[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.

  Dovoluji si přispět do diskuse, hlavně k pasáži o tom, že GP jsou technicky bezvadné, ale právně nepoužitelné a objednatelům předávané bez návodu k použití a k tvrzení, že ověřovatel nedbal na obsah a význam výroku »náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům«. Někdy kolem roku 1971 tehdejší středisko geodezie rozeslalo na národní výbory informační tiskoviny o tom, jak s GP nakládat. Když jsme tehdy posílali GP, tak ve složkách bylo poučení, k čemu GP slouží a jak má objednatel postupovat. Informace končila poučením o tom, aby si objednatel potřebné smlouvy nechal vyhotovit přes notáře, právní firmu. Výsledek byl zcela neadekvátní, možno konstatovat, že žalostný, efektivita nepoznatelná. Velmi pochybuji o tom, že dnes by byl výsledek lepší. Je to prostě tak, že objednatel je laik, neví co všechno musí zařídit a představuje si, že mu to všechno někdo zařídí. Zhotovitelé GP většinou, aspoň co jsem měl možnost na toto téma s nimi diskutovat, objednatele poučují, že si musí GP majetkoprávně vypořádat, objednatel tvrdí, slibuje, že si všechno zařídí, pak většinou zjistí, že je to složitější a že na to nestačí. Nejdříve »pochválí« KÚ, co si to vymýšlí, svůj díl si odnese i zhotovitel a v neposlední řadě i stát, že má nesmyslné předpisy. Většinou je GP nutno předělat, a to za situace, kdy již objednatel ví, které majetkoprávní úkony nezvládne. Obyčejně je třeba něco vypustit, některé díly (malá abeceda) změnit na parcely apod. Zhotovitel je ve smluvním vztahu s objednatelem, zhotovitel většinou se nezavazuje, že zařídí i majetkoprávní vypořádání či zápis do katastru (alespoň neznám takové zeměměřiče, kteří by takové služby poskytovali) a taky z tohoto titulu nic nefakturují. Neznám právní předpis, který by stanovil, že zhotovitel odpovídá za to, že GP bude možno použít pro zápis do katastru (když je technicky v pořádku). Nemyslím, že je to nedostatek odbornosti a etiky zhotovitelů. GP je technickým podkladem pro vyhotovení rozhodnutí a jiných listin atd., jak to stanoví vyhláška. Zhotovitel vyhotoví GP podle zadání objednatele, objednatel předloží GP k vyhotovení rozhodnutí a ten, kdo je oprávněn rozhodovat, může rozhodnout jinak, než je uvedeno v GP. Jiný podklad než GP pro rozhodování vyhláška nepřipouští a rozhodovatelé vyžadují GP. Takže zhotovitel dopředu nezná, nemůže vědět, jak rozhodovatel rozhodne a těžko lze zhotoviteli předhazovat nedostatek odbornosti a etiky. I z doby, kdy středisko geodezie vyhotovovalo GP, se stávalo, že jsme se nestrefili do vkusu rozhodovatelů a nezřídka se GP předělával i několikrát, protože rozhodovatel podmínky upřesňoval postupně, nebyl schopen je řádně vyjádřit najednou k všeobecné nespokojenosti všech zúčastněných. Územní rozhodnutí nebo opatření k dělení pozemků mívá většinou malou vypovídací hodnotu, bývá vyhotoveno na snímku mapy, před zhotovením GP. Musí-li zeměměřič při přijímání objednávky na GP vyžadovat stanovisko, nebo nesmí-li bez stanoviska příslušného orgánu objednávku na vyhotovení technického podkladu pro vyhotovení rozhodnutí (tedy i územního rozhodnutí, či jiného opatření) přijmout, vyhláška neuvádí, pravděpodobně záleží na tom, co si strany smluvily. Technický podklad tedy předurčuje před vlastním sepsáním listiny, rozhodnutím, apod., jaké majetkoprávní úkony se musí učinit, a že se je nepodaří realizovat, nelze dávat za vinu ověřovatelům či zhotovitelům. To by mě taky velmi zajímalo, o co by se soud opřel v případě žaloby, podle jakého právního předpisu musí ověřovatel či zhotovitel zjišťovat nebo zaručovat kladné rozhodnutí rozhodovatelů, či jak je nazvat. Pouze názory publikované v příspěvcích či jiné literatuře rozhodně nestačí.

  Ing. Josef Albrecht, KÚ Bruntál

  vyvěšeno: 28.01.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1118              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí