[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2003

Resort ČÚZK

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Zpravodaj ČÚZK

  Katastr nemovitostí

 • GP ano či ne?
 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Kdo bere úplatky za urychlení vkladů do katastru ?
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Geodézie

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dva roky od převzetí moci v Geodezii Brno
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech
 • Zeměměřické činnosti ve výstavbě železničních koridorů

  Kartografie

 • Digitální kartografie 3
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Pozemkové úpravy

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK

  GIS

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • Úvodní studie GIS krajů odevzdána objednateli
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Studium GI na UP
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Premiér Thajska probíral s prezidentem firmy ESRI národní politiku GIS (National GIS Policy)
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Xanadu zavádí FM systém pro správu areálů společnosti ŠKODA
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • 6. setkání uživatelů produktů společnosti T-MAPY
 • ČÚZK ke spolehlivosti KN
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy

  GPS

 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD

  DPZ

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Fotogrammetrie

 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu

  Software

 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Informační systém dopravy
 • Proč? ProGEO!

  Různé

 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003

  Školství

 • Digitální kartografie 3
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  Internet

 • Digitální kartografie 3
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Další rozvoj a údržba Informačního systému katastru nemovitostí
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN

  Historie

  Přečtěte si

 • Analýza možností personálních úspor v zeměměř. a katastrálních org. v návaznosti na ukončenou digitalizace a na postup realizace projektu ISKN
 • Vklad do katastru rychleji než za měsíc
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku

  Zajímavosti

 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • Spolehlivost katastru nemovitostí
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Geoinformatika na INVEXu 2003
 • Kepler a Praha
 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  Z domova

 • Ministr informatiky o geodatech
 • Mlynář na Seči
 • GIS Seč 2003 -> mezinárodní konference
 • GEPRO a INTERGRAPH se stali strategickými partnery CAGI
 • Autem cestou necestou - ARO SHOW 2003
 • GeoForum cs 2003 - lidé, informace, řešení, technologie, zábava
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • ISKN ve shodě se Standardem ISVS
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • GeoForum cs 2003 koncem září
 • Vláda odpověděla odborářům na pondělní stávku
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Strojírenský veletrh v Brně 2003
 • V neděli začíná mezinárodní sympozium „Digital Earth“
 • Včera začalo sympozium „Digitální planeta Země“
 • Zeměpisný ATLAS SVĚTA byl pokřtěn
 • Sympozium „Digitální planeta Země“ je za námi
 • Uživatelé technologií Intergraphu se sešli na konferenci GeoForum cs 2003
 • Geoinformatika na INVEXu 2003

  Ze zahraničí

 • Prezident ESRI diskutoval s prezidentem Indie o možnostech spolupráce při mapování země
 • Atlas Karélie: Ruská vojenská kartografie ve světě komerce
 • Murmanská oblast: Ruská obecně geografická mapa měřítka 1:500 000 pod drobnohledem
 • Nové regionální autoatlasy Ruska
 • Geodata.gov – vládní portál prostorových dat USA nabízí GIS data a služby široké veřejnosti
 • Milan Konečný zvolen prezidentem ICA
 • Digitální topografický atlas Maďarska vyšel na CD
 • Z prvního dne 15. Kartografické konference
 • Z druhého dne jednání 15. Kartografické konference ve Zvolenu
 • Geodetický institut Technické univerzity v Drážďanech

  ČSGK

 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává
 • Ke geometrickým plánům a děčínským událostem

  KGK

 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP.
 • Nevyváženost pozic odpovědnosti ověřovatele GP vůči potvrzovateli GP - II.
 • Začarovaný katastr na severu se rozmotává

  NZK

 • Kosmické monitorování vysychání Aralského jezera

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • GP ano či ne?
 • Dálkový přístup k ISKN - tak trochu retro
 • Zapomenuté heslo k dálkovému přístupu do ISKN
 • Rozšířený přístup k údajům katastru nemovitostí.
 • VLASTNICTVÍ BYTŮ A SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ
 • Přehled platných resortních předpisů a opatření v působnosti ČÚZK
 • Plastový znak umístěn několik metrů od starého žulového mezníku.
 • Dotaz do Vševědny: Vracení kolků
 • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 2
 • Dotaz do Vševědny: Okres ve formulářích

  Zeměměřičský věstník

 • Pozvánka na seminář
 • Poděkování členům (pokračování)
 • Nabídka publikace

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Nejvyšší správní soud k otázce odborné praxe předepsané pro podnikání v zeměměřictví nebo pro udělení úředního oprávnění

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Historie zeměměřictví - určování času (2. díl)

  [Na začátek] [O jeden zpět] [O jeden dál] [Na konec]

  John Harrison (1693 - 1776) a jeho chronometry

  Přesnost hodin, které sestrojil anglický hodinář John Harrison byla 0 - 1 sec/den. John Harrison se narodil 24. března 1693 v hrabství Yorkshire. V Barrow se začal učit práci se dřevem. První kyvadlové hodiny byly ze dřeva, dokončil je v roce 1713 jako dvacetiletý a jsou zachovány.

  Roku 1727 se zaměřil na úkol sestrojit přístroj pro námořní časomíru s cílem dosáhnout ceny za vyřešení problému zeměpisné délky:

  • 20 000 liber za metodu k určení zeměpisné šířky s přesností půl stupně (přibližně 55,6 km),
  • 15 000 liber za metodu k určení zeměpisné šířky s přesností dvě třetiny stupně,
  • 10 000 liber za metodu k určení zeměpisné šířky s přesností na jeden stupeň.

  John Harrison vyvinul kyvadlo, vhodné do každého počasí (kombinací dvou různých kovů mosazi a oceli), krokové ústrojí (kobylka, která počítala rytmus hodinového tempa) s vyloučením olejového mazání (naučil se to díky dřevěným hodinám, olej podle teploty mění hustotu).

  Hodiny H1 (byly konstruovány v letech 1730 - 1735) - váží 75 liber, měří 4 x 4 x 4 stopy. Mají čtyři ciferníky. Jeden ukazuje hodiny, druhý minuty a třetí sekundy. Poslední udává počet dní v měsíci. Jsou vyrobeny z mosazi, soustrojí je poháněno dřevěnými koly a nemuselo se mazat. H1 jsou v provozu v Národním námořním muzeu v Greenwich a denně se musí natahovat.

  H1 měly k udržení správné polohy při pohybu lodi dvě vahadla ve tvaru činek se dvěma vyrovnávacími pružinami. H1 byly jedním z velkých mezníků ve výrobě hodin.

  Hodiny H2 z r. 1737 váží 86 liber, hodiny H3, které stavěl 19 let, pak pouhých 60 liber. Namísto vahadel ve tvaru činky s pětilibrovými mosaznými koulemi měly dvě kruhová vahadla montovaná nad sebou, spojená kovovými pásky a ovládaná jednou pružinou.

  Hodiny H4 (byly konstruovány v letech 1755 - 1759) se liší od všech předchozích verzí. Hodiny nesou označení John Harrison a syn A.D. 1759. K jejich výrobě použil drahokamy (diamanty a rubíny). Mají průměr 13 cm, váží 1,45 kg a vypadají jako velmi velké kapesní hodinky. První plavbu s H4 uskutečnil jeho syn William Harrison do Západní Indie na lodi Deptford od 18. listopadu 1762 do 19. ledna 1763. Hodiny se zpozdily jen o 5,1 sec. Druhou plavbu podnikl z Barbadosu na Madeiru lodí Tartar od 28. března 1764. Chyba hodin byla po plavbě trvající 47 dní 39,2 sec. - měřily třikrát přesněji, než bylo požadováno. Dokázaly jít 30 hodin. Harrison však dostal jen polovinu odměny, tj. 10 000 liber. Hodiny se nacházejí v londýnském Národním námořním muzeu v Greenwich. Na rozdíl od modelů H1 až H3, hodiny H4 nejdou. Roku 1770 dokončil Harrison model H5. Zadní strana H5 je velmi jednoduchá (je výrazem smutného člověka).

  Chronometr K1 od Larcuma Kendalla z roku 1769 byl kopií H4. James Cook jej použil na své 2. a 3. cestě. Komise konstatovala, že K1 a H4 jsou k nerozeznání. H4 měly na rozdíl od K1 na zadní desce (kam Kendall vyryl pouze své jméno) mnohem více vyrytých ornamentů a kudrlinek. James Cook při druhé výpravě roku 1772 vyplul také se třemi podřadnými napodobeninami od Johna Arnolda. Cook při návratu v r. 1775 nešetřil slovy chvály. Hodiny K1 si vzal v r. 1776 i na třetí plavbu. Když v roce 1779 Cook zemřel, podle zvěsti se zastavil i model K1.

  Dva roky po K1 byl vyroben model K2, který byl také na lodi Bounty. R. 1774 pak model K3, který byl instalován na lodi Discovery, kde se plavil také Blaigh. Chronometr K3 použil rovněž J. Cook na své 3. plavbě.

  První chronometr byl vyroben roku 1737. V roce 1815 počet chronometrů vzrostl na 5 000. Jedna loď měla dva i více chronometrů. Velké lodi měly až 40 chronometrů. Loď Beagle měla v r. 1831 22 chronometrů.

  R. 1860 mělo 200 lodí královského námořnictva k dispozici 800 chronometrů. Hodiny se nacházejí v Námořním muzeu v Londýně. H1 se natahují prostřednictvím mosazného řetězu. H2 a H3 se natahují pomocí klíče. H4 jsou mimo provoz a jsou uloženy společně s K1 v průhledné schránce.

  Greenwichská observatoř

  Měření času bývá spjato s určitým základním poledníkem. V současné době je to poledník, který prochází greenwichskou observatoří (ta už byla detailně popsána v Zeměměřiči č. 3/2002).

  Pásmový čas

  Pro potřebu dopravy nemohl být brán v úvahu jen místní čas, a tak vznikl pásmový čas po patnácti stupních. Na Zemi je 24 časových pásem. Při přechodu z jednoho pásma do druhého se posunuje čas o jednu hodinu dopředu nebo dozadu.

  Pro odborné astronomické účely se používá světový čas (UT), což je místní střední sluneční čas na greenwichském poledníku. Středoevropský čas = světový čas + jedna hodina.

  Vizuální a zvukové signály času

  U většiny hodin je nějakým způsobem naznačena hodina nebo její čtvrtě. Zpravidla to bývá zvuk zvonu. Existují však i jiné signály, o kterých pojednávají následující dva odstavce.

  Greenwichský balón

  V roce 1833 byl vztyčen greenwichský časový balón, jeden z prvních vizuálních časových signálů na světě. Balón se nacházel ve 12 hodin 55 minut v polovině stěžně. Od 12 hodin a 58 minut stoupal vzhůru a ve 13 hodin spadl dolů. Pád balónu sloužil ke kontrole námořních chronometrů na Temži. Balón padal ve 13 hodin, protože astronomové pozorovali ve 12 hodin sluneční přechod. Současný balón je datován do roku 1919.

  Klementinský signál

  Astronomové v Praze určovali pražský čas (Tempus Pragense) podle poledníku procházejícího věží observatoře v Klementinu. Kolem roku 1740 byla jako poledník používána struna natažená na podlaze k protější zdi k okénku s malým otvorem. Když stín struny rozdělil obraz Slunce na poloviny, bylo právě ,pražské poledne". Od roku 1842 bylo z Klementina ohlašováno poledne znamením praporem. Od roku 1891 bylo doprovázeno dělovou salvou. Od roku 1926 je z Klementina dáván časový signál do Radiožurnálu. Od téhož roku (podle jiných pramenů od roku 1928) je ukončeno ohlašování poledne dělovou salvou.

  V nedávných dnech vyšla nová česká známka, na níž je astronomická věž v Klementinu se sochou Atlanta a Týnský chrám, kde je pochován Tycho Brahe. Námět známky je inspirován Seifertovými verši o Praze.

  Na Staroměstském náměstí je vyznačen poledník v místě, kam padal v pražské poledne stín mariánského sloupu. Sloup byl vybudován v roce 1620 a zbořen v roce 1918.

  Hodiny H1
  Hodiny H4
  Greenwichská observatoř
  Časová pásma
  Pražské panorama

  (joh)

  vyvěšeno: 08.04.2004
  ID článku: 1242              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti

 • Muzeum vojenské geografie