[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
01a02/2006

Rezort ČÚZK

 • ZABAGED celoplošně aktualizován
 • Rok 2005 v resortu ČÚZK
 • Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • Zpravodaj ČÚZK
 • Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Katastr nemovitostí

 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • První měsíc s VFK za námi
 • Novela zákona o informačních systémech veřejné správy
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Geodézie

 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • Nové totální stanice řady 30RK
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  Kartografie

 • IMTA v Českém Krumlově -kartografická událost roku 2006
 • Byli jsme na brněnských veletrzích cestovní ruchu
 • IMTA a SHOCart
 • IMTA - Cartographia Budapest
 • IMTA - Cosmographics
 • IMTA - Cartodirect
 • IMTA - Stiefel
 • IMTA - Lovell Johns
 • IMTA - Borch
 • IMTA - Jana Seta
 • IMTA - Star Informatic
 • Přihlašte se do soutěže Mapa roku
 • Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
 • 16. kartografická konference
 • IMTA – Rough Guides
 • IMTA – Verlag Esterbauer
 • IMTA – Global Mapping UK
 • IMTA – Moviken
 • IMTA – ITMB Publishing
 • IMTA – Gizimap
 • IMTA – Lorienne
 • IMTA – Collins Bartholomew
 • IMTA – nekartografické společnosti
 • IMTA – seznam vystavujících společností
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)
 • Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
 • TourMap
 • Pozvánka do Českého Krumlova

  Pozemkové úpravy

 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • Tvorba geometrických plánů v prostředí GmP (odborný seminář)

  GIS

 • Autodesk má nového CEO
 • Český mapový Google?
 • Geoaplikace roku - vyhlášeny soutěžní podmínky
 • AAC Solutions se opět jmenuje Xanadu

  GPS

 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

 • První rok zkušeností s nasazením GPS v síti CZEPOS
 • První měsíc s VFK za námi

  Různé

 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
 • Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
 • Maturitní ples SPŠZ
 • Celoredakční dovolená - 6.-10. února 2006
 • Zeměměřiči na YouTube - A Day in the Life of a Land Surveyor

  Školství

 • Soutěž o cenu Českého svazu
 • Výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky
 • Maturitní ples SPŠZ

  Internet

 • Český mapový Google?

  Historie

 • Digitalizace archiválií Ústředního archivu zeměměřictví a katastru pro roky 2006 – 2007
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 13.)

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
 • Co budete dělat v sobotu 7. října? Pojeďte Geodesia Rallye.
 • CD-ROM - GEOMATIKA 2005
  - příloha časopisů GEOinformace 1/06 a Zeměměřič 1+2/06
 • Mapy Seznamu v celoobrazovkovém režimu
 • Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
 • Zeměměřiči na YouTube - A Day in the Life of a Land Surveyor

  Z domova

 • IMTA v Českém Krumlově -kartografická událost roku 2006
 • Výběrové řízení na funkci vedoucího katedry aplikované kartografie a geoinformatiky
 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • Byli jsme na brněnských veletrzích cestovní ruchu
 • Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
 • Ples zeměměřičů
 • Kalendář na rok 2006 dostupný v PDF
 • Maturitní ples SPŠZ
 • 11. setkání uživatelů GEPRO a ATLAS
 • Český mapový Google?
 • Rok 2005 v resortu ČÚZK
 • Přihlašte se do soutěže Mapa roku
 • Geoaplikace roku - vyhlášeny soutěžní podmínky
 • 16. kartografická konference
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ
 • Ocenění ATchJETu patří voduvzdorné mapě Krkonoš
 • TourMap
 • Pozvánka do Českého Krumlova

  Ze zahraničí

 • Nové trendy na poli satelitní navigace
 • Intergraph oznámil, že Preetha Pulusani odchází
 • Informace o konferenci »7th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques« ve Vídni

  ČSGK

 • Legendy českého zeměměřictví slaví významná životní jubilea
 • Osmý sjezd ČSGK bude 25.2.2006 v Brně
 • Ples zeměměřičů
 • Moderátor televizního pořadu se přiznal k úplatku na KÚ

  KGK

  NZK

  Úvodník

 • Třináctka

  Katalog

  Vševědna

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • 16. kartografická konference

  Ve dnech 7. až 9. září 2005 se konala v Brně společná konference Kartografických společností České a Slovenské republiky. Hostitelskou organizací byla Katedra vojenských informací Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Akce se konala pod záštitou děkana fakulty podplukovníka prof. ing. Zdeňka Vintra, CSc. Na jejím zabezpečení se podílel i Geografický ústav Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Ústředním tématem konference byla »Mapa v informační společnosti«. Ve shodě s tímto mottem se většina přednášejících zabývala rolí soudobé kartografie v prostředí moderních komunikačních a informačních technologií. Konference prokázala, že se kartografie stále vyvíjí jako samostatná věda, jejímž hlavním cílem je zdokonalit metody a postupy vizualizace prostorové informace tak, aby si uživatelé klasických map i digitálních produktů mohli udělat co nejlepší představu o modelovaných objektech a jevech krajiny. 153 registrovaných uživatelů vyslechlo 34 referátů. Připraveno bylo 22 posterů. Odborný program byl rozčleněn do pěti bloků s tematikou »Vizualizace prostorových dat«, »Kartografické technologie I a II«, »Tematická kartografie a její uživatelské aspekty« a »Standardizace a legislativa v kartografii a teoretická kartografie«, které následovaly po hlavním referátu prezidenta Mezinárodní kartografické asociace doc. RNDr. Milana Konečného, CSc., v němž se věnoval novým úkolům a jejich řešení v soudobé světové kartografii.
  Všechny přednesené referáty i příspěvky, které v plénu nebyly prezentovány, jsou uveřejněny v materiálech konference – tištěném sborníku abstraktů a sborníku přednášek na CD, v Kartografických listech č. 13/2005 a v GAKO č. 6 – 7/2005 věnovaném této konferenci.
  Informace o konferenci byly pravidelně sdělovány na její webové adrese (http://www.kk-brno¬2005.geo¬gr.muni.cz/), která je stále k dispozici a kde je možné nalézt i úplný program akce.
  Konferenci doprovázela výstava firem, diplomových prací některých škol a úspěšných prací dětí, které se zúčastnily soutěže dětské kresby s kartografickou tematikou jak z České, tak i ze Slovenské republiky.
  Na závěr konference účastníci přijali doporučení, jehož plné znění je zveřejněno v tomto čísle Zeměměřiče a bude zveřejněno i na internetových stránkách Kartografické společnosti ČR (www.czech¬maps.info/).
  K zabezpečení celé konference přispěly i sponzorské firmy ARCDATA Praha, INTERGRAPH, SHOCart a T-mapy, mediálním partnerem bylo vydavatelství Klaudian Praha (časopisy GEOinformace a Zeměměřič) a odborným partnerem byla Geo¬grafická služba AČR. Ke zdaru konference jistě přispělo i neformální setkání většiny účastníků na společenském večeru v Templářských sklepech v Čejkovicích.
  Plk. Doc. ing. Václav Talhofer, CSc. místopředseda Kartografické společnosti ČR, garant akce

  Doporučení účastníků 16. kartografické konference

  16. kartografická konference »Mapa v informační společnosti«, kterou uspořádaly ve dnech 7. – 9. září 2005 na Univerzitě obrany v Brně Kartografická společnost ČR a Kartografická spoľočnosť SR, přijala ve svém závěru tato doporučení:

 • přenášet koncepce rozvoje kartografie, přijaté Mezinárodní kartografickou asociací (ICA), do české a slovenské kartografické praxe pořádáním odborných konferencí a seminářů na národních i na mezinárodní úrovni,
 • sledovat a podporovat nové technologické směry, zaměřené na tvorbu a vizualizaci prostorových databází a map z nich vytvářených,
 • orientovat výuku kartografie na využívání informačních technologií při respektování tradičních kartografických zásad,
 • prosazovat etické a správní aspekty vydávaných map s důrazem na důsledné dodržování autorských práv,
 • podporovat využívání historických kartografických dokumentů při studiu vývoje a plánování rozvoje krajiny,
 • uspořádat 17. kartografickou konferenci obou národních kartografických společností v roce 2007 ve Slovenské republice.

  Zdroj: Zpravodaj KS ČR 3/05

  redakce

  vyvěšeno: 09.02.2006
  poslední aktualizace: 13.02.2006
  ID článku: 1950              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-01a02
  [Server] [Pošta]
 • vytisknout

  Kartografie

 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Карта как средство агита
 • Výstava Poklady Mapové sbírky
 • Celorepublikové setkání geodetů v Berouně
 • Olomouc se stala dějištěm mezinárodní kartografické konference CARTOCON2014
 • Výstava a cyklus přednášek Kouzlo starých map
 • Konference GIVS 2014 měla kartografickou sekci
 • Zemřela osobnost české kartografie – PhDr. Ondřej Roubík
 • Červnová soutěž Kartografie Praha
 • Mapa jako prostředek agitace a karikatury
 • Nové rezortní stránky
 • V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
 • Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna
 • Unikátní mapa Jizerek
 • Konference CARTOCON2014 a 8. ročník Kartografického dne v Olomouci
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • Soutěž Mapa roku 2013 zná vítěze

  Z domova

 • zkouška
 • Galerie KMD
 • Výstava Poklady Mapové sbírky
 • Za vyluštění křížovky si vybral Geus 18.0
 • GISáček 2014 již 16. května
 • 12. ročník volejbalového turnaje G+K za dveřmi
 • Výsledky studentské konference GISáček 2014
 • Věnec vuřtů vyhrála Plzeňská směs
 • Celorepublikové setkání geodetů v Berouně
 • Zemřel profesor Zdeněk Nevosád
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • Galerie KMD
 • 20. ročník konference Setkání uživatelů produktů a služeb společností GEPRO & ATLAS
 • Yuri Raizman vystoupí v Praze
 • Zemřel docent František Krpata
 • Soutěžní kód na G++ 2014 odhalen
 • Ministr Jurečka pověřil řízením Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu
 • Jarní servisní prohlídka stavebních měřících přístrojů
 • OBNOVA OPERÁTU A POZEMKOVÉ ÚPRAVY XX.
 • Pozvání na největší setkání českých geoinformatiků
 • SPŠ zeměměřická opět uspěla
 • V TOP 25 nejlepších kancelářských prostorách na světě
 • Katastrální vyhláška - Změny v souboru popisných informací
 • Pozvánka k účasti na LEICA TOUR 2014
 • Soutěž Mapa roku s uzávěrkou na konci ledna
 • Postrach Miloslava Pošvářová
 • Dvě vstupenky na G++ zdarma
 • 49. geodetické informační dny
 • Tradiční kulturní akce G++
 • Výstava Kouzlo starých map a doprovodné přednášky
 • GeoInformace ve veřejné správě 2014
 • Petr Šťovíček odvolán z čela SPÚ
 • Soutěž Mapa roku 2013 zná vítěze
 • Pamatujete si na G++?