[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Ještě před tím, než se usadil prach v New Yorku po devastaci 11. září 2001, byl vysloven požadavek pomoci při odstranění 1,8 milionů tun sutě padlých věží na místě zvaném »Ground Zero«. Vedením prací bylo pověřeno oddělení plánování a výstavby (DDC) města New Yorku. První projekt přesahoval finanční možnosti města a vedl DDC k hledání jiných možností včetně využití technologie GPS. Zničení antén (včetně ústřední antény na zhroucené výškové budově) a vyhoření kabelových vedení, jakož i pokračující práce při vyhledávání ostatků obětí a další okolnosti zpřísňovaly požadavky na kvalitu spojovací techniky a ovlivňovaly tak zpočátku úsilí o odstranění pozůstatků této obrovské katastrofy.

  DDC vyhledávalo optimální projekty pro provedení prací různými firmami. Nakonec byla vybrána Criticom International Corporation z Minneapolis, Minnesota, aby zpracovala projekt založený na GPS řídicím systému. Návrh obsahoval širokopásmovou komunikační síť, monitorovací systém kamer, GPS systém sledování vozidel, Internetové služby pro přístup k souvisejícím datům apod. Bylo vybráno zařízení, které bylo instalováno na 235 nákladních vozech a v řídicím centru.

  Jako komplikace se projevila již zmíněná ztráta veškerých bez-drátových spojení v prostoru Manhattanu způsobená katastrofou. Po několika nezdařených pokusech byla posléze poskytnuta služba T1 pro komunikaci v Ground Zero zpřístupněním širokopásmového Internetu. Tato síť se vstupem na Web sloužila ke komunikaci pro všechny agentury, kontraktory a uživatele v postiženém prostoru i na odkladištích. Pro komunikaci s nákladními auty byla vytvořena celulární síť s použitím teleskopických výsuvných antén v prostoru akce. V průběhu krátké doby se podařilo vybudovat mobilní síť spojení s řídicím centrem se sídlem v Minneapolis, které celou akci řídilo. Nákladní auta byla monitorována s polohovou přesností na 20 m a byla řízena na pět různých odkladišť, ve vzdálenostech od 3 do 25 mil od místa tragédie. Řízení provozu nákladních vozů zvyšovala efektivitu jejich provozu a vylučovalo rovněž dlouhé kolony čekajících aut, neboť čas jízdy, naklá- dání a vykládání byl koordinován. Současně byl automaticky veden i přehled o množství (váze) materiálu převáženého jednotlivým vozidlem na určité odkladiště. Nákladní auta byla zabezpečena rovněž proti krádežím částí nákladů, mylnému vedení trasy apod.

  V průběhu doby bylo zvýšením efektivity transportu dosaženo snížení počtu nákladních vozů a k dalším úsporám. Odstranění trosek bylo původně odhadováno na 7 miliard US $. Konečná cena však byla pouze 750 milionů US $. Za prvních šest měsíců odstranily kolony vozů 80 % trosek a v červnu 2002 se celý proces chýlil ke konci, tj. o čtyři měsíce dříve, než se předpokládalo. 28. května 2002 byl odstraněn poslední ocelový sloup, což znamenalo prakticky ukončení odklízecích prací. Některé systémové práce pokračovaly do 28. června. Úspěch celé operace a k ní potřebné vybavení, včetně GPS, vedl mnohá města k rozhodnutí zavést tyto systémy pro mimořádné akce, jako jsou škody po zemětřesení, záplavách nebo hurikánech. Současně byla celá akce příkladem nejen souhry lidí, ale i maximálního využití moderní techniky.

  * Výraz »Ground Zero« se stal vžitým názvem pro místo katastrofy z 11. září 2001, kdy bylo teroristickým útokem zničeno Světové obchodní centrum v New York City. Někdy to bývá překládáno jako »nulová zóna«.

  Raymond J. MENARD, Jocelyn L. KNIEFF

  vyvěšeno: 28.01.2003
  poslední aktualizace: 01.06.2004
  ID článku: 1127              Používané zkratky
  další informace: www.vugtk.cz/nzk/c5-02/menard.htm...


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  NZK