[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map

  PRAHA (9. 1. 2003): Česká lesnická společnost, která funguje podobně jako Český svaz geodetů a kartografů a stejně jako on má sídlo na Novotného lávce v Praze, každý měsíc pořádá tzv. Lesnické podvečery pro veřejnost. Druhý lednový večer byl zvlášť vyvedený, neboť tu byla na programu krása grafiky starých lesnických a jiných map, spojená s výstavkou kopií kartografických unikátů. Přednášejícím byl bývalý děkan Lesnické fakulty České zemědělské univerzity a Prof. Ivan Roček, jemuž se stala historie zobrazovaná na mapě koníčkem. »Co rozhodlo o mém hobby? Po roce 1990 se obyčejný člověk mohl snadněji dostat do archívů a tak po jedné návštěvě Ústředního archívu v Praze a po prohlédnutí několika historických map, na kterých jsem hledal především lesy, jsem usiloval o získání jejich kopií. Šokovalo mne, že v archívech půjčují badatelům do studoven velmi cenné originály, které se tímto přenášením ničily. Přišel jsem s nabídkou, že zajistíme pro studium map věrohodné kopie, aby originály mohly zůstat v bezpečí a přitom si pořídíme další kopii pro účely školy. Zkusili jsme to s několika mapami a výsledek byl nad očekávání. Podařilo se nám udělat věrné kopie, které nyní v některých archívech půjčují, aniž by se báli, že přijdou o cenný unikát«, vysvětlil Roček. S výsledky odvážného profesorova nápadu se mohli seznámit účastníci přednášky, kteří si během téměř 120 minut prohlédli téměř 40 kopií unikátů z pěti českých archívů. »To jsou všechno ručně kreslené mapy a všimněte si, že orientace mnohých z nich směřuje na jih,« upozorňuje přednášející na častý jev, který jsme našli hned na první předvedené kopii staré mapy, konkrétně u Mapy panství Dobříšského zobrazující celé Brdy. »U každé mapy jsem se snažil přečíst vše, co na ní je napsané. Kolikrát to bylo i nad mé síly. Rozluštil jsem i zápis u mapy, zobrazující hraniční spor. Ten zápis je vlastně reportáž úředníka, který popsal jednou pro vždy průběh jednání hraniční komise z poloviny devatenáctého století,« vzpomíná Ivan Roček. Dozvěděli jsme se, že s důlní činností má mnoho společného i těžba dřeva, jehož horníci spotřebovávali velmi mnoho. Proto jsou v Ročkově sbírce i důlní mapy s okolím. Lze říci, že k většině map, jehož kopie si účastníci podvečera mohli prohlédnout, má přednášející téměř citový vztah. »Jsou zábavné. Mnohé mne dovedly na místa, které zobrazují. Navštívil jsem kraj, který jsem znal někdy jen z kopie tři sta let staré mapy,« vypráví sběratel. Některé jeho kopie už nyní zdobí Rytířský sál v areálu školy na zámku v Kostelci nad Černými lesy. Bylo by pěkné, kdyby se Ivan Roček, jemuž se stala badatelská činnost mezi starými mapami osudným koníčkem, potkal s podobnými kolegy, kteří se se svými výsledky práce každým rokem pochlubí při rozpravách klubu přátel NTM v Praze.

  Petr Skála, Lesnická fakulta ČZU Praha

  vyvěšeno: 28.01.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1115              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova