[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2004

Resort ČÚZK

 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Odborně způsobilá osoba
 • Seznam nových ÚOZI za roky 2003/4

  Katastr nemovitostí

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Zeměměřiči a právo (6. část)

  Geodézie

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI
 • Zeměměřiči a právo (6. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 2.část

  Kartografie

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Pozemkové úpravy

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI

  GIS

 • ArcSDE 9 podporuje Oracle 10g
 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • K dispozici je ArcGIS Engine – nový produkt řady ArcGIS
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  GPS

 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004
 • Modernizace GPS a Trimble R-Track technologie

  DPZ

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Fotogrammetrie

 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu

  Software

 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Novinky ve školení HSI
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Různé

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • CAGI se přestěhovalo
 • Novinky ve školení HSI
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR

  Školství

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Novinky ve školení HSI
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha

  Internet

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  Historie

 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence

  Přečtěte si

 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Novinky ve školení HSI

  Zajímavosti

 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Novinky ve školení HSI
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Odborně způsobilá osoba
 • Den GIS 2004
 • Zeměměřické památky v ČR - seriál
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 1.) - Jihočeský kraj

  Z domova

 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Ze zahraničí

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  ČSGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  KGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Novinky ve školení HSI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Odborně způsobilá osoba

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Zeměměřické památky v ČR (díl 1.) - Jihočeský kraj

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Na mnoha místech ČR (domech, parcích, lesích i hřbitovech) se nacházejí pamětní desky, které nás upozorňují na činnost nebo pobyt osob majících vztah k zeměměřictví. Můžeme se také setkat s předměty a objekty, bez kterých by nebyla činnost zeměměřičů možná, např.: významné body nebo různé délkové etalony. Náš nový seriál bude pojednávat právě o takových místech. Příspěvek nemůže být samozřejmě úplný a proto bych uvítal informace, které by tento soupis doplnily. Většina desek je fotograficky zdokumentována. Některé fotografie však bude nutno udělat znovu, neboť jsem při fotografování měl nepříznivé počasí. V textu jsem se pokusil o co největší věrohodnost z hlediska uspořádání a velikosti textu k dané lokalitě. V obrázkové dokumentaci patří můj dík spolužákům - doc. Radimu Blažkovi, manželům ing. Karle a ing. Janovi Machaňovým z KÚ v Opavě, za tipy prof. ing. Josefu Kabeláčovi, RNDr. Tomáši Gráfovi (vedoucímu planetária VŠB-TU v Ostravě) a bývalým studentům - ing. Robertu Šinknerovi a ing. Františkovi Bambulemu za tip na desku nebo přímo její fotografii.

  Dík patří samozřejmě kolegům z redakce. Po dohodě s nimi bude seriál prezentován lokálně (po krajích), aby návštěvník daného regionu mohl navštívit případně více míst v okolí. Nejvíce pamětních desek je v Praze, a proto bude Praha uvedena až na závěr seriálu. První díl je věnován Jihočeskému kraji. Budeme se snažit zveřejňovat i internetové adresy některých zajímavých technických památek.

  Lišov - Základní nivelační bod I.

  V bývalém Rakousku-Uhersku vybudoval a zaměřil v letech 1872 - 1896 Vojenský zeměpisný ústav ve Vídni síť základních výškových bodů. Pro nivelační síť v Čechách a na Moravě byl tento bod vytvořen v oblasti prahorní žuly v Lišově u Českých Budějovic. Na mohyle je nápis: V překladu: Stálé místo velmi pečlivého nivelačního měření, které bylo uskutečněno v Rakousku a Uhrách, s určením délek poledníkových a rovnoběžníkových stupňů, které nazývají evropským. Zřízeno 1889. nivelační údaje bodu Lišov

  Přehled nivelačních bodů je možné nalézt na stránkách ZÚ Praha, http://nivelace.cuzk.cz.

  České Budějovice - loket, radnice, náměstí Přemysla Otakara II. 1

  Dřívější délkové jednotky byly odvozeny z rozměrů lidského těla, a proto se délkové jednotky stejného názvu lišily místo od místa. Častou délkovou jednotkou byl např. loket, který byl umísťován na viditelném místě, zpravidla na náměstích, kde byl čilý obchodní ruch. Další lokte se nacházejí v Praze, Mělníku, Litoměřicích, Litomyšli, Telči a Kyjově.

  Na radnici je loket, na němž jsou vyryty rysky ve vzdálenosti (přibližné): 26,5/39,5/52,4/59,0 /68,6/73,5/76,0 a 78,3 [cm]. Na lokti je nápis 1765(?). V Českých Budějovicích měl být ještě loket na domě čp. 154/36, který náležel budějovickému mincmistrovi, ale tento loket jsem při návštěvě města nenalezl.

  České Budějovice - Muzeum koněspřežky, Mánesova 10

  V muzeu koněspřežky v Českých Budějovicích se nachází pamětní deska věnovaná staviteli první koněspřežné železnice na evropském kontinentu F. A. Gerstnerovi (1795 - 1840). Po dokončení jejího českého úseku v roce 1828 a po neshodách se společností, která stavbu řídila, odjel projektovat železnice do Ruska. Vybudoval železnici z Petrohradu do Carskovo sela. Na této práci se podíleli i další čeští inženýři, ze kterých jmenujme Jana Pernera, který také vybudoval železnici z Olomouce do Prahy. Neboť chtěl Gerstner vyprojektovat rakouskou železniční síť, vypravil se v roce 1838 studovat americké železnice a v Americe i zemřel.

  NA PAMĚŤ
  PRVNÍ EVROPSKÉ ŽELEZNICE
  KTEROU NAVRHL A STAVĚL V LETECH 1825-27
  ING. F. A. GERSTNER
  * V PRAZE 1795 † VE FILADELFII 1840
  VĚNUJE SPOLEK Č. S. INŽENÝRŮ
  VLTAVA
  ČESKÉ BUDĚJOVICE
  HOLKOV
  NOVÁ HOSPODA
  PODOLÍ
  BUJANOV
  KERSCHBAUM
  LEST
  WEITERSDORF
  OBERNDORF
  LINZ - URFAHR
  DONAU

  Koňka spojovala Vltavu s Dunajem. Pod deskou jsou uvedeny názvy míst, kudy železnice probíhala. Trasa dnešní železniční tratě kopíruje na české straně na mnoha místech původní trasu, a tak je možné najít ještě některé původní části koňky.

  Rybník - nádraží, František Antonín Gerstner

  Podobná deska se nachází i na nádraží v Rybníku, kde je umístěna na obrovském balvanu a není pod ní uvedena trasa koňky jako u desky v českých Budějovicích.

  PRVNÍ EVROPSKÉ ŽELEZNICE
  KTEROU
  NAVRHL A STAVĚL V LETECH 1825-27
  ING. F. A. GERSTNER
  * V PRAZE 1795 † VE FILADELFII 1840
  VĚNUJE SPOLEK Č. S. INŽENÝRŮ

  Se jménem Gerstner se setkáme i v dalších dílech, a to s Františkem Josefem Gerstnerem, zakladatelem Pražské polytechniky.

  Další zajímavá místa, která je možné navštívit v kraji, je technická památka, která by se neobešla bez práce geodetů - Schwarzenberský plavební kanál na Šumavě, a dále observatoř na Kleti, která je známa vyhledáváním planetek. Mezi objekty, kde se výrazným způsobem podílelo na vzniku právě zeměměřictví, můžeme zařadit i jadernou elektrárnu Temelín. Právě geodetická měření odhalila tektonický zlom na původně uvažované lokalitě a stavba byla přesunuta na stabilní desku u Temelína.

  Další díl bude věnován Moravskoslezskému kraji.

  Ing. Jan Ratiborský, CSc.
  ratiborsky@fsv.cvut.cz

  Pozn. red.: První díl našeho seriálu jsme záměrně věnovali kraji kolem zeměměřického Locus perennis - Věčného místa u Lišova. Právě tento geodetický bod je citován v mnoha zeměměřických učebnicích a je to taková Mekka českých geometrů.

  Jsou však i místa pečlivě skrytá před veřejností - body Josefského měření, komparační základny, pamětní desky, geodetické přístroje i vzácné mapy v různých muzeích. Ing. Ratiborský v minulém seriálu o známkové tvorbě v našem oboru ukázal, že dokáže téma zpracovávat vyčerpávajícím způsobem a vznikla tak filatelistická pomůcka, která je již zmiňována v několika domácích i zahraničních filatelistických materiálech.

  Rádi bychom stejně vyčerpávajícím způsobem zpracovali i zeměměřické památky v ČR. Záměrem je vytvořit encyklopedii, průvodce, databázi... prostě takový seznam míst, který může posloužit jako námět na výlet při vaší příští dovolené. Třeba vás ale do kraje zavede i nějaké měření a uvítáte možnost navštívit geodetickou památku.

  V každém případě autor píše pouze o objektech, které osobně zná a většinu jich i navštívil, nebo o kterých mu řekli jeho kolegové. Toto dílo si vyloženě říká o zapojení širší odborné veřejnosti do sběru dat. Každý zná nejlépe především okolí svého působiště a zasláním krátké informace autorovi ing. Janu Ratiborskému zajistí, že vznikne maximálně úplné dílko hodné našeho oboru.

  Nebojte se riskovat, že třeba vámi připomínaná památka bude autorovi již známa. Je to lepší, než když nám památka uteče. Budeme se snažit místa lokalizovat a třeba u ZNB přineseme údaje na které jste běžně zvyklí z geodetické dokumentace ZÚ. Nic by vám pak nemělo bránit místo navštívit. Ať se daří.

  Základní nivelační bod I. Lišov Základní nivelační bod I. Lišov Základní nivelační bod I. Lišov Základní nivelační bod I. Lišov Základní nivelační bod I. Lišov Základní nivelační bod I. Lišov Základní nivelační bod I. Lišov loket v Českých budějovicích stanice koněspřežné dráhy stanice koněspřežné dráhy stanice koněspřežné dráhy deska Antonínu Gerstnerovi na nádraží v Rybnik deska Antonínu Gerstnerovi na nádraží v Rybnik mapa kraje

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 15.11.2004
  poslední aktualizace: 28.11.2004
  ID článku: 1498              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zajímavosti