[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
06/2004

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

 • Nová verze ArcGIS 9 je na trhu!

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • INTERGRAPH pro lesy na jarní Seči 2004
 • Přehled katastrálních GIS v Evropě
 • Intergraph pro Vojenský štáb EU
 • Nová verze ArcGIS 9 je na trhu!

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • Nová verze ArcGIS 9 je na trhu!

  Různé

  Školství

  Internet

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

  Z domova

 • INTERGRAPH pro lesy na jarní Seči 2004

  Ze zahraničí

 • Přehled katastrálních GIS v Evropě
 • Intergraph pro Vojenský štáb EU

  ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Nová verze ArcGIS 9 je na trhu!

  ArcGIS 9 se zaměřuje na zpracování prostorových dat (geoprocesing), 3D vizualizaci, interoperabilitu, kartografii a infrastrukturu GIS.

  Společnost ESRI s potěšením oznamuje uvedení nové verze ArcGIS. ArcGIS 9 tvoří integrovaná sada produktů pro tvorbu komplexního geografického informačního systému v jakékoli organizaci. Architektura ArcGIS umožňuje uživatelům nasadit GIS kdekoli je to potřeba, na desktopech, serverech, na webu nebo v terénu. Tato architektura, svázaná geodatabází, utváří komplexní infrastrukturu pro stavbu inteligentních geografických systémů.

  Mezi klíčové vlastnosti ArcGIS 9 patří:
  • Zpracování prostorových dat (geoprocesing) – ArcGIS Desktop 9 (ArcView, ArcEditor a ArcInfo) zahrnuje zcela nové prostředí pro zpracování a analýzu geografických dat (geoprocesing). Součástí nového pracovního prostředí je ModelBuilder, interaktivní aplikace pro tvorbu a spouštění procesních modelů (modelů postupů zpracování) ve snadno pochopitelné grafické podobě, dále sofistikované prostředí pro psaní a spouštění skriptů a inteligentní rozhraní příkazové řádky. Kombinace silných nástrojů a flexibilního pracovního prostředí umožňuje uživatelům vybrat si techniku, která bude nejlépe odpovídat konkrétním pracovním tokům a aplikačním požadavkům v konkrétní organizaci.
  • Globální a 3D vizualizace – V nadstavbě 3D Analyst pro ArcGIS 9 je v aplikaci ArcGlobe představena nová revoluční technologie pro bezešvé zobrazování geografických dat pokrývajících celou Zemi, a to ve 3D perspektivě. Jakákoli data podporovaná ArcGIS, obrázky, textury, data o terénu a 3D objekty, jako jsou budovy a stromy, lze intuitivně vizualizovat vrstvením informací na třírozměrném glóbu. ArcGlobe vnáší silnou vizualizační schopnost mapy do zcela nové perspektivy. Součástí aplikace je kromě nástrojů pro tvorbu a import 3D objektů vytvořených v dalších programech více než 500 realistických 3D symbolů, objektů a textur.
  • Interoperabilita – ESRI se nadále zaměřuje na poskytování technologií, které organizacím umožňují snadno sdílet informace mezi různými aplikacemi a obory bez ohledu na formát dat, schéma nebo správu databáze. ArcGIS 9 rozšiřuje podporu interoperability a eliminuje bariéry pro sdílení dat tak, že poskytuje vyspělý přístup k datům, jejich transformaci a možnosti exportu do více než 65 standardních datových formátů.
  • Kartografie – Klíčem k inteligentní kartografii je zlepšení možností anotací a popisků. Ve všech základních produktech ArcGIS Desktop 9 (ArcView, ArcEditor, ArcInfo) jsou začleněna významná vylepšení, která uživatelům usnadní tvorbu, editaci a správu popisků a anotací. Mimoto je v ArcGIS 9 k dispozici nová nadstavba Maplex pro ArcGIS, která poskytuje pokročilé možnosti pro vysoce kvalitní umísťování kartografických textů a popisků včetně řešení konfliktů. Nadstavba Maplex pro ArcGIS výrazně snižuje čas potřebný k produkci kvalitních map a podílí se na jejich vyšší kartografické kvalitě.
  • Infrastruktura GIS – ArcGIS 9 je vystavěn na standardech informačních technologií, jako je COM, .NET, Java, XML a SOAP a usnadňuje tak tvorbu infrastruktury prostorových dat v rámci jakékoli organizace. V ArcGIS 9 jsou představeny dva nové produkty: ArcGIS Engine pro vývojáře, který umožňuje začlenit GIS funkce do nejrůznějších aplikací (od desktopu po aplikace do terénu), a ArcGIS Server, který slouží pro centrálně spravované poskytování aplikací GIS v rámci celé organizace. Tímto vývojem ESRI pokračuje v poskytování standardních a flexibilních řešení pro spolupracující a na službách založený GIS.

  Rodina produktů ArcGIS 9 zahrnuje ArcGIS Desktop (ArcReader, ArcView, ArcEditor, ArcInfo a rozšíření ArcGIS), ArcSDE, ArcIMS, ArcGIS Engine a ArcGIS Server. Další informace o těchto produktech najdete na www.esri.com/arcgis.

  tisková informace

  vyvěšeno: 14.05.2004
  ID článku: 1329              Používané zkratky
  další informace: www.esri.com/arcgis...


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-06
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

  GIS

  Software