[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2004

Resort ČÚZK

  • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
  • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
  • Zápis do KN zůstane bez lhůty
  • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
  • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
  • ÚOZI u Ústavního soudu
  • Ocenění ČÚZK a test redakce
  • Technické dílo roku 2004
  • Setkání geodetů 2004
  • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map

    Katastr nemovitostí

  • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
  • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
  • Zápis do KN zůstane bez lhůty
  • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
  • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
  • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
  • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
  • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
  • K problematice zaměřování změn v JTSK
  • Ocenění ČÚZK a test redakce
  • Technické dílo roku 2004
  • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
  • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta
  • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN
  • Příspěvek k problematice vedení DKM vzniklých přepracováním sáhových katastrálních map
  • Pozemkové úpravy na cédečku

    Geodézie

  • Prezentační dny geodetické techniky
  • Vlastnické vztahy k nemovitostem a jejich zápis v katastru nemovitostí
  • U ombusmana bylo 67 stížností na KN a oprávněné geometry
  • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
  • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
  • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
  • K problematice zaměřování změn v JTSK
  • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
  • Ocenění ČÚZK a test redakce
  • Technické dílo roku 2004
  • Dokumentace skutečného tvaru tunelového ostění
  • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu
  • Kdo je kdo v oboru G+K

    Kartografie

  • Mezinárodní geografická konference
  • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
  • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
  • HP PRINTSHOW s HSI
  • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
  • Technické dílo roku 2004
  • Kdo je kdo v oboru G+K

    Pozemkové úpravy

  • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
  • K problematice zaměřování změn v JTSK
  • Voda a pozemkové úpravy 2004
  • Pozemkové úpravy na cédečku

    GIS

  • Prezentační dny geodetické techniky
  • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
  • Celostátní internetové řešení pro malé firmy v Massachusetts
  • Výsledky GEOaplikace roku 2003
  • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
  • Mezinárodní geografická konference
  • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
  • Xanadu - Autodesk TOP dealer 2003
  • 16. ročník GIS ve veřejné správě
  • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
  • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
  • Postřehy z jarní Seče 2004
  • HP PRINTSHOW s HSI
  • Program řádné valné hromady CAGI
  • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

    GPS

  • Prezentační dny geodetické techniky
  • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem

    DPZ

  • Prezentační dny geodetické techniky
  • Mezinárodní geografická konference
  • HP PRINTSHOW s HSI
  • Nahlédnutí do gisařské dílny geografů na Sibiři

    Fotogrammetrie

  • Prezentační dny geodetické techniky
  • HP PRINTSHOW s HSI
  • Praktická fotogrammetrie v důlním provozu

    Software

  • Výsledky GEOaplikace roku 2003
  • Autodesk uvádí na trh řešení pro stavební inženýrství
  • Linka pro zpracování geometrických plánů GEPLAN

    Různé

  • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
  • Pyramida, Bentley a Extreme Mapping
  • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
  • 100 000. návštěvník našeho webu
  • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
  • Kdo je kdo v oboru G+K
  • Pardubice - Hamburg s pádlem

    Školství

  • Prezentační dny geodetické techniky
  • Mezinárodní geografická konference
  • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
  • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
  • Kdo je kdo v oboru G+K

    Internet

  • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
  • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
  • Výsledky GEOaplikace roku 2003
  • Zápis do KN zůstane bez lhůty
  • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
  • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
  • Ocenění ČÚZK a test redakce

    Historie

  • Drobné črty z dějin důlního měřičství u nás

    Přečtěte si

    Zajímavosti

  • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
  • ÚOZI u Ústavního soudu
  • Geodetická princezna
  • Kdo je kdo v oboru G+K
  • Pardubice - Hamburg s pádlem

    Z domova

  • Prezentační dny geodetické techniky
  • Český zavináč získal projekt \"Nahlížení do katastru\" od ČÚZK
  • Průběh řízení od ČÚZK získal cenu ministra informatiky
  • Výsledky GEOaplikace roku 2003
  • Mezinárodní geografická konference
  • V geodézii jsou nejmenší platy a nejkrásnější děvčata
  • 16. ročník GIS ve veřejné správě
  • Vyhodnocení soutěže Mapa roku 2003
  • Pozemkové úpravy v Třebíči jubilejně
  • Postřehy z jarní Seče 2004
  • HP PRINTSHOW s HSI
  • Program řádné valné hromady CAGI
  • Technické dílo roku 2004
  • Setkání geodetů 2004
  • Voda a pozemkové úpravy 2004
  • Pozemkové úpravy na cédečku
  • Pardubice - Hamburg s pádlem

    Ze zahraničí

  • Doplňte si mezinárodní akce do diáře
  • ESRI představuje aplikační server GIS pro celou organizaci
  • Aktuálne trendy v geodézii, kartografii, GIS a KN v nových podmienkach Európskej únie
  • Geodetická princezna
  • Pardubice - Hamburg s pádlem

    ČSGK

  • Technické dílo roku 2004
  • Kdo je kdo v oboru G+K
  • Setkání geodetů 2004

    KGK

  • Technické dílo roku 2004
  • Setkání geodetů 2004

    NZK

  • Bezdrátové řízení dokončovacích prací: Pevná jízdní dráha na NBS Kolín-Rhein/Main

    Úvodník

  • Nedej zahynouti nám, ni budoucím...

    Katalog

    Vševědna

  • Měření v JTSK - zvláště v katastrech se sáhovým měřítkem
  • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %
  • Dotaz do Vševědny: Kód kvality 8 nebo 3?
  • Dotaz do Vševědny: Veřejná cesta

    Zeměměřičský věstník

  • Zeměměřiči a právo (5. část)

    Zeměměřická oborová rada

    Průvodce číslem

    Sborník rozhodnutí

  • ÚOZI u Ústavního soudu

    Historie novinek

    Archív

    Neplatiči

    Památky

    Informace pro předplatitele

    Používané zkratky - Zkratkovník

    Vševědna

    Diář

    Krádeže

    Volná místa - Z první ruky

    SECOND HAND - Z druhé ruky

    Objednávky

    Píšete nám

    Koncepce oborů zeměměřictví
    a katastru nemovitostí-příspěvky

    Galerie katastrálních map

  • Neplátci DPH mají výhodu o 19 %

    Nový zákon o DPH, který začal platit 1. května 2004, vzbudil v řadách zeměměřičů vášnivé diskuze a do poslední chvíle se lidem nechce jeho obsahu věřit.
    Zeměměřické práce již nespadají do služeb se sníženou sazbou DPH a nyní bude vše fakturováno (i již vystavené zálohové faktury) s 19 % DPH. V praxi to samozřejmě znamená, že se k dosavadním cenám připočte 14 %. Tedy ceny geodetických prací se zdraží o 14 %, které se s polu s původními 5 % odvedou státu. Zvýšená sazba se nedotkne neplátců DPH, kteří budou nyní o podstatnou část z ceny (19 %) levnější než plátci DPH.

    Ve snížené sazbě nového zákona o DPH nalezneme mezi výrobky např.:
    Knihy, brožury, noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy (např. časopis Zeměměřič nebo GEOinformace), obrázková alba, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení a pro děti, hudebniny tištěné či rukopisné, kartografické výrobky všech druhů včetně atlasů, nástěnných map, topografických plánů a globusů, kromě tiskovin plně nebo podstatně určených k reklamě. Domníváme se, že i geometrický plán je výrobek typu kartografické dílo, topografický plán - takže by měl být v sazbě 5 %.
    Sníženou sazbu 5 % mají podle § 48 i práce v bytové výstavbě a podle přílohy 4 by to měly být (s trochou nadsázky a pokusem o žert) i "totální stanice, přístroje GPS a skenery" přes 100 let staré.

    Upozorňujeme čtenáře, že se i tento text průběžně mění podle došlých ohlasů a názorů. Žádný fundovaný výklad se nám v dnešní době nepodařilo sehnat.

    Vše řeší ZÁKON 235/2004 Sb. ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty (Částka 78 sbírky zákonů, rozeslána 23. 4. 2004). Na něj a jeho přílohy vedou níže uvedené odkazy.

    redakce

    vyvěšeno: 04.05.2004
    ID článku: 1308              Používané zkratky
    další informace:www.mfcr.cz/
    www.mvcr.cz/sbirka/2004/sb078-04.pdf
    cds.mfcr.cz/ttfs.php?url=235/2004%20Sb.%20%a70&date=-2
    cds.mfcr.cz/ttfs.php?url=235/2004%20Sb.%20%A71023a&date=20040501


    Z časopisu Zeměměřič č. 04-05
    [Server] [Pošta]
    vytisknout

    Geodézie

  • Aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1
  • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
  • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

    Kartografie

  • Akce: Čteme profesora Švamberu
  • 10. kartografický den Olomouc
  • Mapa roku 2015
  • Výstava: Václav Švambera, profesor Univerzity Karlovy
  • Střípky ze semináře ZÚ Informační systém zeměměřictví
  • Křest Matouschkovy Nové speciální mapy Ještědských a Jizerských hor 1938
  • Seminář Autorské právo: otázky a odpovědi
  • Bombardování Brna - aktualizace
  • Příběhy míst - Jizerské hory
  • XXXVI. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE

    Různé

  • Aktualizace závazného předpisu ŘSD ČR B2/C1
  • Státní služba: Úřednická zkouška - vyzkoušejte si test zdarma
  • Snižte si daně - darujte
  • Ing. Ladislav Junek zemřel
  • Vytiskněte si nástěnný kalendář na rok 2016
  • Slovenský nástěnný kalendář Zeměměřiče pro rok 2016
  • Další informační zdroj geoinformační křižovatky - Asociace PÚ
  • Ing. Jaroslav Růžek byl 29 let ředitelem zeměměřické průmyslovky
  • Poznejte projekty mladých geoinformatiků
  • 23. SGD sa budú konať 5.-6. novembra 2015
  • Webinar: Seznamte se s CONNECT Edition - Společné prostředí tvorby dat
  • Zatmění Měsíce na státní svátek
  • Rakovnické události do finále rozhodně nedospěly
  • Zemřel Ing. Jaroslav Kunssberger
  • 15. poledník východní zeměpisné délky na Ještědském hřebenu
  • Půjde Josef Fiala do Ústavního soudu?

    Vševědna