[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.

  Od napsání mého prvního příspěvku, týkajícího se doby potvrzování geometrických plánů na KÚ Děčín, uplynula poměrně dlouhá doba. Pozorně jsem četla všechny příspěvky týkající se této problematiky, někdy jsem si dokonce připadala, že žiji v úplně jiném světě (když např. ředitel KÚ Děčín tvrdil, že průměrná doba potvrzení na KÚ Děčín je do dvou týdnů). Bohužel zdravotní problémy v rodině, stěhování kanceláře a nutnost urychleně vyhotovovat zakázky, které jsou tzv. mimo katastr (to abych se vůbec díky rychlosti úředníků uživila), mi zabraly veškerý můj volný čas, takže jsem se k psaní dostala až nyní. Tak tedy postupně.

  Velice ráda bych věděla, kde čerpal informace pan místopředseda ČÚZK ing. O. Pašek pro svůj příspěvek v Zeměměřiči č. 11/2002. Jak je v časopise psáno, redakční uzávěrka byla 25. 10. 2002 a to byla běžná lhůta pro potvrzení GP na KÚ Děčín 40 - 50 pracovních dní. Pokud by tomu ing. Pašek nechtěl věřit, mohu mu zaslat podrobný přehled, který jsem si vypracovala, abych zjistila přesný stav věcí. Zde uvedu jen hrubý přehled, týkající se měsíce října 2002. Tedy: v říjnu mi bylo potvrzeno celkem 13 GP, z toho 2 plány byly potvrzeny na základě urgence zákazníků do 5 pracovních dní, 1 plán po 17 pracovních dnech, jeden po 33 dnech a zbývající po více než 40 pracovních dnech. Zajímavé, že? A vše byly plány velice jednoduché (většinou se týkaly dělení 1 - 2 parcel, či zaměření stavby). A pokud zas má pan inženýr pocit, že jsem rozčilená, tak mu sděluji, že opravdu jsem, protože když si má někdo možnost (díky ISKN) ověřit skutečnosti a přesto napíše takovou nehoráznost, že podle jeho znalostí je lhůta pro potvrzení 5 - 10 pracovních dní, tak to svědčí o tom, že skutečný stav věcí ani zjistit nechtěl. To je ale asi stav u státních úředníků zcela normální, neboť oni mají skutečně své jisté, každý měsíc si dojdou pro výplatu a tím pro ně vše končí. Jen bych chtěla vidět obličej některého z úředníků, kdyby dva měsíce nedostali výplatu s odůvodněním, že to odpovědní pracovníci nestihli, protože např. měli dovolenou, byli nemocní apod. Nebo mi snad chce někdo namluvit, že by vše přešli s úsměvem na rtech?

  Velice zajímavé je, že ihned po 1. listopadu se začala lhůta pro potvrzení GP velice zkracovat a na konci listopadu činila pro mě neuvěřitelných 7 - 12 pracovních dní, což doslova zneužil pan ředitel KÚ Děčín a tuto lhůtu vydává v anketě zveřejněné v čísle 12/2002 za průměrnou. Přitom když udělám průměr za celý rok 2002, dostávám se na číslo cca 20 - 25 pracovních dní. Anebo je pak druhá možnost, že tak dlouho trvá jen potvrzení mých plánů, což mi ale nepřipadá pravděpodobné. Mám totiž dojem, že jiní jsou na tom ještě hůře než já, jen se bojí něco říci.

  Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat redaktorům časopisu Zeměměřič za zveřejnění ankety, protože nevěřím, že by byla stanovena lhůta pro potvrzení GP na 10 pracovních dní, kdyby tato anketa nebyla. Já psala ohledně této problematiky více než rok na různá místa a nic se nedělo, ihned po zveřejnění ankety se však »ledy pohnuly« a předpis je na světě. Jak je tedy vidět, i nemožné se může stát skutečností, když je na to předpis. Pravda je to, že na KÚ Děčín potvrzoval doslova každý, kdo mohl. Ale proč to nešlo dříve? Dnes se tato lhůta skutečně ustálila na oněch cca 10 pracovních dnech (jen v důsledku svátků se trochu prodlužuje), avšak neplatí to o plánech, ve kterých jsou navrženy opravy podle vyhl. č. 190/1996 Sb. Plán s návrhem opravy mi totiž leží na úřadě od 11. 11. 2002 a jen doufám, že zákazník bude moci na jaře kolaudovat (jedná se totiž o zaměření přístavby a chyba byla nejen v chybném zaměření původní stavby, ale paradoxně i ve výměrách, které byly opravovány neměřickým náčrtem při přebírání ZMVZ - cca v roce 1980). Já k tomu jen podotýkám, že tato delší lhůta je zřejmě odměnou za to, že soukromí geometři jsou nuceni zcela zdarma opravovat chyby způsobené zaměstnanci bývalých středisek Geodézie, kteří však dnes již za nic neodpovídají a docela spokojeně podnikají či pracují na katastrálních úřadech. Opět další důkaz toho, za co také byli pracovníci státní sféry placeni. Nejhorší na tom je to, že chybu objevím v průměru u každé desáté zakázky (a mnohdy se jedná o velice složitou záležitost) a všichni berou jako samozřejmost - přesněji řečeno se jedná doslova o povinnost uloženou ve vyhlášce, že to geometr opraví. To mi také nepřipadá normální. Já totiž byla vždy vedena k tomu, že to co zkazím, musím napravit sama, ale to opět neplatí o úřadech.

  A teď bych chtěla napsat něco málo o kvalitě vyhotovovaných geodetických děl. Ve svých příspěvcích si totiž někteří ředitelé katastrálních úřadů stěžují na špatnou kvalitu předkládaných geometrických plánů. Já se tedy ptám, proč katastrální úřady nedodržují § 65 vyhl. č. 190/96 Sb. v platném znění a tím i § 3 zákona č. 200/94 Sb. a poskytují informace doslova komukoliv. A podotýkám, že o tom musí vědět, protože se jedná o jejich známé, bývalé zaměstnance či příbuzné pracovníků KÚ. A rozhodně se nejedná o lidi s dlouholetou praxí. Na tuto otázku mi dluží ředitel KÚ Děčín odpověď již 5 měsíců, ve kterých si úspěšně hraje na tzv. »mrtvého brouka«, tzn. já urguji odpověď (naposledy to bylo 18. 11. 2002) a on mlčí. Domnívám se totiž, že kdyby skutečné geodetické práce vykonávali ti, co podle zákona mají, došlo by nepochybně ke zlepšení kvality a zároveň by kvalifikovaní geometři měli dostatek práce. Navíc, pokud se týká nekvalitních geometrických plánů předkládaných k potvrzení, proč se opět nevyužívá platných zákonů a nejsou prováděny postihy? Nebo kontroly ze ZKI kontrolují jen někoho? Navíc si myslím, že by mnohé problémy vyřešilo i obnovení pravidelných setkání úředně oprávněných zeměměřičů s pracovníky ZKI a případně i kat. úřadů.

  A teď z úplně jiného soudku - otázka členství zeměměřických inženýrů v ČKAIT. Mám na to jednoduchou odpověď: jen to ne!!! Jednoduše to mohu vysvětlit takto: léta jsem pracovala jako geodetka ve stavebním podniku a prošla tak všemi fázemi výstavby: přípravou stavby i její vlastní realizací. Po roce 1990 jsem pak pracovala 3 roky na stavebním úřadě (znám tedy územní i stavební řízení). Bohužel mé zkušenosti se vztahem geodet - stavař, jsou spíše negativní. Geodet byl většinou považován na stavbě za něco méně důležitého a obvykle pouze doslova »tahal kaštany z ohně« až když si stavaři nevěděli rady. Zásadně totiž není dodržován zákon č. 50/1976 Sb. (stavební zákon) a jeho prováděcí vyhlášky. Začíná to již při přípravě stavby - všechny podklady si většinou stavaři dělají sami - tj. mapové podklady, vytyčovací výkresy, a stavební úřady dodržování stavebního zákona nevyžadují. Totéž platí při realizaci stavby. Není to snad proto, že tam sedí většinou právě jen stavaři? Jen geometrický plán musí vyhotovit geodet. A to bývá mnohdy pozdě. Stavby postavené přes hranici pozemku nejsou rozhodně výjimkou. Paradoxně »špatný« je pak geometr, protože stavba byla přece vytyčena odborníkem a teď nějaký geometr tvrdí, že stojí jinde, než by měla. Myslím si, že s tímto přístupem se setkal snad každý geometr. A snad si nikdo nemůže myslet, že pokud budeme v jedné komoře, že se situace zlepší. Domnívám se, že to bude spíše naopak. Zatím je totiž naděje, že se stavební zákon a jeho vyhlášky začnou někdy možná dodržovat. V momentě, kdy bude existovat pouze jedna komora, budeme přehlasováni - je nás totiž málo. Navíc zde opět narážíme na problém tzv. »nedostatku práce« v našem oboru - kdyby se totiž stavební zákon dodržoval, tak zjistíme, že je práce tolik, že se nedá zvládnout. Vím o čem mluvím - vřele doporučuji každému, kdo mi nechce věřit, aby si výše uvedené zákony a vyhlášky přečetl a doslova bude »valit oči«, co vše by měl dělat v rámci staveb pouze geometr a nikoliv, jak je tomu doposud, stavař.

  A teď již raději skončím. Napsala jsem toho více, než jsem původně zamýšlela, ale myslím si, že už by se konečně měly věci nazývat správnými jmény a zákony a vyhlášky by se měly začít dodržovat a to všemi obyvateli tohoto státu, který si chce říkat právní.

  Přeji vám hodně pracovního elánu v roce 2003, málo problémů, hodně zdraví a pevných nervů.

  Ing. Alena Podrazká, úředně oprávněný zeměměřič z Děčína

  vyvěšeno: 28.01.2003
  poslední aktualizace: 17.03.2004
  ID článku: 1120              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí