[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
08+09/2004

Resort ČÚZK

 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Odborně způsobilá osoba
 • Seznam nových ÚOZI za roky 2003/4

  Katastr nemovitostí

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Reakce na závěr článku \"Povinností měřit v S-JTSK porušuje ČÚZK vyhlášku\"
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Novinky ve školení HSI
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí
 • Zeměměřiči a právo (6. část)

  Geodézie

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI
 • Zeměměřiči a právo (6. část)
 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 2.část

  Kartografie

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Pozemkové úpravy

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Novinky ve školení HSI

  GIS

 • ArcSDE 9 podporuje Oracle 10g
 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • K dispozici je ArcGIS Engine – nový produkt řady ArcGIS
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  GPS

 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004
 • Modernizace GPS a Trimble R-Track technologie

  DPZ

 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Fotogrammetrie

 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu

  Software

 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Novinky ve školení HSI
 • Atlas - Digitální Model Terénu v nové verzi DMT v.4

  Různé

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • CAGI se přestěhovalo
 • Novinky ve školení HSI
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR

  Školství

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výběrové řízení na místo odborného asistenta zaměřeného na geodetické disciplíny
 • Zatížení životního prostředí automobilovou dopravou a jeho monitorování s využitím informačních technologií
 • Novinky ve školení HSI
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha

  Internet

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Přesunu katastrálních území mezi katastrálními pracovišti
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce
 • Z odborného programu konference GeoForum cs 2004

  Historie

 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence

  Přečtěte si

 • Nabídka knih z nakladatelství ESRI Press
 • Novinky ve školení HSI

  Zajímavosti

 • Obdivuhodná věrnost resortu!
 • Novinky ve školení HSI
 • VÚGTK v první polovině 90. let minulého století překonal snad největší krizi své existence
 • Odborně způsobilá osoba
 • Den GIS 2004
 • Zeměměřické památky v ČR - seriál
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 1.) - Jihočeský kraj

  Z domova

 • Seznam vítězů panelové soutěže - GIS Seč 2004
 • Zpráva o průběhu studentské soutěžní konference GISáček 2004
 • První ročník setkání Autodesk Forum proběhl úspěšně
 • STUDENT GIS PROJEKT podruhé
 • Výstava Územní plánování digitálně počtvrté na Hradčanech!
 • AROSHOW 2004 & OFFROAD Festival
 • Seminář Digitální kartografie IV
 • Novinky ve školení HSI
 • Intergraph GeoForum 2004 letos již po páté
 • Ing. Ferdinand Radouch oslavuje 75. narozeniny
 • Setkání uživatelů BERIT Forum 2004
 • 40. GEODESIA RALLYE ČR
 • Počtvrté o digitálním tisku map tentokrát v Sedlčanech
 • Konference GeoForum cs 2004 po prvním dnu
 • Den GIS 2004
 • Na Tourfilmu se předávaly ceny za mapy a průvodce

  Ze zahraničí

 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Autodesk MapGuide u Vesmírné letky
 • Exotika na mapách – školní atlas Lesotha
 • Freedom to roam – Hertz Touring Atlas – inspirace pro půjčovny automobilů
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  ČSGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • VIII. Mezinárodní konference o katastru nemovitostí

  KGK

 • CAGI se přestěhovalo
 • Anketa o cenách geodetickych prací v ČR
 • Novinky ve školení HSI

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vydávaní potvrzení při vytyčování parcely
 • Upgrade PRITELKYNE 1.0
 • Hlad po datech sílí aneb hůře sehnatelné mapy na webu
 • Zneužil katastrální úředník informace?
 • Odborně způsobilá osoba

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Sto let vývoje map povrchových uhelných dolů - 2.část

  [na začátek] [o jeden zpět] [o jeden dál] [na přehled včech dílů]

  Na jihovýchodě prostoru, vytěženého povrchově podle uvedené mapy dolu Anna Carolina Franziska, navázala na dosavadní těžbu otvírka nového těžebního pole dalším majitelem dolu v roce 1915 nebo 1916 (obr. 7). Mapa v měřítku 1 : 1 000 nese název „Důlní mapa dolu Anna-Ernst u Milžan“. Uvedeno je doplnění mapy v letech 1916, 1917 a 1920. Naznačen je transport uhlí z lomu do třídírny.

  Další mapa téhož dolu v měřítku 1 : 1 000 z roku 1922 (obr. 8), opět nový název, důl Ella. Je to první mapa se souřadnicovou sítí Gusterberg a současně první mapa, na které je vykreslen uhelný lom, skrývkový řez i výsypka. U stavu uhelného řezu a skrývky je uvedeno datum 1. říjen 1921, stav výsypky je zřejmě stejného data. Uhelný řez je zakreslen jednou plnou čarou, skrývkový řez a výsypková etáž mají vykreslenu hranu i patu. Svah skrývkového řezu a výsypky je vyznačen šrafami, obdobně jako svahy v mapách třetího vojenského mapování, jen s větší roztečí. U skrývkového řezu a u uhelného lomu je tužkou vyznačen ještě další stav bez uvedení data. Vytěžený prostor uhelného lomu je tužkou pokryt křížovou šrafou, ale jenom v otevřené ploše, pod výsypkou ne. Vyznačeny jsou i lanovky pro dopravu uhlí do třídírny a dále k překladišti na železniční trati. Zakreslené polohové bodové pole spolu s tužkovým vykreslením záměr naznačují, že stavy byly měřeny pomocí měřického stolu. Výškové kóty v mapě ještě postrádáme.

  Následující mapa dolu Ella v měřítku 1 : 1 000 (obr. 9) je z roku 1923, kdy byl lom uzavřen. Je zde vyšrafována plocha těžby uhlí v letech 1914 - 1920, odlišnou šrafou pak těžba do konečného stavu 1. 4. 1923. Ke stejnému datu je jednou čarou vyznačen stav skrývkového řezu. Na rozdíl od předchozí mapy zde opět chybí souřadnicová síť, ale poprvé se zde objevují dvě výškové kóty na odkrytém podloží.

  Další mapa (obr. 10) není důlní mapou v pravém slova smyslu. Je to mapa důlních měr v měřítku 1 : 1 000, v souvislém kladu na ni navazovalo pět sekcí ve stejném provedení na transparentním plátně. Ačkoli na mapách důlních měr nebylo zvykem kreslit důlní situaci, zde je zakreslen stav povrchového dolu Ella. Bez uvedení data je zde zakreslen stav uhelného řezu, skrývky a výsypky k 1. 10. 1921, s popisem pak jenom uhelný řez k 1. 1. 1923. Dále jsou v mapě lanovky a provozní budovy lomu. V pravém horním rohu mapy je dále zakreslen malý uhelný lom Prokopi.

  Na jihozápadě oblasti, kterou se referát zabývá, byl nejstarším uhelným lomem důl Anna - Eleonora v Miřeticích u Radonic (obr. 11), otevřený v roce 1918 v bezprostředním sousedství hlubinného dolu Josef, který byl tehdy údajně již více než 30 let mimo provoz. Mapa v měřítku 1 : 1 000, která se dochovala pouze ve formě světlotiskové kopie, zachycuje především situaci hlubinného dolu Josef, zákres povrchového lomu představuje pouze asi 10 % plochy zobrazené důlní situace. Povrchově vytěžený prostor je vyplněn křížovou šrafou, v letech 1924 a 1925 byla kresba třikrát doplňována. Spíše grafickému vyjádření výtvarníka než měřiče odpovídá zakreslený stav výsypky. Zakresleny jsou i provozní budovy a vlečka, skrývkový řez zakreslen není. Na okraji mapy jsou údaje o jejím několikerém předložení k úřednímu šetření v roce 1925, zřejmě v souvislosti s uzavřením dolu.

  Výraznější je kresba na mapě téhož dolu (obr. 12), doplňované stejným měřičem, ale vyhotovené na polokartonu. Stav mapy a způsob kresby vedou k domněnce, že byla založena ještě v období hlubinné těžby a že povrchová těžba byla doplněna až po zastavení lomu. Jediný údaj o doplnění k 31. 7. 1925 je o měsíc novější, než v předchozí mapě, zakreslená plocha povrchové těžby je zde však menší. Chybí i zákres výsypky. Mapa je v měřítku 1 : 1 000, svým způsobem je však „slepá“. Údaj o měřítku a dokonce i název dolu postrádá.

  Ve stejné oblasti těžil v letech 1919 - 1927 i důl Prokop se sídlem v Zahořanech u Vilémova. Jeho mapa v měřítku 1 : 1 000 (obr. 13) je kreslena na transparentním plátně. V popisu je uvedeno doplnění v letech 1924 a 1927. V mapě je samostatně ohraničen prostor, vyrubaný do 1. 6. 1921, odkliz snad ke stejnému datu, dále prostor vytěžený do data doplnění v roce 1924, dvě plochy vytěžené v letech 1925 - 1926 a nakonec dvě plochy označené jako odkliz bez data, snad plochy, na kterých bylo před zastavením lomu skryto nadloží bez následného vytěžení uhlí. Obvod lomu je kreslen dvěma čarami, zřejmě se jedná o hranu a patu skrývkového řezu. Při malé mocnosti nadloží totiž postupoval uhelný řez většinou až k patě skrývky. Větší část plochy těžby uhlí nebo jen odklizu nadloží je podbarvena hnědě. U dvou důlních chodeb v mapě není možno určit , zda se jedná o chodby průzkumné, nebo o pozůstatek hlubinné těžby opuštěného dolu František Josef. Zakreslena je lanovka s odbočnou větví. Podle mapy byla lanovka do prvotního zářezu vedena v délce cca 125 m svážnou chodbou. Přibližný stav výsypky je v mapě naznačen dodatečnou kresbou tužkou od ruky. Zobrazena je souřadnicová síť Gusterberg, výškové kóty chybí.

  Na severozápadě předmětné oblasti, pod svahem Krušných hor těžil v letech 1920 - 1924 malý uhelný lom Ring, který přímo navazoval na těžbu hlubinného dolu Hermína. Mapa z roku 1924 (obr. 14) v měřítku 1 : 500 zachycuje konečný stav hlubinného i povrchového dolu. Přestože se jedná o světlotiskovou kopii, je kresba výrazná. Dodatečně byly do světlotisku barevnými šrafami vyznačeny plochy těžby uhlí v jednotlivých letech. Souřadnicová síť i kóty chybí. Zakreslena je pouze základní situace, mapa neobsahuje provozní údaje a mimo vozové cesty žádné povrchové údaje ani hranice pozemků. Působí proto přehledným dojmem.

  klvana07.jpg, 5 kB klvana08.jpg, 7 kB klvana09.jpg, 4 kB klvana10.jpg, 3 kB klvana11.jpg, 6 kB klvana12.jpg, 7 kB klvana13.jpg, 6 kB klvana14.jpg, 2 kB

  Ing. Miroslav Klvaňa

  vyvěšeno: 30.11.2004
  ID článku: 1513              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 04-08+09
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Geodézie