[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2005

Resort ČÚZK

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Otázky pro předsedu ČÚZK
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy

  Katastr nemovitostí

 • Vylepování kolkových známek na žádost o potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Aktuality v právní úpravě KN ČR
 • Části obce a katastrální území v KN
 • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet?
 • Některé historické katastrální předpisy
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Geodézie

 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

  Kartografie

 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • Česko/Czechia na mapách a v zeměpisných publikacích
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Český komerční kartografický trh

  Pozemkové úpravy

 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  GIS

 • Konference ISSS 2005 v Hradci Králové

  GPS

  DPZ

 • Kurs objektově orientované klasifikace družicových snímků

  Fotogrammetrie

  Software

 • Bezplatná nabídka Bentley PowerDraft pro školy a studenty

  Různé

 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Školství

 • K problematice legislativní výchovy inženýrských geodetů

  Internet

  Historie

 • Český komerční kartografický trh

  Přečtěte si

 • Nemovitosti všem na očích

  Zajímavosti

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Největší Čech asistoval při zrodu JTSK
 • Allroad show s teréňáky
 • Zeměměřiči na YouTube - The Aiming Post !

  Z domova

 • První zeměměřický ples se vydařil
 • Český úřad zeměměřický a katastrální reágoval rychle
 • Členové ATchJETu hodnotili mapy a průvodce vydané v roce 2004
 • VÚGTK významným partnerem ČSGK
 • V roce 2005 probíhá 7. ročník soutěže Mapa roku
 • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
 • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo
 • Nový generální Kartografie Praha
 • Allroad show s teréňáky
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Zeměměřické výkony a díla, zeměměřiči a právo
 • Třebíč byla hlavním městem pozemkových úprav

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Zeměměřič v Ženských domovech

  Katalog

  Vševědna

 • Otázky pro předsedu ČÚZK

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • VÚGTK významným partnerem ČSGK

  Český svaz geodetů a kartografů má několik významných partnerů. Mezi ně patří VÚGTK ve Zdibech. Rádi zveřejňujeme, že ředitel odvětvové vědecko-výzkumné základny (VÚGTK) ve Zdibech Václav Slaboch a předseda ČSGK Petr Polák podepsali vzájemnou dohodu o spolupráci, z které mimo jiné vyplývá konkrétní pomoc ústavu odbornému svazu.
  „Kdyby nebyl Český svaz geodetů a kartografů, museli bychom si jej založit, neboť tak značný počet českých zeměměřičů nepochybně musí mít svoji profesní organizaci podobnou současnému Svazu. Málokdo si uvědomuje, že tento Svaz mimo jiné zastupuje české odborníky v mezinárodní organizaci FIG a v evropské profesní organizaci CLGE, které zastupuje profesní zájmy zeměměřičů činných ve svéře veřejné, soukromé i akademické. Protože vážnost Svazu záleží také na jeho operativnosti a v rozšíření členské základny, rozhodl se náš ústav Svazu pomoci. Tato pomoc je konkrétní a nezištná,“ říká ředitel ústavu Václav Slaboch.
  Ústav se tak v situaci, kdy Svaz byl v určité finanční krizi, jež stále doznívá, přihlásil s konkrétní pomocí. Z dohody vyplývá, že Svaz získá od ústavu finanční příspěvek za kolektivní členství, jež by jinak tato organizace nevybrala ani kdyby všichni pracovníci ústavu včetně technického personálu byli individuálními členy Svazu. Dále zásluhou ústavu je v této době na sekretariátu Svazu počítač, který byl do Prahy ze Zdib zapůjčen, aby byla komunikace sekretariátu s členy a zahraničními partnery operativnější než dosud a pro tyto účely byly zapůjčeny i další technické a kancelářské pomůcky.
  Málo se ví, že dokumenty a sborníky ze všech kongresů a zasedání organizace FIG najdete ve Zdibech, kde jsou uloženy ve zdejší knihovně pro potřeby všech zájemců. Zde se shromažďují i všechny sborníky z dalších odborných konferencí, jež Svaz nebo jeho pobočky pořádají. Nakonec nikde jinde v žádných jiných knihovnách tak ucelenou zeměměřickou literaturu nenaleznete.
  „Pomáháme i jinak. Přijímáme ve Zdibech často zahraniční studenty, kteří k nám zprostředkovaně přes Svaz přicházejí na exkurze, ale i maličkostmi. Mezi ně patří i fakt, že na semináře Svazu nebo zasedání Rady pořádané mimo Prahu se s námi velmi často svezou i jiní členové Rady a tak Svazu šetříme náklady na cestovné,“ doplňuje ředitel Ústavu.
  Připomínáme ještě jednu zajímavost. Z iniciativy VÚGTK byla před lety založena sympatická akce, kterou je ke konci roku pořádané setkání odborníků z řad státní správy, komerčních firem a odborných škol. Dnes už tomuto pravidlenému předvánočnímu setkání nikdo jinak neřekne než Vánočka ve Zdibech, neboť právě vánočka se ve Zdibech symbolicky rozkrajuje.
  Ve Zdibech totiž našli zeměměřiči sympatické neutrální místo i pro další iniciativy. Kde jinde se právě tento obor může více zviditelňovat na veřejnosti a zprůhledňovat mezi odbornou veřejností.

  Petr Skála, člen Rady ČSGK

  Petr Skála

  vyvěšeno: 15.02.2005
  ID článku: 1558              Používané zkratky
  další informace: www.vugtk.cz/...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů