[Home Page]


OBSAH ČÍSLA

Resort ČÚZK

Katastr nemovitostí

Geodézie

Kartografie

Pozemkové úpravy

GIS

GPS

DPZ

Fotogrammetrie

Software

Různé

Školství

Internet

Historie

Přečtěte si

Zajímavosti

Z domova

Ze zahraničí

ČSGK

KGK

NZK

Úvodník

Katalog

Vševědna

Zeměměřičský věstník

Zeměměřická oborová rada

Průvodce číslem

Sborník rozhodnutí

Historie novinek

Archív

Neplatiči

Památky

Informace pro předplatitele

Používané zkratky - Zkratkovník

Vševědna

Diář

Krádeže

Volná místa - Z první ruky

SECOND HAND - Z druhé ruky

Objednávky

Píšete nám

Koncepce oborů zeměměřictví
a katastru nemovitostí-příspěvky

Galerie katastrálních map

Je libo bakaláře pro ÚOZI?

Vysokoškolské vzdělání na českých vysokých školách je třístupňové - bakalář, magistr a doktorand. U škol z oboru geomatika nedošlo k dohodě, jak má být první bakalářský stupeň koncipován a není ani lehká přestupitelnost mezi školami a jejich vzdělávacími stupni. Rozdílnost v nadefinování bakaláře v různých školách se nyní jeví být i zásadní problém pro splnění podmínky vysokoškolského vzdělání k získání ÚOZI.

V současné době umožňuje zákon 200/1994 Sb. (ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb. a zákona č. 319/2004 Sb.) udělit podle § 13 úřední oprávnění pro ověřování GP, kopie GP, upřesněného přídělového plánu, nového SGI katastru nemovitostí a dokumentace o vytyčení hranice pozemku pouze absolventům alespoň magisterského studijního programu (§ 14 odstavec 2a). Bakaláři tedy nejsou tímto zákonem považováni za vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří by se o získání oprávnění mohli ucházet.

Otázkou je – má být zpřístupněno úřední oprávnění jen od druhého stupně vysokoškolského vzdělání (magistra) nebo i různě nadefinovaným bakalářům s rozdílnou úrovní odborného vzdělání? Navíc uznání nižšího stupně vysokoškolského vzdělání může zásadně otevřít dveře k získání osvědčení ÚOZI nejen českým „nižším vysokoškolákům“, ale mohlo by i zásadně zvýšit i příliv zahraničních bakalářů – žadatelů o ÚOZI. Právě toto je nyní předmětem diskuze ČÚZK se zástupci českých VŠ.

K nastolené problematice lze očekávat diskuzi především mezi resortem a zástupci vysokých škol. Pokud na to máte názor, pošlete nám ho do redakce.

redakce

vyvěšeno: 10.10.2006
poslední aktualizace: 18.10.2006
ID článku: 2243              Používané zkratky


Z časopisu Zeměměřič č.
[Server] [Pošta]
vytisknout