[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01+02/2003

Resort ČÚZK

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • 90% úspěšnost při zkouškách na kulaté razítko
 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.
 • Přehled významnějších událostí na ČÚZK v roce 2002

  Katastr nemovitostí

 • V Novém Městě na Moravě už neúřadují katastrální úředníci
 • Vyhlášení výběrových řízení na pozice ředitelů 7 budoucích
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VI.
 • Geometrický plán nejen technicky bezvadný
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VII.
 • Katastr a GP v roce 2002
 • Jak dlouho trvá potvrzení GP na jednotlivých KÚ v ČR? - VIII.

  Geodézie

 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem

  Kartografie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi

  Pozemkové úpravy

 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky

  GIS

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • První letošní číslo Zeměměřiče dostupné všem
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  GPS

 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  DPZ

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • 25 let od vzniku termínu Dálkový průzkum Země

  Fotogrammetrie

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje

  Software

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  Různé

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • 38. Geodesia rallye z pohledu organizátora
 • Průvodce po 9. ročníku - 2002

  Školství

  Internet

  Historie

 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v armádě
 • Zeměměřičství a zeměměřiči v 16. a 17. století

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?

  Z domova

 • Mapy z počítače aneb GIS v praxi
 • Zaniklé okresní úřady zamíchaly s úředníky
 • Soutěž GEOaplikace roku pokračuje
 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec
 • Co je největším problémem katastru nemovitostí?
 • Badatelé pomáhají odkrývat kartografickou historii
 • Krása grafiky starých lesnických a jiných map
 • Šest změn na ředitelských postech KÚ

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.

  KGK

 • Připomínky k anketě o vstupu UOZI do ČKAIT.
 • Co je ČKAIT?
 • Sejděme se a jednejme společně
 • Geodeti a komora ČKAIT

  NZK

 • GPS v Ground Zero: Cesta obnovy Světového obchodního centra

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Ve firmě GEOS byl nalezen neznámý novorozenec

  Zeměměřičský věstník

 • Trocha vzpomínek na privatizaci aneb nová geodetická budova v Praze
 • Přání do nového roku
 • Katastrální zákon - 75 let
 • 7. sjezd ČSGK - Praha 8. 3. 2003
 • Jak jsem viděl »sametovou revoluci« v geodezii a kartografii - 2. část
 • Životní výročí: Ing. Slavoj Kádner, CSc. - 75 let

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Systém KOKEŠ na prahu nového roku 2003

  KOKEŠ Stalo se již téměř tradicí, že s novým kalendářním rokem přichází i nová ucelená verze grafického interakčního systému KOKEŠ. Loňský rok byl z tohoto pohledu výjimkou potvrzující pravidlo. Po téměř dvou letech usilovné práce se tak firma GEPRO opět hlásí o slovo se svou novou verzí systému KOKEŠ. Přichází verze 6 a přichází v plné síle.

  Na jaká vylepšení se tedy mohou uživatelé těšit? Veškeré změny lze rozdělit do pěti základních kategorií:

  ZMĚNY ORGANIZAČNÍ

  Do této kategorie spadají dvě výraznější změny týkající se modulů TOPOLOG (tvorba objektové mapy, ostatní topologické operace a kontroly) a ZÁZNAMNÍKY (načítání a zpracování dat ze záznamníků totálních stanic). Tyto moduly se staly součástí standardní instalace systému, čili jejich pořízení je zdarma (cena je zahrnuta v ceně systému).

  ZMĚNY OBECNÉ

  Mezi změny obecné týkající se veškerých dat zpracovávaných systémem patří především odstranění limit ve velikosti zpracovávaných dat. V nové verzi systému je možné vytvářet prakticky "nekonečně" velké objekty. Konečně tak lze do jediné linie např. uložit celou hranici rozsáhlého katastru, hranici ČR apod. Také velikost souboru a počet současně načtených souborů v systému je limitován pouze velikostí dostupné paměti.

  Takové rozsahy dat jsou pochopitelně užívány především pro informační systémy. Pro snazší definici datových zdrojů rozsáhlých projektů byl vytvořen nový intuitivní nástroj, který umožňuje snadný výběr datových souborů, tabulek, vazeb na databáze i uživatelsky příjemnou kategorizaci dat. Kategorizace je možná současně podle území a podle obsahu dat a usnadňuje tak orientaci v datech nejen systému, ale především uživateli.

  K jednotlivým prvkům výkresů lze připojovat popisné informace uložené v databázových systémech. V této oblasti došlo též k dalšímu vylepšení uživatelského přístupu k datům a rychlosti zpracování.

  V novém systému se nezapomnělo ani na problematiku síťových instalací a na práci správců rozsáhlých dat. Do systému byla zapracována tzv. přístupová práva. Jedná se o možnost omezit funkčnost systému nadefinováním seznamů funkcí a datových oblastí (např. katastrální mapy, územní plány, technická dokumentace apod.), které smí daný uživatel používat. Ochrana před nedovolenou editací a přístupem k datům vůbec nemusí být dále řešena pouze prostředky sítě, případně kombinací hardwarových klíčů, ale podle nastavení, které provede správce systému pro každého uživatele (bez ohledu na to, ke kterému počítači v síti právě usedl).

  ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE VEKTOROVÉ KRESBY KOKEŠ

  Zobrazování vektorové kresby je v systému KOKEŠ realizováno pomocí kreslicích tabulek. Tato vlastnost přináší jak pozitiva (např. v malé velikosti vytvářených dat, snadná přenositelnost mezi soubory), tak negativa. Dřívější verze podporovaly pouze jednu sadu globálních kreslicích tabulek, což přinášelo problémy při současném zobrazování více výkresů, pokud byly vytvořeny v různých technologiích tvorby, tj. pomocí různých kreslicích tabulek. Verze 6 umí přiřadit každému zobrazovanému výkresu vlastní sadu tabulek a tím umožňuje korektně zobrazit najednou výkresy různých technologií, např. katastrální mapu, technickou mapu města a územní plán. Další novinkou je možnost uložit kreslicí tabulky přímo do výkresu, který potom může být správně zobrazen i na pracovištích, kde tyto tabulky nemají k dispozici. Tuto novinku využijí zejména tvůrci územních plánů, projektů pozemkových úprav a obecně výkresů, jejichž vzhled není určen normou nebo jiným předpisem.

  Další výraznou změnou, kterou se systém KOKEŠ přibližuje obecným CADovským systémům, je možnost jednoduchého kreslení čar, textů a symbolů nezávislého na tabulkách. Elementární prvky výkresu jsou tvořeny na základě definování jejich základních atributů, kterými mohou být barva, tloušťka, vzor atp. (bez vazby na kreslicí tabulky systému). Pro tento způsob kreslení byl definován speciální typ výkresu, tzv. "Poznámkový výkres" a sada speciálních editačních funkcí. Tato možnost jednoduchého kreslení je nově dostupná i pro uživatele systémů MISYS, aby mohli črtat své grafické poznámky nad dodanými daty informačního systému.

  Nového přepracování a komfortnějšího rozhraní se dočkaly funkce na soutisk různých grafických dat (snímek mapy, mimorámové údaje, razítka atd.) i funkce na připojení vzoru k výkresu. Obecného rozhraní druhé z uvedených funkcí využívá i nová aplikace "Dopravní značky" umožňující jednoduchým způsobem tvořit a umisťovat dopravní značky. Rozhraní je připraveno pro libovolnou skupinu grafických značek, u kterých je nutná větší míra variability jednotlivých značek (např. různé popisky, vazba zvětšení značky na obsah popisu apod.)

  Samozřejmě nelze ani opomenout podporu systému při načítání grafických dat z NVF ISKN a jejich kontrolu s popisnými údaji NVF ISKN. Detailněji řeší problematiku zpracování grafických i negrafických dat NVF ISKN další z produktů firmy GEPRO systém MISYS.

  ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE SEZNAMU SOUŘADNIC

  Dílčího vylepšení se dostalo i funkcím na zpracování seznamu souřadnic. Pro zvýšení kompatibility přibyla do systému funkce na čtení seznamů souřadnic ze souborů v obecném textovém formátu pevném nebo volném. Přepokládanou podmínkou samozřejmě je, že zvolený soubor obsahuje data, která lze interpretovat jako seznam souřadnic. Uživatel si navrhne dekódování obsahu souboru přímo nad vzorkem dat v jednoduchém dialogu a naučený způsob čtení souboru si může uložit pro příští použití.

  Každý seznam souřadnic lze zpracovat stávajícími funkcemi nebo po novu tabulkovým procesorem. Tato dlouho očekávaná funkce na zpracování seznamu souřadnic tabulkou umožňuje provádět s body následující základní operace: rušení bodů, vkládání bodů, editace bodů nebo třídění bodů podle libovolné informace či souřadnice. S její pomocí lze provádět základní operace se seznamem souřadnic v rámci jedné funkce a nezávisle na grafické ploše. Tabulkou lze zpracovat i velké seznamy souřadnic čítající i statisíce bodů.

  ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE RASTRŮ

  Během vývoje předchozích verzí byly postupně doplňovány další a další formáty rastrových dat, zvláště barevných, proto dovolte krátké shrnutí známých formátů alespoň podle přípon:

  • BMP,RAS,CIT,RLE,RLC pro černobílé rastry,
  • BMP,RAS,COT,GIF,PCX pro barevné rastry s menším počtem barev,
  • BMP,JPG,TIF,GIF,PNG,SID,RGB,ECW pro uložení fotografií a ortofotomap.

  Pro KÚ byla vyvinuta ucelená linka pro zpracování sáhových katastrálních map dle technologie ing. Václava Čady, CSc. Tato linka řeší vytvoření souvislého zobrazení v souřadnicových soustavách stabilního katastru (Gusterberg a Sv. Štěpán) včetně vyrovnání hranic k. ú. za pomoci shlukové analýzy. Dále navazuje transformace sáhových katastrálních map do S-JTSK pomocí tzv. globálního transformačního klíče a vedení rastrové či hybridní katastrální mapy včetně vytvoření tzv. databáze pevných bodů pro lokální vyrovnávací transformace. Tyto technologie jsou nyní ověřovány na pracovištích resortu ČÚZK.

  Tento výčet obsahuje především zásadní novinky verze 6, ale také řada dalších funkcí doznala drobnějších vylepšení.

  Mnoho úspěchů nejen se systémem KOKEŠ vám do nového roku přeje kolektiv vývojových pracovníků firmy GEPRO.

  GEPRO

  vyvěšeno: 05.04.2004
  ID článku: 1204              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-01+02
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Software