[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
04/2006

Resort ČÚZK

 • Konec mrtvol v katastru?
 • Monitoring médií pod drobnohledem

  Katastr nemovitostí

 • Konec mrtvol v katastru?

  Geodézie

 • Ověřování a potvrzování geometrického plánu
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT

  Kartografie

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Svět knihy se blíží
 • Prestižní ocenění poprvé pro vědce z ČR

  Pozemkové úpravy

 • Voda a pozemkové úpravy

  GIS

 • Dostupnost SW webových map MapGuide Open Source
 • Konec mrtvol v katastru?
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006
 • Geoinformatika ve veřejné správě - přihlašte se ještě dnes
 • Software pro mapování a územní plánování
 • Komerční Geoaplikace roku

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Software

 • Práce s VFK - novým výměnným formátem
 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety
 • PROLAND pro každého

  Různé

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Povodně 2006
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Významné životní jubileum docenta ing. Jiřího Šímy, CSc.
 • Země a hvězdy
 • Docent Šíma - emeritní předseda resortu, fotogrammetr, muzikant, zpěvák, sokol...
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Školství

 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Studentská konference GISáček

  Internet

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • Nová mapová služba Armády dokumentuje jarní povodně 2006

  Historie

 • Diplomová práce mapovala naše odborná periodika
 • To nejlepší ze starých map - svět - Evropa -Čechy - Jičínsko
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí

  Přečtěte si

 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích

  Zajímavosti

 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • 150 let geografie na Univerzitě Karlově v Praze
 • O čem se psalo v týdnu 20/03-26/03 2006 v médiích
 • Studentská konference GISáček
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi
 • O čem se psalo v týdnu 27/03 - 2/04 2006 v médiích
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • O čem se psalo v týdnu 3/04 - 9/04 2006 v médiích
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 15.), Praha - kolem Staroměstského náměstí
 • Zeměměřiči na YouTube - California Surveyors

  Z domova

 • Voda a pozemkové úpravy
 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Koncert pro zeměměřiče a geoinformatiky
 • Dvě přednášký z IG na ČVUT
 • Výzva všem geodetům - absolventům kombinované formy studia
 • Studentská konference GISáček
 • Ceny Geoaplikace roku v 1. kategorii byly uděleny
 • Geos 2006 – každý nemůže být první
 • Autoatlas s cyklotrasami byl pokřtěn
 • Mapa roku 2005 - Užší nominace
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu
 • Komerční Geoaplikace roku
 • Svět knihy se blíží

  Ze zahraničí

 • Kartografie na veletrzích cestovního ruchu
 • Tajemství kamenného počítače - geodeti v televizi

  ČSGK

 • Dokumenty Českého svazu geodetů a kartografů
 • Na Sjezd ČSGK se sjelo jen 39 členů Svazu

  KGK

  NZK

 • Nová generace digitálních modelů terénu Rakouska
 • Novinky zeměměřické knihovny č. 6/2005 obsahují:

  Úvodník

 • Veletrh Geos se vydařil...

  Katalog

  Vševědna

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Pozměněný GP přiložený k listině
 • Nejčastější důvody přerušení nebo zastavení řízení o povolení vkladu vlastnických práv do KN
 • O Z N Á M E N Í podrobněji vymezující geometrický základ podrobného měření v katastrálním území L.
 • Protokol ZKI v Q. z r.1999
 • Trestní oznámení na geodeta

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • ProGEO - užitečný nástroj pro geodety

  V minulém čísle Zeměměřiče jste si mohli přečíst informace o nové nadstavbě z nabídky firmy HSI, produktu GmP. V článku byl zmíněn i produkt ProGEO jako základ pro GmP. V uplynulých letech bylo ProGEO vnímáno především jako »malý GIS« - tedy jako nástroj pro sběr, zpracování, správu a využití prostorových dat. Z této »škatulky« se snaží vymanit verze 4.00, která bude na trh uvedena v květnu 2006 (shoda s termínem uvedení MicroStation XM Edition je čistě náhodná :-)). Zkusme si tedy představit funkčnost systému ProGEO z pohledu geodeta.

  Veškeré ovládání dat je soustředěno do Správce systému, který obsahuje všechny informace o zakázce (včetně datového modelu), umožňuje spravovat všechny dokumenty související se zakázkou - nejen vlastní výkresy a rastry, ale i seznamy souřadnic, fotografie nebo dokumenty MS Office (technické zprávy, vyjádření, smlouvy apod.). Správce je v nové verzi doplněn o územní správu zakázek - funkce pro vyhledání výkresů podle zadané ohrady, mapového listu, názvu ulice apod.

  Práce se seznamem souřadnic

  V této oblasti došlo ve verzi 4.00 k největším změnám. Globální nastavení umožňuje definovat způsob zobrazení bodu - počínaje formátem čísla bodu (vlastní nebo úplné číslo bodu), přes zobrazení výšky desetinnou čárkou na značku bodu až po vykreslení kódu nebo poznámky k bodu. Definici zobrazení bodu je možné v průběhu prací měnit a grafickou prezentaci kdykoliv aktualizovat. Funkce pro hromadné načtení seznamu souřadnic bodů do výkresu (2D/3D) a databáze bodů umožňuje vykreslit skupiny bodů na základě kódu bodu nebo využít k tomuto účelu kódy kresby. Kódy kresby dávají možnost zároveň při zpracování naměřeného bodového pole vygenerovat i kresbu (bodové i liniové značky). Pro vykreslovaný prvek může být v datovém modelu definována i odpovídající skupina bodu (např. pro obvod budovy je definován bod polohopisu). Tuto vazbu pak využívá jak již zmíněná funkce pro načtení seznamu souřadnic, tak i funkce pro vytvoření bodu současně s vlastní kresbou. Touto funkcí můžete současně se zakreslením linie vygenerovat body včetně jejich zápisu do databáze bodů. Pro dodatečné vytvoření bodu jsou samozřejmě k dispozici konstrukční úlohy, které obsahují všechny standardní geodetické úlohy pro určení souřadnic bodu z měřených hodnot. Ke každému bodu jsou evidována 2 vlastní čísla - původní (ze seznamu souřadnic) a nové. Nové číslo bodu můžete bodu přiřadit ručně (editací bodu) nebo dávkově pomocí funkce Přečíslování. Menu pro práci s body doplňují funkce pro vytvoření seznamu souřadnic z kresby a výpisy z databáze bodů podle uživatelské volby.

  Kresba

  Kresebný aparát systému umožňuje vytvářet kresbu podle datového modelu zakázky. Pro aktivní model jsou nabízeny povolené prvky, jejichž atributy systém nastaví podle definice. Funkce se stará nejen o grafické atributy, ale i o správný typ prvku a předepsanou přesnost kresby. Uživatel má možnost prvky vybírat z roletového menu nebo z palety ikon, případně z historie posledních kreslených prvků. Vedle kreslení standardních prvků - buňky, linie apod. systém nabízí i složitější příkazy - např. vložení buňky i s popisem (včetně možnosti oba prvky spojit do grafické skupiny), šrafování svahů a další. Základní kresebnou funkčnost doplňuje řada speciálních funkcí - kótování liniových prvků pravoúhlým nebo šikmým způsobem, staničení liniových prvků, oměrky, tvorba »T« napojení prvků. Protože řada odběratelů požaduje použití grafických skupin pro vyjádření vztahu mezi prvky, je k dispozici i paleta funkcí pro jejich vytvoření, prohlížení a vyhledávání.

  Ke každému nakreslenému prvku je zapsán identifikátor určující jednoznačně jeho zařazení v datovém modelu. Uživatel pak může s prvkem pracovat i v případě, že se jeho grafické atributy změní a neodpovídají již definici. Všechny kontrolní či vyhledávací funkce, pracující dříve na principu určení prvku podle atributů, jsou dnes schopny zpracovat prvek na základě tohoto identifikátoru. Systém si samozřejmě i nadále ponechal možnost určení prvku podle atributů. Použití identifikátoru však přináší značný komfort práce a navíc umožňuje poměrně jednoduché konverze mezi jednotlivými datovými modely.

  Tiskové výstupy

  Tiskové výstupy jsou koncipovány tak, že veškeré úpravy jsou prováděny pouze ve výstupním souboru a nijak neovlivňují původní výkresy. Uživatel může vytvořit celou řadu šablon s definicí parametrů tisku, takže nemusí nastavení provádět stále znovu. Základní šablony obsahují formát účelové mapy dle ČSN 013411 a obecně definovaný formát. Při tvorbě výstupního souboru je možné provést změnu atributů prvků (řada předpisů požaduje jinou barvu pro digitální podobu a jinou pro výtisk), doplnit soubor o hektometrickou síť, symbol severky či různé popisy. Funkce umožňuje vytvořit najednou více výstupních souborů pro celé zvolené území. Výstupní soubor je pak možné dále upravovat - změnit velikost buněk, textů, měřítko čar, doplnit souřadnice křížků hektometrické sítě, provést oříznutí kresby okolo buněk, textů a další.

  Zásuvné moduly

  Výše uvedená funkčnost představuje pouze část základního modulu systému ProGEO. Tento základní modul je možné doplnit řadou dalších volitelných modulů - kontrolní moduly, moduly pro čištění topologie kresby, modul pro prohlížení katastrálních dat a tvorbu výstupů z nich, a také již zmíněné GmP.

  Závěrem

  Pokud jste se s programem ProGEO dosud nesetkali nebo jste funkčnost jeho předchozích verzí neocenili, máte nyní možnost si verzi 4.00 »osahat« zdarma. K dispozici je také časově omezená demoverze MicroStation v8

  Ing. Daniela Kaufmanová, projektový manažer a konzultant

  vyvěšeno: 05.04.2006
  poslední aktualizace: 25.04.2006
  ID článku: 2053              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 06-04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Software