[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07+08/2005

Resort ČÚZK

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Výběrové řízení na obsazení místa ředitele / ředitelky Katastrálního pracoviště Kyjov

  Katastr nemovitostí

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...
 • Předpis pro měření s GPS
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Geodézie

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Kartografie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Pozemkové úpravy

  GIS

 • Pořadí zápisů v katastru se řídí, pokud zákon nestanoví jinak...

  GPS

 • Předpis pro měření s GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Školství

 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?

  Internet

 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou

  Historie

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy -II

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Co všechno lze zjistit z označení listu katastrální mapy
 • Podání neprochází v ČR odbornou kontrolou
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Z domova

 • Poselství příštím generacím v pilíři Karlova mostu
 • Kartografická konference již počátkem září
 • Zviditelňujeme dobře kartografii?
 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ
 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  Ze zahraničí

 • Odborná konferencia Geodetické siete a priestorové informácie

  ČSGK

 • Podrobnosti ke dvěma seminářům pořádaným ČSGK

  KGK

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Předpis pro měření s GPS

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • GEODESIA RALLYE ČR SE NEZADRŽITELNĚ BLÍŽÍ

  Termín konání této populární soutěže (8.října) je už co by kamenem dohodil. Zájem veřejnosti o účast i o práci na soutěži svědčí o tom, že naše výzva nepadla na neúrodnou půdu. Opravdu se chceme vrátit od nekompromisní soutěže k zábavě, která potěší i účastníky, kteří se chtějí soutěžně svézt jednou za rok, sejít se s kamarády, spolužáky, najít nové přátele?

  Ve stavbě trati soutěže dochází k zajímavé situaci. Jednu etapu chce dělat Radek Petr, jednu etapu Ivana Kociánová a tu zbývající vezme na svá bedra ředitel soutěže Viktor Němec. Bude to jakési „viděno třemi“. Hlavně, aby se nám tato trojice sešla v uzlových bodech trati!

  Radek Petr dokonce usiluje o to, aby startovali i hvězdy mezinárodního geodetického soutěžního nebe, konkrétně mluvil o posádkách Roule – Roulová a Janovský – Janovská. Říkal, že by bylo hezké, kdyby startoval i doc. ing. Jiří Šíma, CSc., emeritní předseda ČÚZK a čestný člen OS VIVA GEODESIA. Je v tom jakýsi Radkův alibismus – proč neusiluje o start současných veličin resortu a oboru vůbec? Jejich účast by mohla být pozitivním signálem, že všichni geodeti jedno jsou.

  Rodinná posádka Janovských už start na 41. GR ČR závazně přislíbila s tím, že vyzve i další účastníky GR ČR z dob její největší slávy k setkání na startovní čáře. Zde je apel:
  „Ahoj, rozhodli jsme se prvně v životě startovat v Litoměřicích. Dřív to nešlo, to jsme tu soutěž dělali. Vážili bychom si toho, kdybyste přijeli a startovali taky. Udělejme těm mladým radost, jako odměnu za to, že o nás stojí! To je přece nějaký kompliment! Za ta léta jsme o leccos přišli, pošťáci některým z nás už nosí důchod a přesto jsme stále přiměřeně mladí. Nechme to mládí třeba vyhrát, můžeme si se soutěží jen pohrát a pak se pobavit.“

  Součástí soutěže, a to nikoliv nepodstatnou, je společenský večer s vyhlášením výsledků. Významný podíl na jeho scénáři převzal Adam Nedvídek, moderátor, herec, sportovní komentátor Eurosportu. Přijede s bohatým programem. Přiveze videodiskotéku s karaoke, společenské hry a soutěže. A aby to všechno zvládl, pomůže mu jeho otec Lumír Nedvídek, významný zeměměřič, výrazný herec a režisér, skvělý a všemi oblíbený člověk.

  Všichni startující dostanou ceny!!!

  Takže: máme se na co těšit!

  V Litoměřicích 14.8.2005

  Viktor Němec, ředitel soutěže

  vyvěšeno: 16.08.2005
  ID článku: 1799              Používané zkratky
  další informace: www.geos.cz...


  Z časopisu Zeměměřič č. 05-07+08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

 • Konference Inspirujme se...
 • Zemřel Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • Zeměměřič 1+2/2018
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Zemřel Ing. František Řiháček
 • Zeměměřič 11+12/2017 vyšel
 • Hledáte něco? Najděte si vše pohodlně sami
 • Dvě století stabilního katastru
 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Novela Stavebního zákona
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody

  Zajímavosti

 • Jak dopadly prezidentské volby ve vašem okrsku?
 • Práce na katastru nemovitostí v Řecku finišují
 • Jak se vyznačovaly státní hranice Československa
 • Sběr dat pod vodní hladinou a jejich využití
 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Resort ČÚZK finišuje v závěru digitalizace katastrálních map
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Mapujte stromy svobody

  Z domova

 • 12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018
 • Studentská akce G++
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Jak se asi vyměřoval Václavák?
 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • GEOPÁRTY 2017
 • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví
 • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Oborový přechod BRD 2017