[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2003

Resort ČÚZK

 • Protikorupční program ČÚZK
 • PROČ JSTE ZTICHA? KRUCI, BRAŇTE SE!!!

  Katastr nemovitostí

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Geodézie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Kartografie

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Pozemkové úpravy

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  GIS

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Pražská kancelář Autodesku personálně posiluje
 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nemoforum, malé ohlédnutí

  GPS

 • THALES Navigation na INTERGEO 03
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  DPZ

 • Česko z nebe
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Trimble opět narostl

  Fotogrammetrie

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Dokumentace památkových objektů - průzkum současného stavu

  Software

 • Mapa Evropy v Křovákově zobrazení!

  Různé

 • Česko z nebe
 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Vynikající ARO SHOW 2003 a auta do terénu pro zeměměřiče

  Školství

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě

  Internet

  Historie

 • Vývoj scelování pozemků v našich zemích

  Přečtěte si

 • Jak vytvořit katastrální mapu snadno a rychle ... a digitálně
 • Česko z nebe

  Zajímavosti

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • Historie zeměměřictví - určování času (3. díl)

  Z domova

 • 39. Geodesia rallye ČR s prvky geomatiky
 • 12. konference uživatelů GIS ESRI a ERDAS v ČR
 • Trimble opět narostl
 • Z 15. Kartografické konference...

  Ze zahraničí

 • Poslání národních mapovacích služeb v Cambridge
 • INTERGEO – Největší geodetický veletrh na světě
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • Náš průměrný každodenní zeměměřič
 • Nejisté postavení: GPS monitoruje pokles naftového pole

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Několik připomínek k úřednímu šimlu, kterého k nám přivezla vyhláška 179/98 Sb. a její novely

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mapa Evropy v Křovákově zobrazení!

  Mapa Evropy Představovat českým geodetům a kartografům Křovákovo zobrazení by bylo nošením dříví do lesa. Každý přece ví, že se jedná o dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze a jeho parametry navrhl ing. Josef Křovák okolo roku 1920 tak, aby minimalizoval délkové zkreslení na území tehdejšího Československa. Určitě netušil, že by toto zobrazení mohlo být využilo i pro mapy jiných států nebo dokonce pro mapu celé Evropy. Tuto myšlenku dosud odmítali také současní přední čeští kartografové. Podle nich by délkové zkreslení dosahovalo ohromných rozměrů, Křovákovo zobrazení není pro mapu Evropy vůbec určeno a kromě toho je zde k dispozici celá řada mnohem výhodnějších zobrazení. Ovšem šedivá je teorie a zelený je strom života. Nedávno ve firmě GEPRO vznikla praktická aplikace, které nestačí zobrazovat mapy Čech, Moravy a Slovenska, ale potřebuje rozšířit zájmové území na sousední státy a výhledově i na celou Evropu.

  Zmíněnou aplikací je systém na sledování motorových vozidel, který může být základem pro elektronickou knihu jízd (viz Zeměměřič 8-9/2003) nebo pro systémy dohledávání odcizených vozidel. Lze očekávat, že většina jízd uživatelů se odehraje v tuzemsku, ale přesto systém musí být schopen zobrazit i pohyb vozidel v zahraničí. Velmi aktuální je to například při dohledávání odcizených vozidel, která obvykle rychle zamíří přes hranice a operátoři řídícího střediska potřebují lokalizovat tato vozidla v mapě bez ohledu na to, na území kterého státu se nachází.

  Mapa Evropy Pro všechny mapové podklady je tedy velmi žádoucí použít jedno celoevropské zobrazení, aby nedocházelo k nespojitostem při přechodu mezi jednotlivými mapami. Protože většina podkladů je originálně v souřadnicovém systému JTSK, který využívá Křovákovo zobrazení, (automapa ČR, SR, orientační plány měst, případně ortofotomapy a jiné), nabízela se otázka, zda by bylo možné nakreslit v tomto zobrazení celou Evropu. Výsledek je překvapivě velmi dobře použitelný, protože Křovákovo zobrazení jako každé jiné konformní zobrazení zachovává tvar území, což je pro uživatele velkým přínosem. Deformace délek a ploch již tolik významná není (a navíc ji lze lehce korigovat změnou měřítka na obrazovce), protože zobrazená mapa neslouží ke kartometrickým účelům. Ujetá vzdálenost se mnohem přesněji určuje pomocí tachometru a GPS.

  Závěrem je příjemné konstatovat, že matematická kartografie ve spojení s prostředky výpočetní techniky přináší zcela nové pojetí a praktické uplatnění.

  Ukázková data poskytla Geodézie ČS, a.s.

  Petr Doubrava,
  Michal Votoček

  vyvěšeno: 13.04.2004
  ID článku: 1265              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 03-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software