[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  AKCE

  3. konference MIS, 8+9/2002, 43
  8. mezinárodní konference Geodezie a kartografie v dopravě 2002, 3/2002, 20; 5/2002, vložka; 10/2002, 20
  12. kongres FIG, 10/2002, 19 - 20
  12. Sympozium z dějin G+K, 3/2002, přebal II
  14. konference GIS Seč 2002, 4/2002, přebal I
  38. Geodesia rallye, 10/2002, 1
  38. Geodesia rallye byla povodňová, 11/2002, 1
  38. mezinárodní geodetické informační dny Brno 2002, 4/2002, 25; 10/2002, 20 - 21; 10/2002, přebal I; 8+9/2002, přebal II
  Členská schůze Spolku zeměměřičů Brno, 5/2002, 17 - 18
  FOR ARCH 2002 se konal již potřinácté, 10/2002, přebal II
  G+ aneb velký geodetický mejdan, 5/2002, přebal I
  Geomaraton 2001, 1+2/2002, přebal III
  Geomaraton 2002, 12/2002, přebal IV
  GPS a ArcPad na VUT v Brně a ČVUT v Praze, 6+7/2002, přebal III
  Katastr v Bílém domě, 5/2002, přebal II
  Konference GIS Seč 2002, 3/2002, přebal I
  Konference GIS ve veřejné správě, 5/2002, 35; 6+7/2002, 1
  Konference Internet ve státní správě a samosprávě, 3/2002, přebal I
  Konference o návrhu vstupu zeměměřických inženýrů oprávněných ve výstavbě do ČKAIT na Webu Zeměměřiče, 10/2002, 21
  Křest knihy Pravděpodobnost kolem nás, 1+2/2002, přebal IV
  LEICA TOUR 2002, 3/2002, vložka
  Mapu roku 2001 má Zeměměřický úřad, 6+7/2002, přebal II
  Mapy v rozhlase, katastr v televizi, 6+7/2002, přebal III
  Novinářská anketa o nejlepší turistické publikace, 3/2002, přebal II
  Po osmé o PÚ v Třebíči, 4/2002, přebal II
  Praha v síti GPS, 4/2002, přebal II
  Prezentační dny Praha 2002, 1+2/2002, 15; 5/2002, přebal II
  První den na GIS Seč, 6+7/2002, přebal III
  Příprava sjezdu ČSGK, 10/2002, 21
  Seminář Aktuální problémy inženýrské geodezie, 3/2002, 22; 6+7/2002, 21
  Seminář Katastr nemovitostí, 1+2/2002, 14; 3/2002, 22
  Seminář Tvorba a údržba digitálních katastrálních map, 3/2002, 22; 6+7/2002, přebal II
  Seminář Věcná břemena, 11/2002, přebal I
  Setkání předsedů odborných společností, 1+2/2002, přebal II - III
  Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost, 11/2002, 15
  Setkání zeměměřických inženýrů s pracovníky státní správy zeměměřictví a katastru v Praze 2002, 10/2002, 21
  Úloha kartografie v geoinformační společnosti, 1+2/2002, 28 - 29; 3/2002, 24 - 26
  Vánočka zavoněla Výzkumákem, 3/2002, přebal II
  Veletrh památkové péče DENKMAL 2002, 12/2002, 10 - 12
  Viděli jsme v Brně na GO a Regiontouru, 1+2/2002, přebal IV
  Za korupci při mapování lesů do vězení, 10/2002, přebal II
  Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, 3/2002, 23; 4/2002, 4 - 11; 6+7/2002, 13; 10/2002, přebal II
  Zkoušky odborné způsobilosti, tentokrát z pohledu zkoušeného, 6+7/2002, 12 - 13

  ČÚZK

  Anketa - potvrzování GP na KÚ, 6+7/2002, 8
  Boj o razítka, 6+7/2002, 11
  Co se děje na úřadě..., 1+2/2002, 25
  Geodeti ve výstavbě, 12/2002, 13
  Ing. Karel Večeře novým předsedou ČÚZK, 3/2002, 15 - 17
  Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? (I. - V.), 10/2002, 9; 11/2002, 2; 12/2002, 4; 12/2002, 5; 12/2002, 6 - 9
  Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 1. část, 12/2002, 22 - 25
  Karel Večeře potvrzen ve funkci předsedy ČÚZK, 3/2002, přebal II
  Když se chce, jde i to, co nejde, 12/2002, 13
  Komora jako systémová záležitost - do třetice, 6+7/2002, 9 - 11
  Nový vnitroresortní předpis ČÚZK, 4/2002, 34
  Poslal bych naše zeměměřiče třeba do Španělska, 4/2002, 32 - 33
  Proč podpořit vznik Komory geodetů a kartografů v rámci ČKAIT?, 8+9/2002, 39 - 42
  Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2001, 1+2/2002, 10 - 12
  Seznam organizací resortu ČÚZK, 8+9/2002, 36 - 38
  Zkoušky odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, 3/2002, 23; 4/2002, 4 - 11; 6+7/2002, 13; 10/2002, přebal II
  Zkoušky odborné způsobilosti, tentokrát z pohledu zkoušeného, 6+7/2002, 12 - 13
  Změna ředitelů na katastrálních úřadech, 11/2002, přebal I
  Zpravodaj ČÚZK 2001/4, 4/2002, 12
  Zpravodaj ČÚZK 2002/1, 5/2002, 16
  Zpravodaj ČÚZK 2002/2, 6+7/2002, přebal I
  Zpravodaj ČÚZK 2002/3, 11/2002, 34

  DPZ

  Konference GIS ve veřejné správě, 5/2002, 35
  Letošní srpnová povodeň v Česku, 10/2002, 24 - 25

  FIRMY SE PŘEDSTAVUJÍ

  Buď pořádný byznys, nebo pryč od toho (GEODEZIE BRNO + GEODIS BRNO), 3/2002, 27 - 29
  CZK, 8+9/2002, 31
  GAK Plzeň, 8+9/2002, 13
  GB-geodezie - váš spolehlivý partner, 8+9/2002, 3
  GEOCOMP, 8+9/2002, 31
  GEODETICKÉ SDRUŽENÍ Příbram, 8+9/2002, 15
  GEODÉZIE ČS, 8+9/2002, 21
  GEODIS Brno, 1+2/2002, 1; 8+9/2002, 2
  GEODIS Praha, 8+9/2002, 13
  GeoMedia (INTERGRAPH), 8+9/2002, 4
  GEOS Litoměřice - 10 let pozemkových úprav, 5/2002, 8 - 11
  GEOTRONICS Praha, s.r.o. (změna adresy), 1+2/2002, 11
  GEOVAP, 8+9/2002, 23
  GEPRO, 11/2002, 2
  HRDLIČKA, 8+9/2002, 31
  KVADRANT, 8+9/2002, 27
  Návštěva u firmy Z/I Imaging, 1+2/2002, 37 - 39
  PF 2003 (GEPRO), 12/2002, 19
  PF 2003 - Topcon (GEODIS), 12/2002, 1
  SOKKIA - Nejmodernější technologie do rukou profesionálů, 8+9/2002, 9
  Spojení pro budoucnost (GEODIS + GB-geodezie), 8+9/2002, 1

  FOTOGRAMMETRIE

  Fotogrammetrická dokumentace historických objektů, 12/2002, 18 - 21
  Fotogrammetrické a geodetické postupy: Zabezpečení budov pro tunel uvnitř města, 10/2002, 34 - 35
  Ještě k problematice převodu KM 1 : 2 880 do digitální formy, 5/2002, 27 - 29
  Konference GIS ve veřejné správě, 5/2002, 35
  Letošní srpnová povodeň v Česku, 10/2002, 24 - 25
  Má fotogrammetrie ještě šanci v KN?, 1+2/2002, 4 - 6
  Návštěva u firmy Z/I Imaging, 1+2/2002, 37 - 39
  Příspěvek ke zlepšení užívání odborné terminologie v oboru geoinformatiky, 10/2002, 4 - 6
  Úloha kartografie v geoinformační společnosti, 1+2/2002, 28 - 29; 3/2002, 24 - 26

  GEODEZIE

  8. mezinárodní konference Geodezie a kartografie v dopravě 2002, 3/2002, 20; 5/2002, vložka; 10/2002, 20
  Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 1. část, 12/2002, 22 - 25
  Nabídka firmy GEOCENTRUM, 8+9/2002, 32
  Nabídka firmy GEODETICKÉ CENTRUM, 3/2002, 19
  Nabídka firmy HRDLIČKA, 11/2002, 9
  Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství, 11/2002, 8 - 9
  Prvé poznatky z merania prístrojom Leica TCRM 1105, 1+2/2002, 8 - 9
  Seminář Aktuální problémy inženýrské geodezie, 3/2002, 22; 6+7/2002, 21
  Soudní znalci v oboru, 4/2002, 24
  Terminologie zeměměřictví a KN ČR, 5/2002, 4 - 6
  Úprava zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 5/2002, 12 - 16
  Výškové spojení mezi Dánskem a Švédskem, 5/2002, 38 - 39
  Zeměměřictví, zeměměřiči a trh, 4/2002, 26 - 27

  GIS

  14. konference GIS Seč 2002, 4/2002, přebal I
  Další body pro MISYS, 5/2002, 32 - 33
  Geoaplikace roku 2001, 4/2002, 30 - 31; 5/2002, 29 - 31
  GEOinformace - časopis geoinformační komunity, 6+7/2002, 30 - 31
  GIS pro každého, 6+7/2002, 31
  GIS - Geografické informační systémy, 6+7/2002, 31
  Konference GIS Seč 2002, 3/2002, přebal I
  Konference GIS ve veřejné správě, 5/2002, 35; 6+7/2002, 1
  Konference Internet ve státní správě a samosprávě, 3/2002, přebal I
  Letošní srpnová povodeň v Česku, 10/2002, 24 - 25
  Mapy mezi 30 nejlepšími weby na světě, 10/2002, 18
  MIS potřetí a mezinárodně, 5/2002, 34
  Musíme používat pracovní slang při prezentacích a v publikacích o geografických informačních systémech?, 3/2002, 4 - 6
  NGII a Nemoforum, 4/2002, 28 - 29
  Plánujete dovolenou?, 6+7/2002, 33
  Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy, 11/2002, 10
  Pracujeme s geografickým informačním systémem ArcView GIS, 6+7/2002, 31
  Projekt výuky GIS na WWW, 1+2/2002, 17
  První den na GIS Seč, 6+7/2002, přebal III
  Příspěvek ke zlepšení užívání odborné terminologie v oboru geoinformatiky, 10/2002, 4 - 6
  Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou, předsedkyní sdružení Nemoforum, 11/2002, 4 - 6
  Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost, 11/2002, 15
  SGI v ČR: Období portálu, 3/2002, 12 - 13
  Terminologie zdarma, 6+7/2002, přebal IV
  GPS
  Aspekty přesných GPS aplikací pro speciální geodetické práce, 3/2002, 30 - 31
  By/S@T se představil před třemi roky v Brně, 11/2002, 13
  Nová generace GPS (SOKKIA), 4/2002, 28
  Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy, 11/2002, 10
  Praha v síti GPS, 4/2002, přebal II
  Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro tvorbu bodových polí a pro KN, 11/2002, 12 - 13
  Skúsenosti s určovaním charakteristík antén GPS na základnici katedry geodetických základov STU, 10/2002, 26
  THALES na INTERGEO 02, 11/2002, 14

  HISTORIE

  Číňané nakreslili první mapu Afriky, 12/2002, přebal III
  Dějiny zeměměřictví na webu, 10/2002, 17
  Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 1. část, 12/2002, 22 - 25
  Křovák na Webu, 10/2002, 36 - 37
  O Zemi, 12/2002, přebal III
  Prof. Emil Buchar - 100. výročí narození, 10/2002, 18
  Vývoj zeměměřičství v Čechách, 11/2002, 20 - 24
  Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století, 12/2002, 30 - 32

  KARTOGRAFIE

  8. mezinárodní konference Geodezie a kartografie v dopravě 2002, 3/2002, 20; 5/2002, vložka; 10/2002, 20
  Czech Česko - České Česko, 1+2/2002, 31
  Číňané nakreslili první mapu Afriky, 12/2002, přebal III
  Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 1. část, 12/2002, 22 - 25
  Jaký chcete mít obraz světa?, 11/2002, 32 - 34
  Mapu roku 2001 má Zeměměřický úřad, 6+7/2002, přebal II
  Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle století, 5/2002, 40 - 41
  Mohou mapy za smrt cyklistů?, 10/2002, 23
  Novinářská anketa o nejlepší turistické publikace, 3/2002, přebal II
  O Zemi, 12/2002, přebal III
  Plánujete dovolenou?, 6+7/2002, 33
  Proč mapy lžou, 6+7/2002, 31
  SHOCART nejpodrobněji, 1+2/2002, 30
  Soutěž Mapa roku 2001, 1+2/2002, 30 - 31
  Soutěž Mapa roku 2001 - přihláška do soutěže, 1+2/2002, přebal IV
  Úloha kartografie v geoinformační společnosti, 1+2/2002, 28 - 29; 3/2002, 24 - 26
  »Vektorové« Základní mapy ČR 1 : 10 000 a 1 : 50 000, 6+7/2002, 18 - 20
  Viděli jsme v Brně na GO a Regiontouru, 1+2/2002, přebal IV

  KATASTR

  8. mezinárodní konference Geodezie a kartografie v dopravě 2002, 3/2002, 20; 5/2002, vložka; 10/2002, 20
  Anketa - potvrzování GP na KÚ, 6+7/2002, 8
  Autonomní region Trentino - Südtirol, 12/2002, 33 - 34
  Boj o razítka, 6+7/2002, 11
  Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK, 12/2002, 28 - 29
  Dotaz do Vševědny: Chybné údaje KN pokud jde o vlastnictví parcel, 3/2002, 32 - 33
  Dotaz do Vševědny: Otázky zápisu GP na KÚ, 11/2002, 14
  Dotaz do Vševědny: Problém kuřete a vejce v KN, 10/2002, 33 - 34
  Dotaz do Vševědny: Vytyčování na soukromých pozemcích, 12/2002, 12
  Geodeti ve výstavbě, 12/2002, 13
  Geometrické určení nemovitosti a přepracování sáhových map do S-JTSK, 10/2002, 10 - 15
  Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? (I. - V.), 10/2002, 9; 11/2002, 2; 12/2002, 4; 12/2002, 5; 12/2002, 6 - 9
  Ještě k problematice převodu KM 1 : 2 880 do digitální formy, 5/2002, 27 - 29
  Kataster nehnuteľností se zahýbal, 10/2002, 6 - 8
  Katastr nemovitostí od děrného štítku k internetu, 6+7/2002, 24 - 28
  Katastr v Bílém domě, 5/2002, přebal II
  Když se chce, jde i to, co nejde, 12/2002, 13
  Komora jako systémová záležitost - do třetice, 6+7/2002, 9 - 11
  KPÚ a DKM, 6+7/2002, 8
  KPÚ a DKM poznovu, 10/2002, 38
  Má fotogrammetrie ještě šanci v KN?, 1+2/2002, 4 - 6
  Několik poznámek ke zkouškám odborné způsobilosti a k době potvrzování GP katastrálními úřady, 11/2002, 28 - 29
  NGII a Nemoforum, 4/2002, 28 - 29
  Nizozemský katastr a internet, 4/2002, 22 - 23
  Novela katastrálneho zákona a jej dopad na spravovanie údajov katastra na Slovensku, 4/2002, 14 - 15
  Novinky v dálkovém přístupu k datům KN, 6+7/2002, 4 - 6
  Ohlédnutí za SMO-5, aneb exkurze jak má být, 6+7/2002, 29
  Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství, 11/2002, 8 - 9
  Proč podpořit vznik Komory geodetů a kartografů v rámci ČKAIT?, 8+9/2002, 39 - 42
  Rozhovor s poslankyní PSP ČR ing. Veronikou Nedvědovou, předsedkyní sdružení Nemoforum, 11/2002, 4 - 6
  Seminář KN, 1+2/2002, 14; 3/2002, 22
  Seminář Tvorba a údržba digitálních katastrálních map, 3/2002, 22
  Setkání zeměměřických inženýrů s pracovníky státní správy zeměměřictví a katastru v Praze 2002, 10/2002, 21
  Síť virtuálních referenčních stanic by/S@T otestoval VÚGTK i pro tvorbu bodových polí a pro KN, 11/2002, 12 - 13
  Soudní znalci v oboru, 4/2002, 24
  Terminologie zeměměřictví a KN ČR, 5/2002, 4 - 6
  Tvorba a údržba digitálních katastrálních map, 6+7/2002, přebal II
  Úloha kartografie v geoinformační společnosti, 1+2/2002, 28 - 29; 3/2002, 24 - 26
  Upozornění pro DP v ISKN, 6+7/2002, přebal IV
  Změna ředitelů na katastrálních úřadech, 11/2002, přebal I

  KGK

  Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT, 11/2002, přebal II
  Boj o razítka, 6+7/2002, 11
  Budou zeměměřičtí inženýři úředně oprávnění ve výstavbě členy ČKAIT činných ve výstavbě?, 4/2002, 18 - 20
  Geodeti ve výstavbě, 12/2002, 13
  Když se chce, jde i to, co nejde, 12/2002, 13
  KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ, 5/2002, přebal II
  Komora jako systémová záležitost - do třetice, 6+7/2002, 9 - 11
  Konference o návrhu vstupu zeměměřických inženýrů oprávněných ve výstavbě do ČKAIT na Webu Zeměměřiče, 10/2002, 21
  Proč podpořit vznik Komory geodetů a kartografů v rámci ČKAIT?, 8+9/2002, 39 - 42
  Setkání zeměměřických inženýrů s pracovníky státní správy zeměměřictví a katastru v Praze 2002, 10/2002, 21

  POZEMKOVÉ ÚPRAVY

  Almanach pozemkových úprav, 8+9/2002, přebal III
  GEOS Litoměřice - 10 let pozemkových úprav, 5/2002, 8 - 11
  KGK k výrokům předsedy ČMKPÚ na semináři o PÚ, 5/2002, přebal II
  KPÚ a DKM, 6+7/2002, 8
  KPÚ a DKM poznovu, 10/2002, 38
  Po osmé o PÚ v Třebíči, 4/2002, přebal II
  Poslankyně Nedvědová a zeměměřičství, 11/2002, 8 - 9
  Úloha kartografie v geoinformační společnosti, 1+2/2002, 28 - 29; 3/2002, 24 - 26

  PŘEČTĚTE SI

  Almanach pozemkových úprav, 8+9/2002, přebal III
  Autorský zákon a předpisy související - komentář, 5/2002, 40 - 41
  Dotisk knihy 250 století zeměměřictví, 1+2/2002, přebal I; 4/2002, 10
  Dotisk knihy 250 století zeměměřictví (objednávkový kupon), 8+9/2002, přebal IV
  GIS pro každého, 6+7/2002, 31
  GIS - Geografické informační systémy, 6+7/2002, 31
  »Kulatá« výročí z dějin českého zeměměřictví, 1+2/2002, 32 - 33
  Lasery ve stavebnictví a navigace strojů, 5/2002, 40 - 41
  Mapy Čech, Moravy a Slezska v zrcadle století, 5/2002, 40 - 41
  Moderní český snář, 5/2002, 40 - 41
  Pozemky a právo, 10/2002, 29; 6+7/2002, 2
  Pracujeme s geografickým informačním systémem ArcView GIS, 6+7/2002, 31
  Pravděpodobnost kolem nás, 4/2002, 21
  Proč mapy lžou, 6+7/2002, 31
  Sborník přednášek z VIII. mezinárodní konference Geodezie a kartografie v dopravě, 11/2002, 30
  Technický slovník naučný, 5/2002, 40 - 41
  Věcná břemena od A do Z, 8+9/2002, přebal III
  Vzdělávání pomocí internetu, 5/2002, 40 - 41

  PŘÍSTROJE A POMŮCKY

  3-D laserový skener firmy Cyra Technologies, Inc. (GEFOS), 3/2002, 10 - 11
  Fluorescenční značkovače (SILVALINE), 4/2002, 1
  FOR ARCH 2002 se konal již potřinácté, 10/2002, přebal II
  Geo Explorer CE (GEOTRONICS), 6+7/2002, 9
  Geodetická kancelář Topcon (GEODIS), 8+9/2002, 14; 10/2002, 2
  GP Inzert, 1+2/2002, 7; 3/2002, 7; 4/2002, 7; 5/2002, 7; 6+7/2002, 7; 8+9/2002, 5; 10/2002, 7; 11/2002, 7; 12/2002, 7
  GPS a ArcPad na VUT v Brně a ČVUT v Praze, 6+7/2002, přebal III
  Integrovaný GNSS přijímač / anténa HiPer (GEODIS), 3/2002, 2; 4/2002, 2; 5/2002, 2
  Internetový obchod GEUSware, 1+2/2002, 23; 3/2002, 29; 4/2002, 21; 5/2002, 27; 6+7/2002, 2; 8+9/2002, 10; 10/2002, 37; 11/2002, 5; 12/2002, 5
  Lasery ve stavebnictví a navigace strojů, 5/2002, 40 - 41
  Leica SR530 (GEFOS), 4/2002, 36
  Locus (GEOVAP), 4/2002, vložka
  Mimořádná nabídka GPS přijímačů HiPer - Topcon (GEODIS), 11/2002, 18 - 19
  Nabídka firmy GEODETICKÉ CENTRUM, 4/2002, 19; 5/2002, 17; 6+7/2002, 5; 8+9/2002, 17
  Nabídka firmy PAP a spol., 8+9/2002, 39; 11/2002, 20
  Nová generace GPS (SOKKIA), 4/2002, 28
  Nový komparátor pro kalibraci nivelačních latí na principu optického kódovacího systému, 6+7/2002, 14 - 15
  PENTAX - série R-300 (GEOPEN), 11/2002, 25
  Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy, 11/2002, 10
  Prodejní program inkjet - papíry, plotry (TEPEDE), 3/2002, 33
  ProMark2 (GEODETICKÉ CENTRUM), 11/2002, 35
  ProMark2 (GEOVAP), 1+2/2002, 5; 3/2002, 1; 4/2002, vložka; 11/2002, 26
  Prvé poznatky z merania prístrojom Leica TCRM 1105, 1+2/2002, 8 - 9
  Robotizované totální stanice Trimble (KELLNER), 3/2002, 8 - 9
  Totální stanice GTS-212 Topcon (GEODETICKÉ CENTRUM), 10/2002, 19
  Totální stanice Leica TPS300 (GEFOS), 6+7/2002, 36; 11/2002, 36
  Totální stanice Leica TPS300, TPS700, TPS1100, TPS1000/2000 (GEFOS), 5/2002, 44
  Totální stanice Leica TPS700 auto (GEFOS), 8+9/2002, 44
  Totální stanice Leica TPS1100 (GEFOS), 1+2/2002, 40; 10/2002, 40; 12/2002, 36
  Totální stanice serie 30R (SOKKIA), 12/2002, 35
  Totální stanice Topcon GPT-2000 a GPT-6000 (GEODIS), 1+2/2002, 2; 4/2002, 35; 12/2002, 2
  Totální stanice Trimble (GEOTRONICS), 10/2002, 39
  Totální stanice Trimble 3300, 1+2/2002, 33
  Totální stanice Trimble 3300 DR (GEOTRONICS), 6+7/2002, 27
  Totální výprodej totálních stanic (HRDLIČKA), 5/2002, 29; 6+7/2002, 11
  Trimble 5600 - jednička mezi totálními stanicemi (GEOTRONICS), 5/2002, 43
  Trimble VS - s centimetrovou přesností kdekoliv (GEOTRONICS), 3/2002, 36
  Veletrh památkové péče DENKMAL 2002, 12/2002, 10 - 12
  Z - Xtreme (GEOVAP), 1+2/2002, 5; 4/2002, vložka

  RŮZNÉ

  30 let Seniorklubu brněnských zeměměřičů, 11/2002, 31
  38. Geodesia rallye ČR z pohledu hosta, 12/2002, 26 - 27
  38. Geodesia rallye očima patrona, 11/2002, 35
  Celoživotní vzdělávání v zeměměřictví, 1+2/2002, 14 - 16
  Ceník zeměměřických výkonů pro rok 2002, 1+2/2002, 13
  CPD jinde, 3/2002, 11
  Členské příspěvky pro rok 2002 - Informace pro členy ČSGK, 1+2/2002, 16
  Geodesia rallye přispěla na povodně, 12/2002, 27
  Je vstřícnost vůči zákazníkům přežitkem?, 6+7/2002, 32 - 33
  K problematice soudního znalectví a odhadů nemovitostí, 10/2002, 22
  Kviz CPD v zeměměřictví s časopisem Zeměměřič, 5/2002, přebal I
  Malá anketa mezi studenty, 6+7/2002, 22 - 23
  Novoroční přání, 1+2/2002, 14
  Novým poslancem PSP ČR je geodet, 6+7/2002, přebal IV
  Povodeň 2002 na Novotného lávce v Praze 1, 10/2002, 20
  Prof. Emil Buchar - 100. výročí narození, 10/2002, 18
  Program činnosti ČSGK na rok 2002, 1+2/2002, 13
  Senioři z Plzně jubilují, 4/2002, 34
  Udělení čestného členství, 3/2002, 20
  Vytyčení stoleté vody ve Spolaně Neratovice, 5/2002, 42
  Zeměměřiči na hradě Velhartice, 3/2002, 17 - 18
  Zeměměřiči změřili trasu Lenora - Hřensko, 10/2002, 27 - 32
  Žerty stranou: Veselý překlep, 12/2002, 13
  Životní jubilea - Blažek Radim, Doc. ing., CSc., 3/2002, 21; 11/2002, 30
  Životní jubilea - Čech Václav, ing., 3/2002, 21; 12/2002, 25
  Životní jubilea - Holub Stanislav, ing., CSc., 3/2002, 21
  Životní jubilea - Huml Milan, ing., CSc., 3/2002, 21
  Životní jubilea - Jurášková Renata, ing., 3/2002, 21
  Životní jubilea - Macháček Jindřich, ing., 3/2002, 21
  Životní jubilea - Mikšovský Miroslav, Doc. ing., CSc., 3/2002, 21
  Životní jubilea - Radouch Vladimír, Doc. ing., CSc., 3/2002, 21
  Životní jubilea - Ratiborský Jan, ing., CSc., 3/2002, 21; 10/2002, 19

  SERVIS ZEMĚMĚŘIČE

  100 000 otázek z oblasti CAD, 10/2002, přebal III
  Anketa o vstupu UOZI do ČKAIT, 11/2002, přebal II; 12/2002, přebal II
  Celoživotní profesní doškolování s časopisem Zeměměřič, 4/2002, přebal III
  GEOinformace (objednávkový kupon), 8+9/2002, přebal IV
  Informace pro předplatitele na rok 2002, 1+2/2002, přebal I; 3/2002, přebal I
  Informace pro předplatitele na rok 2003, 11/2002, přebal I
  Je zaměstnavatel oprávněn sledovat, co si čtete na internetu?, 10/2002, přebal IV
  Katalog geodetických firem 2002, 3/2002, 19; 3/2002, přebal III - IV; 8+9/2002, 7 - 36, 11/2002, přebal III
  Kouření na pracovišti, 10/2002, přebal IV
  Krádež TS Nikon DTM-300, 4/2002, přebal I
  Má pracovník nárok na stravenky na oběd?, 10/2002, přebal III
  O podnikání, 10/2002, přebal I
  Objednávka prezentace v elektronickém katalogu geodetických firem, 11/2002, přebal IV
  Odvádění autorských odměn z každé kopie udělané na kopírce, 10/2002, přebal IV
  On-line trh pohledávek, 10/2002, přebal IV
  Pojistěte se proti průšvihům, 10/2002, přebal III
  Pozemky a právo (objednávkový kupon), 8+9/2002, přebal IV
  Právo na informace, 10/2002, přebal III
  Televizní poplatky za počítač?!?, 10/2002, přebal IV
  Umíme psát? (1. - 5. díl), 3/2002, 11; 4/2002, 20; 5/2002, 42; 6+7/2002, 29; 10/2002, 38
  Zeměměřič (objednávkový kupon), 8+9/2002, přebal IV
  Zeměměřič v esperantu, 10/2002, přebal III
  Zeměměřičské Péefko - soutěž, 12/2002, přebal I
  Zeměvočko informuje, 10/2002, přebal III; 12/2002, přebal IV

  SMUTNÉ ZPRÁVY

  Zemřel ing. Karel Spížek, 3/2002, 21
  Zemřel JUDr. Ivo Janoušek, 4/2002, 25

  SW

  Další body pro MISYS, 5/2002, 32 - 33
  G-View (SEDLÁČEK), 3/2002, 5
  GROMA V. 7.0 (GEOLINE), 11/2002, 22
  InfoKN - program pro práci s daty KN, 8+9/2002, 41
  KOKEŠ, MISYS a okolní svět (GEPRO), 3/2002, 14
  MAPA3 - systém pro správu map velkých měřítek, 4/2002, 13
  MIS potřetí a mezinárodně, 5/2002, 34
  MISYS - View = nová prohlížečka dat, 1+2/2002, 36
  Nabídka firmy GEPRO, 8+9/2002, 6; 11/2002, 2
  Pomocí GPS lze sbírat data pro geografické informační systémy, 11/2002, 10
  Setkání s uživateli GEPRO a ATLAS - nejen společenská událost, 11/2002, 15
  Spor o autorství ke geodetickému programu již neexistuje, 4/2002, 12
  Transformace rastrů (GEOLINE), 11/2002, 21
  Transformace WGS-JTSK (GEODETICKÉ CENTRUM), 12/2002, 27
  UPLAN - efektivní nástroj pro územní plánování a GIS, 6+7/2002, 34 - 35
  VKM (SEDLÁČEK), 3/2002, 5; 5/2002, 15
  VKM - efektivní řešení geodetické technologie (SEDLÁČEK), 11/2002, 11

  ŠKOLSTVÍ

  Ohlédnutí za SMO-5, aneb exkurze jak má být, 6+7/2002, 29
  Projekt výuky GIS na WWW, 1+2/2002, 17

  VÚGTK

  CD-ROM »Zeměměřictví a katastr I., II. a III.«, 5/2002, přebal III - IV
  CD-ROM »Zeměměřictví a katastr III.« (2001/2002), 4/2002, přebal IV

  VÚGTK - NZK

  Co přinese řízení kvality v zeměměřictví?, 11/2002, 25 - 27
  Fotogrammetrické a geodetické postupy: Zabezpečení budov pro tunel uvnitř města, 10/2002, 34 - 35
  Nizozemský katastr a internet, 4/2002, 22 - 23
  Nový komparátor pro kalibraci nivelačních latí na principu optického kódovacího systému, 6+7/2002, 14 - 15
  Řízení kvality v zeměměřictví: DIN EN ISO 9000 v novém hávu - od elementů k procesům, 1+2/2002, 34 - 35
  SGI v ČR: Období portálu, 3/2002, 12 - 13
  Testování totálních stanic: Nová metoda kompaktního ověření přesnosti, 12/2002, 14 - 15
  Výškové spojení mezi Dánskem a Švédskem, 5/2002, 38 - 39

  WWW

  50 000 návštěv na našem webu, 10/2002, 17
  Dějiny zeměměřictví na webu, 10/2002, 17
  Katastr nemovitostí od děrného štítku k internetu, 6+7/2002, 24 - 28
  Křovák na Webu, 10/2002, 36 - 37
  Mapy mezi 30 nejlepšími weby na světě, 10/2002, 18
  Nizozemský katastr a internet, 4/2002, 22 - 23
  Novinky v dálkovém přístupu k datům KN, 6+7/2002, 4 - 6
  Projekt výuky GIS na WWW, 1+2/2002, 17
  Vzdělávání pomocí internetu, 5/2002, 40 - 41
  Zeměvočko informuje, 12/2002, přebal IV
  Změna www stránek Intergraph ČR, 1+2/2002, přebal I

  ZAHRANIČÍ

  Autonomní region Trentino - Südtirol, 12/2002, 33 - 34
  Bulharští odborníci na katastr nemovitostí na návštěvě ve VÚGTK, 12/2002, 28 - 29
  Kataster nehnuteľností se zahýbal, 10/2002, 6 - 8
  Novela katastrálneho zákona a jej dopad na spravovanie údajov katastra na Slovensku, 4/2002, 14 - 15
  Skúsenosti s určovaním charakteristík antén GPS na základnici katedry geodetických základov STU, 10/2002, 26
  Veletrh památkové péče DENKMAL 2002, 12/2002, 10 - 12
  Výškové spojení mezi Dánskem a Švédskem, 5/2002, 38 - 39

  ZAJÍMAVOSTI

  Křovák na Webu, 10/2002, 36 - 37
  Obor ve filatelii, díl 30. - Vklad Číňanů a Korejců k rozvoji vědy II., 1+2/2002, 26 - 27
  Obor ve filatelii, díl 31. - Souřadnicové systémy, 3/2002, 34 - 35
  Obor ve filatelii, díl 32. - Česká a slovenská astronomie ve filatelii I., 4/2002, 16 - 17
  Obor ve filatelii, díl 33. - Česká a slovenská astronomie ve filatelii II., 5/2002, 36 - 37
  Obor ve filatelii, díl 34. - Česká a slovenská astronomie ve filatelii III., 6+7/2002, 16 - 17
  Obor ve filatelii, díl 35. - Česká a slovenská astronomie ve filatelii IV., 10/2002, 16 - 17
  Obor ve filatelii, díl 36. - Česká a slovenská astronomie ve filatelii V., 11/2002, 16 - 17
  Obor ve filatelii, díl 37. - Česká a slovenská astronomie ve filatelii VI., 12/2002, 16 - 17

  redakce

  vyvěšeno: 05.04.2004
  ID článku: 1201              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé