřednictvím sítě intranet a internet. Budeme se těšit tedy na další ročník této konference, kde budeme moci tuto verzi již prezentovat"
  prozradila Lucie Kubačová (marketing@digis.cz) z domácí společnosti DIGIS Ostrava.

  Firma GEOMETRA OPAVA se jako každoročně zúčastnila mezinárodního sympozia GIS Ostrava 2004, kde ve svém stánku prezentovala všechny své aktivity. Největší pozornost účastníků této odborné akce však vzbudilo předvedení 3D vizualizačních aplikací SW systému TERRA, který v současné době uvádí Geometra na náš trh.
  Úzká chodba, na které byl umístěn stánek, byla chvílemi zcela zaplněna zájemci, kteří sledovali atraktivní možnosti vizualizace krajiny prezentované pomocí dataprojektoru na boční stěnu stánku doplněné odborným výkladem od zástupce firmy. "Potěšilo nás, že mezi přihlížejícími se našli i vážní zájemci o nabízené technologie", řekl Karel Novák (novak@geometra-opava.com) z Geometry Opava.

  Odborné veřejnosti představila svůj produkt také Geodézie Krkonoše. Jedná se o geodetickou databanku geoDB.
  Během své přednášky Tomáš Krůta seznámil posluchače se základním posláním geoDB, podrobněji referoval o datovém modelu databanky, nastínil tok dat pod taktovkou geoDB a na závěr stručně zmínil očekávané přínosy geoDB pro uživatele. Jedním z příkladů byla možnost snadné prezentace dat uložených v geoDB na internetu prostřednictvím systému GIMIS.
  "Byli jsme potěšeni zájmem posluchačů jak v jednacím sále, tak později na stánku firmy, věnovaném právě nejnovější verzi zmiňovaného systému GIMIS - systému pro prezentaci mapových děl prostřednictvím internetu. "Krkonoše" děkují organizátorům sympozia za vytvoření velmi příjemného prostředí, inspirujícího k mnoha podnětným a zajímavým kontaktům a setkáním" řekl nám Tomáš Krůta (kruta@gksro.cz) z Geodézie Krkonoše.

  Helena Hrubantová (helena.hrubantova@gepro.cz) z pražské společnosti GEPRO se svěřila: Naše firma se již tradičně zúčastnila konference GIS Ostrava. Na svém stánku představujeme své hlavní produkty MISYS a MISYS-WEB ve svých posledních verzích, které obsahují některé zásadní novinky a vylepšení. Ve svých příspěvcích na konferenci jsme sdělili účastníkům naše zkušenosti s nasazením softwaru firmy GEPRO, s.r.o. jednak v oblasti dopravy a jednak s provozováním GISu města formou webhostingu. Konference je pro nás velkým přínosem z hlediska konfrontace našich produktů s ostatními firmami působícími na našem trhu v oblasti geografických informačních systémů a z hlediska možnosti osobního setkání s lidmi působícími v této oblasti.

  Armádní prostředí zastupoval Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad (VGHMÚř) Dobruška, který vznikl v rámci reorganizace Armády České rupubliky jako nástupnický orgán Vojenského topografického ústavu (VTOPÚ) Dobruška.
  Vojáci prezentovali ve svém stánku produkty a služby, nabízené armádním a ostatním uživatelům. Jedná se o:
  - odvozeniny leteckých měřických snímků, je jsou k dispozici v časové řadě od dvacátých let minulého století
  - digitální produkty ve formě
  -- rastrových dat souvisle pokrývajících území ČR s určitým překrytem do zahraničí, vzniknuvím naskenováním, popřípadě jako digitálně generované obrazy topografických map měřítek od 1:25000 po 1:100000
  -- výkového modelu území představovaného georeferencovanými maticemi bodů s hodnotami nadmořské výky v rastru 100 x 100 m, nebo 3 x 3 "
  -- vektorových dat představujících digitální záznam objektů krajiny formou kombinace 2D souřadnicové lokalizace a výčtu vlastností. Přitom jsou zpracovány 2 základní verze DMÚ 25 a DMú200 jako obdoba TM 1:25000 a TM 1:200000.
  - topografické mapy v měřítkové řadě 1:25000, 1:50000, 1:100000 a 1:200000.
  Všechny produkty jsou primárně v souřadném systému WGS-84. U většiny lze poskytnout i varianty v systémech S-42 nebo JTSK. Poplatky za poskytnutá data závisí na účelu a rozsahu jejich pouití. Pro orgány státní správy a koly se poskytuji výrazné slevy (a 70 %).
  Vektorová a rastrová data jsou ve stánku VGHMÚř prezentována i v projektu Internetový zobrazovač geografických armádních dat (IZGARD), který umoňuje jejich prohlíení v prostředí intranetu celoarmádní datové sítě Armády České republiky. Kromě uvedených dat jsou v tomto projektu prezentována i některá externí data, jako např. adresní body, vztané body ulic a hranice administrativních obvodů z území celé ČR poskytnuté Českým statistickým úřadem, údaje z územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj ČR a průběhy ulic Prahy poskytnuté Institutem měststké informatiky Praha. V projektu jsou mj. nabízeny tyto sluzby:
  - vytvoření libovolného mapového výstupu (a u z pohledu výsledného měřítka, nebo z pohledu zobrazení či nezobrazení jednotlivých vrstev)
  - vyhledání adresního místa
  - vyhledání příslunosti místa k orgánům státní správy (finanční, stavební, matriční, pověřený úřad),
  - zobrazení demografických údajů
  - podklad pro vyhodnocování a předcházení povodním (jsou zde umístěny 100 kb náhledy leteckých snímků z povodně 2002)
  - vyhledání v archivu leteckých měřických snímků
  - hláení změn v terénu vůči mapovému modelu
  - tisk zvoleného mapového výřezu nebo přenesení jeho digitální formy do dalích aplikací
  Projekt je vytvořen v prostředí ARC IMS 4 dodávaného firmou ESRI v zastoupení ARCDATA Praha s.r.o.
  Kontaktní osoba: ing. Petr Poláček

  redakce

  vyvěšeno: 29.01.2004
  poslední aktualizace: 30.01.2004
  ID článku: 1018              Používané zkratky
  další informace: gis.vsb.cz/...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Školství