[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

 • Nová verze ArcGIS 9 je na trhu!

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • INTERGRAPH pro lesy na jarní Seči 2004
 • Přehled katastrálních GIS v Evropě
 • Intergraph pro Vojenský štáb EU
 • Nová verze ArcGIS 9 je na trhu!

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze ArcGIS 9 je na trhu!

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • INTERGRAPH pro lesy na jarní Seči 2004

  Ze zahraničí

 • Přehled katastrálních GIS v Evropě
 • Intergraph pro Vojenský štáb EU

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • INTERGRAPH pro lesy na jarní Seči 2004

  Společnost INTERGRAPH ČR, jeden ze spolupořadatelů konference „Informační systémy pro lesnictví, zemědělství a rozvoj venkova“, připravil během jejího jednání dva odborné semináře. Na prvním z nich se zájemci mohli dozvědět horké novinky z firemní dílny ve prospěch českých lesů.

  Role moderátora semináře a glosaře jednotlivých příspěvků se ujal ing. Josef Hnojil. S úvodním slovem vystoupil ing. Josef Havaš, generální ředitel společnosti INTERGRAPH ČR. Stručně zmínil, že společnost pociťuje jistou odpovědnost vůči geodokumentaci lesů na území ČR, a proto se podujala v posledních letech realizace několika projektů, které mají správě lesních ploch efektivně napomoci. Letmo nastínil témata řešených projektů v ČR a další lesnické aplikace technologií Intergraphu na Slovensku, v Rakousku a nejnověji i v Maďarsku. Český Intergraph spolupracuje s významnými partnery v lesnické praxi, mj. s Ministerstvem zemědělství, Lesy ČR a Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL). Po slovech ing. Havaše následovala série prezentací dokumentujících řešení Intergraphu používaná při správě českých lesů. S aplikací na podporu programu inventarizace lesa vystoupil ing. Jakub Svatý. ÚHÚL se angažuje v celoevropském projektu ENFIN (European Natural Forest Inventory Network). Tento probíhá v čtvercové síti 2 x 2 km. V každém elementu jsou nahodile vybrány dvě testovací plochy o rozloze 500 m2, ve kterých probíhá důkladné terénní mapování spojené s evidencí řady parametrů podchycovaného lesního porostu. Aplikace Intergraphu zpracovává archivní podklady, výsledky terénního šetření, terénní zákresy a případná další data. Výsledky projektu jsou zveřejňovány jak na veřejném (za celou republiku a kraje), tak na interním webovém portálu (až na úrovni jednotlivých ploch pro autorizované uživatele z Lesů ČR a MZe ČR).
  Tentýž referující pak přítomné seznámil s Grafickým datovým skladem Lesů ČR, na jehož tvorbě se Intergraph ČR intenzivně podílel. Výhoda tohoto datového skladu spočívá v tom, že všechna data jsou spravována jedinou databází s jedinou strukturou a kvalitou. Uživatel tak má k datům mimořádně usnadněný přístup. Jednoznačně ocení snadnou manipulaci s milióny grafických objektů v databázi, široké spektrum rozlišení od detailů o rozměrech v m2 po celostátní přehled, práci s bezešvou mapou, může využívat integrovaně ortofotomapu a v rastru také ZM ČR, pro případ potřeby může nahlédnout do vedené historie uložených dat. Datový sklad obsahuje na deset skupin položek, administrativním členěním ČR, Lesů ČR a klady mapových listů počínaje, přes geologické podklady, vlastnické údaje po vlastní data ÚHÚLu atd. Součástí řešení jsou rovněž nejrůznější analytické, sumarizační a plánovací procedury.
  Ing. Vladimír Pek uvedl posluchače do problematiky lesnického využití digitálního modelu terénu. Tento obsáhlý datový soubor je postaven na výškopisné složce ZABAGED. Sestavený gridový digitální model terénu umožňuje vytváření sklonitostních, expozičních, erozních aj. map, zatímco jeho vektorová verze umožňuje běžné operace s polygony. Uživatel má možnost projektování optimálního vedení lesních aj. komunikací a tvorbu rozmanitých 3D prezentací. Seminář věnovaný lesnické problematice uzavřel další příspěvek J. Svatého zaměřený na pozemkovou evidenci Lesů ČR. Lesy ČR jsou největším správcem území ČR o rozsahu cca 18 % plochy republiky se zhruba 23 milióny evidovaných parcel. Lesy ČR mají povinnost provádět záznamy do své databáze ještě před založením do katastru, takže o pečlivosti vedení databáze nelze pochybovat. Ostatně sotva se najde na světě obdobný správce tak rozsáhlé územní databáze. I tato funguje na bázi spolupráce se společností Intergraph.
  Představená řešení Intergraphu vyvolala živou diskusi mezi přítomnými lesnickými odborníky. Intergraph si tak upevnil svou dobrou pověst progresívního dodavatele potřebných služeb nejen pro lesnické uživatele.

  J. Kolejka

  vyvěšeno: 04.05.2004
  ID článku: 1304              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Z domova