[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2004

Resort ČÚZK

 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Odborně způsobilá osoba
 • Seznam nových ÚOZI za roky 2003/4

  Katastr nemovitostí

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Zeměměřiči a právo (6. část)

  Geodézie

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI
 • Zeměměřiči a právo (6. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 2.část

  Kartografie

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Pozemkové úpravy

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI

  GIS

 • ArcSDE 9 podporuje Oracle 10g
 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • K dispozici je ArcGIS Engine – nový produkt řady ArcGIS
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  GPS

 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004
 • Modernizace GPS a Trimble R-Track technologie

  DPZ

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Fotogrammetrie

 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu

  Software

 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Novinky ve školení HSI
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Různé

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • CAGI se přestěhovalo
 • Novinky ve školení HSI
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR

  Školství

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Novinky ve školení HSI
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha

  Internet

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  Historie

 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence

  Přečtěte si

 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Novinky ve školení HSI

  Zajímavosti

 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Novinky ve školení HSI
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Odborně způsobilá osoba
 • Den GIS 2004
 • Zeměměřické památky v ČR - seriál
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 1.) - Jihočeský kraj

  Z domova

 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Ze zahraničí

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  ČSGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  KGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Novinky ve školení HSI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Odborně způsobilá osoba

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004

  Sláva, povědomí o existenci studentské soutěžní konferenci GISáček, se nám začíná dařit šířit i mezi další české a slovenské vysoké školy. Letos se jí totiž kromě studentů oboru geoinformatika na VŠB - TU Ostrava zúčastnili také studenti podobných oborů na univerzitě Palackého v Olomouci , Univerzity Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem i z Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici. Je tedy možno říci, že GISáček se stává meziuniverzitním setkáním studentů.

  Za úspěch považujeme také to, že se o tuto přehlídku začala intenzivněji zajímat odborná veřejnost – ať již ze stran firem, které nejen že poskytly sponzorské dary v podobě občerstvení a cen pro nejlepší studenty, ale jejich zástupci se osobně zúčastnili a přijali účast v odborné porotě, stejně jako zástupci oddělení GIS na magistrátech a krajských úřadech a pedagogičtí pracovníci z ostatních akademických pracovišť. Všichni společně bedlivě zvažovali, které studentské práce byly ty nejkvalitnější.

  Letošní setkání mladých geoinformatiků proběhlo pod záštitou děkana Hornicko – geologické fakulty, pana Prof. Ing. Jaroslava Dvořáčka, CSc., který v úvodu studenty pozdravil a popřál jim mnoho zdaru nejen v tomto soutěžním klání, ale i v závěru studia a pak hlavně v dalším profesním životě.

  V průběhu celodenního setkání bylo možné vyslechnout na 20 příspěvků, které je nyní možné najít ve sborníku konference na stránce: http://gis.vsb.cz/Konference/GISacek/GISacek_2004/sbornik.htm. Z celé přehlídky byl vysílán on – line stream, jehož záznam je možné nalézt na stránkách: GISáček 7. května 2004 (1. díl, 2. díl, 3. díl, 4. díl, 5. díl - vyhlášení výsledků)

  Odborná porota měla nelehký úkol - mezi všemi zhlédnutými pracemi vybrat ty, které byly odborně nejkvalitnější, měly největší uplatnitelnost v praxi a byly nejlépe prezentovány. Vše proběhlo ve dvou kategoriích – bakalářské a diplomové práce.
  Je nutno podotknout, že co se týče způsobu prezentace byli nejlepší suverénní studenti z Olomouce, jako nejodborněji provedená práce byla ohodnocena práce Josefa Stromského z Ostravy.

  Mladé geoinformatiky na závěr pozdravil RNDr. Josef Falt, který ocenil kvalitu prezentovaných prací a povzbudil studenty k další intenzivní práci, ke zbavení se ostychu a nejistoty a vyzval je ke větší suverenitě při vystupování. Celé konferenci pak z pozice předsedy ČAGI nabídl záštitu pro příští rok.

  Na příkladu této konference určitě platí známé olympijské heslo: “Není důležité zvítězit (i když ceny byly zajímavé), ale zúčastnit se.“ Pro ilustraci přidávám alespoň pár fotografií dokumentujících atmosféru, která provázela celé setkání. Věříme, že i příští rok této akci zůstanou věrni studenti nejen z Ostravy, ale i z Banské Bystrice, z Olomouce a z Ústí nad Labem a těšíme se, že jejich řady ještě dále rozšíří studenti z dalších vysokých škol. Stejně tak děkujeme všem sponzorům, kteří tuto akci podpořili, děkujeme i za mediální podporu časopisu GEOINFORMACE a těšíme se na setkání zase za rok.

  Letošní GISáček skončil, ať žije GISáček 2005!

  Výsledky studentské soutěžní konference GISáček

  Nejlépe hodnocené bakalářské práce
  1. Jiří Caudr (Univerzita Palackého v Olomouci): Evakuační plán města Olomouce
  2. Milan Jindáček (Univerzita Palackého v Olomouci): Dostupnost objektů cestovního ruchu k síti cyklistických tras na příkladu Olomouckého kraje
  3. Lukáš Svoboda (Univerzita Palackého Olomouc): Mapový server orientačního běhu

  Nejlépe hodnocené diplomové práce
  1. Josef Stromský (VŠB-TUO): Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSS
  2. Antonín Orlík (VŠB-TUO): Modelování hluku ze silniční dopravy v oblasti městské zástavby
  3. Marek Gřešek (VŠB-TUO): Vývoj systému pro digitální evidenci a analýzu profilů průzkumných vrtů

  Práce hodnocená jako nejodbornější
  Josef Stromský (VŠB-TUO): Příprava pilotního prototypu TRANSCAT DSS

  Práce s největším praktickým významem
  Jiří Caudr (UP Olomouc): Evakuační plán města Olomouce

  Nejlépe prezentovaná práce
  Milan Jindáček (UP Olomouc):Dostupnost objektů cestovního ruchu k síti cyklistických tras na příkladu Olomouckého kraje

  Členové poroty
  Akademická

  Mgr. Zdena Dobešová (UP Olomouc)
  Ing. Tomáš Dolanský (UJEP Ústí nad Labem)
  Mgr. Jitka Prchalová (UJEP Ústí nad Labem)
  Ing. Jan Růžička, Ph.D. (VŠB –TU Ostrava)
  Mgr. Renata Sedlárikova (Ostravská univerzita)
  Ing. Miloslava Sudoľská (UMB Banská Bystrica)

  Úřednická
  Ing. Josef Falt (MMHK)
  RNDr. Stanislav Hasalík (KÚ MSK)
  Ing. Josef Tomšovský (MÚ Havlíčkův Brod)
  Mgr. Drahomíra Zedníčková (KÚ JM)

  Firemní
  Ing. Rudolf Čančík (Geometra, Opava)
  Ing. Petr Kubíček,(Intergraph CR)
  Ing. Miluše Valentová (ARCDATA Praha)
  Ing. Marek Lesák (T – mapy)
  David Vládek (DIGIS)

  Ivana Češková

  vyvěšeno: 21.06.2004
  ID článku: 1362              Používané zkratky
  další informace:gis.vsb.cz/Konference/GISacek/GISacek_2004/sbornik.htm
  gis.vsb.cz/Konference/GISacek/GISacek_2004/gisacek_04.htm


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GIS

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů