[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2004

Resort ČÚZK

 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Katastr nemovitostí

 • Nuda v Brně nebyla
 • Interpelace poslance Mgr. Davida Šeicha
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • Srovnávací sestavení a ÚOZI
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Nahlížení do katastru nemovitostí

  Geodézie

 • Nuda v Brně nebyla
 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK
 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ
 • Databáze bodů České státní nivelační sítě (ČSNS)
 • Hodinové mzdy se liší až o tisíc korun

  Kartografie

 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Postavení geodetů a kartografů ve světě z pohledu FIG a CLGE
 • Měření v S-JTSK

  Pozemkové úpravy

 • Pozemkové úpravy X
 • Samospráva má data z KN zdarma

  GIS

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Česká lokalizace pro Autodesk Map a Map Series
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • GIS... Ostrava 2004 již 25. ledna
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Samospráva má data z KN zdarma
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  GPS

 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • TOUR DE GEODETICKÉ CENTRUM

  DPZ

 • Země pod drobnohledem IKONOSu
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Fotogrammetrie

 • GIS Seč již po šestnácté
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Software

 • KOKEŠ pro Windows v. 6.16

  Různé

 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Školství

 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004

  Internet

 • Mobilní a internetové technologie
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • GEOaplikace roku - uzávěrka koncem února

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře
 • Historie zeměměřictví – observatoře světa

  Z domova

 • Nuda v Brně nebyla
 • K 39. GEODETICKÝM INFORMAČNÍM DNŮM
 • Výstava studentských prací s tematikou GIS
 • Akce Nemofora 12.1. bude jinde
 • Mobilní a internetové technologie
 • GIS Seč již po šestnácté
 • Soutěž GISOHÁR o nejlepší mapovou prezentaci
 • Pozemkové úpravy X
 • 21 nominovaných titulů na cenu ATchJETu pro nejlepší publikace o cestovním ruchu
 • Prezentace firem na GIS Ostrava... 2004
 • GIS Ostrava 2004: Některé postřehy z úterního programu semináře

  Ze zahraničí

 • GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI - málem zrušen
 • Jedenácté slovenské geodetické dny
 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Stavební měřictví údolního mostu Zahme Gera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřiči a právo (3. část)
 • Poděkování členům (dokončení)
 • Víte, že...
 • »ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY« pro rok 2004
 • Zeměměřiči a daň z přidané hodnoty v roce 2004
 • Informace o připravovaných odborných akcích

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ

  Přístup k databázi trigonometrických a zhušťovacích bodů ČR – DATAZ je možný přes internet na adrese: http://dataz.cuzk.cz. Výběr bodů z DATAZ je možný přes lokalizační jednotky (číslo bodu a triangulační list, list základní mapy 1:50 000 nebo SMO 5, k. ú.), okolí bodu zadaného souřadnicemi a vzdáleností, nebo lokalizací ve výřezech mapy se zákresem trigonometrických a zhušťovacích bodů.

  Databáze trigonometrických a zhušťovacích bodů – DATAZ je jako součást Národní geoinformační infrastruktury vedena v odboru triangulace ZÚ. V DATAZ jsou uloženy všechny trigonometrické a zhušťovací body z území celé ČR s přesahem na území sousedních států. DATAZ v současné době obsahuje přes 66 000 center trigonometrických a zhušťovacích bodů a přes 34 000 k nim přidružených bodů. Na území ČR z toho leží téměř 29 tisíc trigonometrických bodů a k nim přes 25 tisíc přidružených bodů a dále přes 22 tisíc zhušťovacích bodů a přes 4 tisíce k nim přidružených bodů. V DATAZ jsou vedeny též i zničené body a všechny změny souřadnic. Pro přidružené body se v DATAZ vede jen jižník a délka a souřadnice se počítají při výstupu z DATAZ.

  Správu trigonometrických bodů zajišťuje ZÚ, který též zajišťuje průběžnou aktualizaci DATAZ. Správu zhušťovacích bodů zajišťují příslušné KÚ.

  Geodetické údaje trigonometrických a zhušťovacích bodů v písemné formě poskytuje za úhradu oddělení správy bodů odboru triangulace ZÚ (místnost 468, telefon a fax 284 041 518, e-mail: trigdata@cuzk.cz). Úřední hodiny: Po, St: 8–12 , 13–17 hod. a Út, Čt: 8–12 , 13–15 hod.

  Vyhledávání v databázi je v současné době možné následujícími způsoby:
  – podle plného čísla bodu (číslo TL + číslo bodu)
  – výpis bodů ze zadaného TL
  – výpis bodů ze zadaného listu mapy ZM-50 nebo SMO-5
  – středem a vzdáleností
  – podle k. ú. (body, které nemají doplněnou informaci o k. ú., budou v tomto výběru chybět)
  – přes přehledku ČR a listy ZTL a TL

  Naplnění daty:
  – databáze je kompletní (celá ČR) – tj. informace o číslech a souřadnicích bodů a jejich umístění na mapových listech
  – geodetické údaje (formuláře) jsou kompletní
  – zobrazení ZTL a TL jsou kompletní

  Naplnění geodetických údajů se mění v závislosti na postupu aktualizace.

  Aktuálnost dat: Všechny údaje o TB jsou doplněny do DB. Všechny údaje o zeměpisných souřadnicích v ETRS89 jsou aktuální. TB spravuje odbor triangulace ZÚ Praha. E-mail: zu.dataz@cuzk.cz.

  Správa ZhB je dislokována po KÚ, přičemž příslušnost je vyznačena na přehledce TL. Data jsou průběžně aktualizována.

  Poznámky: V seznamu souřadnic jsou poskytovány souřadnice center a přidružených bodů z TL, které pokrývají území ČR (zahraniční TL nejsou zahrnuty). Pokud délka na přidružený bod nebyla přesně určena, zobrazuje se místo souřadnic jižník (šedesátinné stupně, minuty a vteřiny) a přibližná délka a podlomení bodu, ke kterému jsou jižník a délka vztaženy. Geodetické údaje jsou poskytovány pouze u bodů, kde není omezení (např. omezení přístupu pro zahraniční body, na zvláštní povolení, případně jsou údaje blokovány před vydáváním z důvodu jejich aktualizace). Další informace získáte u správce bodů (vyznačen na grafické přehledce TL). Označení geodetických údajů textem »Neúplné« upozorňuje uživatele, že některé údaje ještě nebyly vloženy do DB, případně nebyla provedena kontrola jejich úplnosti.

  dataz.cuzk.cz

  vyvěšeno: 04.02.2004
  poslední aktualizace: 01.06.2004
  ID článku: 1092              Používané zkratky
  další informace: dataz.cuzk.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Geodézie