[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
10/2004

Resort ČÚZK

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  Katastr nemovitostí

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)

  Geodézie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Zeměměřiči a právo (7. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 3.část
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK

  Kartografie

 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Pozemkové úpravy

 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně

  GIS

 • 24. mezinárodní uživatelská konference ESRI
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  GPS

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  DPZ

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Fotogrammetrie

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek

  Software

 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice

  Různé

 • Na stejné události existují odlišné pohledy
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004

  Školství

 • Interoperabilitou k mobilitě
 • Diplomantům katedry speciální geodézie ČVUT v Praze
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Internet

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Interoperabilitou k mobilitě

  Historie

 • Na stejné události existují odlišné pohledy

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Mapa Viktoriiných vodopádů od Emila Holuba
 • Soutěžní příspěvky
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 2.) – Moravskoslezský kraj
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby

  Z domova

 • Tunel Mrázovka otevřen
 • Interoperabilitou k mobilitě
 • OffROAD FESTIVAL & ARO SHOW 2004
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004
 • 10. setkání uživatelů - SEČ 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR již 9.října
 • Volejbalový turnaj pro geodety
 • Digitální měření a zpracování dat pro účely KN
 • Co přinesl letošní INVEX o geoinformatice
 • Pět let činnosti Nemofora - konference 25.11.2004, Praha
 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000
 • Jubilejní čtyřicáté Geodetické dny v Brně
 • Atlas krajiny České republiky po druhém roce tvorby
 • Informace o členských příspěvcích ČSGK
 • Smutná zpráva - zemřel pedagog Ondřej Jeřábek
 • Pracovní pozice se zaměřením na DPZ a GIS

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Soutěžní příspěvky

  KGK

 • Soutěžní příspěvky
 • SETKÁNÍ GEODETŮ 2004

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Průnik budovy s vodním tokem
 • Obnova parcely ze zjednodušené evidence do KN
 • Přizvání k vyměřování sousedního pozemku

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

 • Soutěžní příspěvky

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Atlas ortofotomap České republiky v měřítku 1:100 000

  Atlas formálně sestává ze sady ortofotomap a místopisného rejstříku. Úvodem se čtenář dozvídá o profilu společnosti GEODIS BRNO a o technických podrobnostech sestavování tohoto unikátního díla. Předmluvu za autorský kolektiv podepsal ing. Karel Sukup, ředitel divize fotogrammetrie GEODISu BRNO.

  Trojjazyčná legenda (v češtině, angličtině a němčině) se vesměs týká nadstavbových prvků atlasu, tedy kresby umístěné „nad“ vlastní ortofoto. Zahrnuje na 40 prvků zejména z oblasti dopravní sítě (silnice, železnice, letiště, lanovky a lyžařské vleky s dalšími podrobnostmi), správního a územního členění (státní a krajské hranice, hranice NP a CHKO), vodní toky, hraniční přechody, turisticky zajímavé objekty (přístupné a nepřístupné hrady, zámky a zříceniny, rozhledny, jeskyně, pomníky), různé kategorie místopisu (popisky měst, obcí, kót s udanou výškou a orografických jednotek). Legendu uzavírá grafické měřítko. Větší názornosti atlasu by určitě prospěl značkový klíč k vlastnímu „snímkovému“ obsahu ortofotomap, které jsou provedeny v přírodě blízkých barvách.

  Sadu 82 dvoustran ortofotomap uvádí jejich klad listů znázorněný na pozadí fyzické mapy České republiky s vybranou silniční sítí a připojený klíč k lokalizaci údajů jmenného rejstříku. Z kladu listů je rovněž zřejmé, že jednotlivé dvoustrany nebudou mít standardně severojižní orientaci.

  Vlastní „snímková“ části atlasu vychází z více než 15 000 snímků, které pořídily kamery letadel společnosti GEODIS BRNO v letech 2002 a 2003. Kvalitní provedení ortofotomap a perfektní tisk čtenáře nejenže uvedou do celkové představy o právě prohlíženém území, ale rovněž do značných detailů. Použijeme-li lupu, lze najít a prohlížet i jednotlivé stavební objekty, což zatím žádný známý atlas neumožňuje. Podobně lze sledovat i detaily v otevřené krajině. V území za našimi hranicemi je rozlišení redukováno, neboť zde byly použity nepravě barevné syntézy družicových snímků Landsat z let 2000 a 2002. Díky velice kvalitní nadstavbě v podobě precizní vektorové kresby zmiňovaných tématických prvků legendy se čtenář může velmi dobře v území orientovat a používat atlas pro řešení množství nejrůznějších úkolů. Čtenář může nahlédnout i tam, kam dříve (a vlastně i nyní) jeho zrak spočinout nemůže, tedy do vojenských újezdů a rozsáhlých povrchových dolů (kupodivu Mostecko je na tom lépe než Sokolovsko a Karlovarsko). Vzhledem k tomu, že jsou důsledně uváděny podstatné turistické informace, pomocí atlasu lze velmi dobře plánovat pobyt v terénu. Chce-li navštívit některá typická území, atlas je mu velmi kvalitní nápovědou. V atlase jsou k vidění nejen četné krásy, ale i jizvy (mj. usazovací nádrže, velkolomy) ve tváři naší krajiny, což zatím nejširšímu okruhu českých čtenářů zůstávalo ukryto. Závěrem atlasu je připojeno 16 stran místopisného rejstříku.

  Tuto novinku na českém kartografickém a knižním trhu vydal GEODIS BRNO vlastním nákladem a je prodávána za 1199 Kč. Vysokou kvalitou, obsahem i provedením zaplňuje mezeru v české kartografické produkci i nabídce, a tak může sloužit nejen jako netradiční velice praktická publikace, ale i jako skvělý dárek pro přátele doma i v zahraničí.

  Jaromír Kolejka

  vyvěšeno: 12.11.2004
  ID článku: 1484              Používané zkratky
  další informace: www.geodis.cz...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaromír Kolejka a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-10
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů