[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2005

Resort ČÚZK

  • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
  • Seznam předpisů a doporučené odborné literatury
  • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU
  • Veřejnost katastru nemovitostí

    Katastr nemovitostí

  • Shareware ODCHYLKY
  • Odchylky- freeware program pro vás
  • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
  • Veřejnost katastru nemovitostí
  • Rozměr pozemku vytyčuje soud nebo geodet? - 2
  • Veřejnost katastru nemovitostí

    Geodézie

  • Shareware ODCHYLKY
  • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

    Kartografie

  • Roztřídění kartografických vydavatelsví v ČR
  • Abecední seznam firem na českém kartografickém trhu
  • Český komerční kartografický trh
  • Nejstarší mapová díla na území ČR

    Pozemkové úpravy

  • Shareware ODCHYLKY

    GIS

  • Shareware ODCHYLKY
  • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
  • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
  • ISSS 2005 tleskalo Vladimíru Mlynářovi

    GPS

    DPZ

    Fotogrammetrie

  • Shareware ODCHYLKY

    Software

  • Odchylky- freeware program pro vás
  • Gepard v ZOO

    Různé

  • Dobrodružství v objevování Yetiho
  • Vatikán se o mne zajímá!
  • Pozor na pana Jelínka
  • Krádeže geodetických přístrojů
  • Kolmanova diskotéka vzdělávacích CD-ROMů
  • Zastávka: Výzkumný ústav
  • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

    Školství

  • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
  • Prohlášení studentů vysokých škol k současné situaci ve vládě

    Internet

  • Shareware ODCHYLKY

    Historie

  • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
  • Nejstarší mapová díla na území ČR
  • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí

    Přečtěte si

  • Po Geometrickém plánu napsal Jan Bumba Zeměměřické právo

    Zajímavosti

  • Dobrodružství v objevování Yetiho
  • Zeměměřické památky v ČR (díl 6.), Středočeský kraj - část II.
  • Ještě jednou Lišov a něco víc z jižních Čech a okolí
  • Zeměměřiči na YouTube - Calgary Historical Land Survey Part 1

    Z domova

  • Odborná konference doktorského studia na FAST VUT v Brně
  • Odstávka ISKN a omezení funkčnosti katastrálních pracovišť
  • Oficiální oznámení: Červnová konference na Seči se nebude konat
  • Pracovní seminář o webových službách
  • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
  • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

    Ze zahraničí

    ČSGK

  • Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním řádu a GIS
  • Vyhodnocení ankety ze semináře Zeměměřiči a právo

    KGK

    NZK

  • Zákaznický servis jednotného pozemkového evidenčního systému s ohledem na požadavky EU
  • Novinky zeměměřické knihovny č. 5/2004 obsahují:

    Úvodník

  • Tak se nám to pěkně na apríla sešlo

    Katalog

    Vševědna

    Zeměměřičský věstník

  • Sto posluchačů na Novotného lávce
  • "XI. Mezinárodní Polsko-Česko-Slovenské geodetické dny"
  • Užitečná publikace Petra Poláka
  • "Aktuální problémy inženýrské geodézie 2005"
  • Klub seniorů v roce 2004

    Zeměměřická oborová rada

    Průvodce číslem

    Sborník rozhodnutí

    Historie novinek

    Archív

    Neplatiči

    Památky

    Informace pro předplatitele

    Používané zkratky - Zkratkovník

    Vševědna

    Diář

    Krádeže

    Volná místa - Z první ruky

    SECOND HAND - Z druhé ruky

    Objednávky

    Píšete nám

    Koncepce oborů zeměměřictví
    a katastru nemovitostí-příspěvky

    Galerie katastrálních map

  • Uznávání odborných kvalifikací státních příslušníků členských států EU

    Výkon zeměměřických činností ve formě živnosti (v působnosti Ministerstva obchodu a průmyslu) a ověřování výsledků zeměměřických činností (v působnosti ČÚZK) jsou regulovaná povolání, pro jejichž výkon jsou v ČR předepsány požadavky, bez jejichž splnění nemůže osoba toto povolání či činnost vykonávat. Pro zahraniční zájemce o tyto činnosti vydal pod č.j. 1055/2004-15 ČÚZK tuto informaci:

    Výkon zeměměřických činností

    Zeměměřické činnosti ve formě živnosti může v ČR vykonávat osoba při splnění těchto podmínek:

    1. vysokoškolské vzdělání v oblasti zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo
    2. úplné střední odborné vzdělání v zeměměřickém studijním oboru a 5 let praxe v oboru, nebo
    3. oprávnění podle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění zákona č. 186/2001 Sb.

    Regulující právní předpis: § 6, § 7, 8 a 24 zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Uznávací orgán: Ministerstvo obchodu a průmyslu. Žádost o uznání odborné kvalifikace: http://www.msmt.cz/uok_doc/cz/zadost.rtf

    Telefon: +420 224 851 111

    Fax: +420 224 811 089

    mpo@mpo.cz, www.mpo.cz

    Ověřování výsledků zeměměřických činností

    Ověřovat výsledky zeměměřických činností může v ČR fyzická osoba při splnění těchto požadavků:

    1. způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
    2. ukončené vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru alespoň magisterského studijního programu a poté nejméně 5 let odborné praxe vykonané v ČR v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností
    3. úspěšné složení zkoušky odborné způsobilosti.

    Písemná žádost o udělení úředního oprávnění se podává ZKI v jehož působnosti má fyzická osoba místo trvalého pobytu; jestliže fyzická osoba nemá trvalý pobyt na území ČR, podává se žádost ZKI v Praze.

    Fyzická osoba, která je občanem členského státu EU a je držitelem úředního oprávnění obdobného úřednímu oprávnění podle § 13 zákona č. 200/1994 Sb., může ověřovat výsledky zeměměřických činností při splnění těchto podmínek:

    1. plná způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost
    2. složení srovnávací zkoušky odborné způsobilosti, nebo
    3. 3 roky odborné praxe vykonané v ČR v zeměměřických činnostech, pro které žádá o udělení úředního oprávnění.

    Regulující právní předpis: Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. Uznávací orgán: ČÚZK. Žádost o uznání odborné kvalifikace: http://www.msmt.cz/uok_doc/cz/zadost.rtf

    Telefon: +420 284 041 267

    Fax:: +420 284 041 204

    cuzk@cuzk.cz, www.cuzk.cz

    ČÚZK

    vyvěšeno: 08.04.2005
    poslední aktualizace: 28.04.2005
    ID článku: 1657              Používané zkratky


    Z časopisu Zeměměřič č. 05-04
    [Server] [Pošta]
    vytisknout

    Resort ČÚZK