[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Naskýtá se otázka, zda se technické a hospodářské možnosti evropského systému družicové navigace GALILEO představují veřejnosti dostatečně realisticky a zda Evropskou unií očekávané příjmy z poplatků, a tím i celý způsob financování, odpovídá stávajícím možnostem.

  Když dne 28. prosince 2005 v 6 hodin a 15 minut středoevropského času startovala z kazašského Bajkonuru první zkušební družice GIOVE (Galileo In Orbit Validation Equipment), bylo to možno brát jako znamení, že evropskou komisí v roce 1999 navržený systém navigačních družic se po létech politických tahanic konečně pohne z místa.

  V těsné souvislosti s tímto startem se v médiích - ba dokonce i v odborných časopisech - začalo více mluvit o tomto podniku. A zejména v publikacích pro širší veřejnost se bylo možno dobrat těch nejúžasnějších sdělení. Tak časopis pro inženýry VDI Nachrichten (www.vdi-nachrichten.com) ze dne 6. ledna 2006 hlásá: Přesnost (Galilea) by mohla být přinejmenším lepší než 4 m, ale podle způsobu využití klesnout až do centimetrového oboru a tím být podstatně přesnější než současný systém GPS. Nadto by se mohl bez obtíží přijímat signál Galileo i v uzavřených prostorách, úzkých uličkách a pod stromy.

  Časopis Capital (www.capital.de) v čísle 4 ze dne 2. 2. 2006 zase tvrdí: Tajemství převahy Galilea - při srovnání s GPS - tkví v širokých frekvenčních pásmech. Umožňují pracovat s deseti signály. Proti tomu GPS vysílá jenom jeden civilní signál, oba dva zbylé užívají jen armáda Spojených států a NATO. Do roku 2010 dobude Evropa 50 % navigačního trhu, v roce 2015 dokonce 90 %.

  A darmstadtský časopis Da facto (dafacto.de/artikel/ww/04297/index.html) hlásá: Na podkladě odhadu znalců stojí asi 3 miliardy EURO veřejných investic do nového systému Galileo proti 100 miliardám EURO, které by Galileo mohl vytvořit, a tak se stát zlatou jámou. Nadto se po Evropě získá asi na sto tisíc nových pracovních míst ve výrobě vyspělé technologie. Jenom v Darmstadtu a oblasti Rýn - Mohan vznikne okolo tisíce nových pracovních příležitostí.

  Tedy jinými slovy řečeno předchozí 'znalci' tvrdí, že GPS je tak pod úrovní Galilea, že po roce 2015 se stane pouze okrajovou technologií a Evropané tak získají skutečnou jámu plnou zlata. K podobným výrokům se 22. března 2006 uchýlilo i spolkové ministerstvo pro dopravu, stavitelství a rozvoj měst ve spolupráci se zemskou vládou Hesenska i sama Evropská družicová agentura ESA (viz blíže www.esa.int/esa%20CP/SEML-COMVJGE_Germany_0.html), ESA ovšem již sama informaci (pozn. překl.: obsahující zcela zřejmé nesmysly, jako že lze nyní Galileo samo užít pro určení času a polohy) odstranila.

  Družicová navigace po uvedení systému Galileo do provozu

  Plná operační kapacita (FOC = Full Operational Capacity) se na internetových stránkách Evropské unie klade do roku 2008. Vedoucí koncesního oddělení Galilea (GJU = Galileo Joint Undertaking) Carlo des Dorides v Mnichově v lednu 2006 mluvil o roku 2010, neoficiálně se říká mezi léty 2011 až 2012, kdy se má zahájit celé to dění s takzvanou certifikací pro bezpečný provoz. To si vyžádá další léta. GPS a Galileo jsou vzájemně srovnatelné systémy a lze oba snadno a bez dalších nákladů užívat. Nadto zcela zdarma poskytují USA navigační systémy GPS a informace o třech bezplatných družicových navigačních systémech (GNSS = Global Navigation Satellite Systems, včetně ruského GLONASS, jehož modernizace již započala) i v rozšíření pro Evropu (EGNOS), USA (WAAS), Kanadu (CWAAS) a Japonsko (MSAS). President Putin 26. prosince 2005 prohlásil, že se zasadí o to, aby moderní GLONASS byl dokončen již v roce 2008.

  Představy o službách systému GALILEO

  Popis najdeme například v článku Rüffer, J., Hemmert, J. (2005) 'Galileo meets Geodesy', Was brings uns Galileo für die GNSS - Anwendung in der Geodäsie, Der Vermessungsingenieur, rok 2005, č. 6, viz též www.allsat.de/download/Presse/Vermessungsingenieur6_05_Galileo_de.pdf).

  Financování systému Galileo

  V dopravním výboru britské dolní sněmovny prohlásil předseda Královského ústavu pro navigaci letecký komodor Norman Bonnor: 'Prohlašuji, že globální navigační družicový systém je základní infrastrukturou stejně jako silnice a železnice.' S tím lze jen souhlasit. V době stále více omezovaných veřejných rozpočtů se zavádí jako způsob úhrady partnerství veřejnoprávních a soukromých zdrojů (PPP = Public Private Partnership). Nacházíme je v dopravě, zdravotnictví, vzdělávání, justici (Hesensko má dokonce soukromě provozovaná vězení!!). A tak tu máme tedy na řadě i družicovou navigaci.

  To nikdy nepřišlo na pořad v USA, všechno tam začaly vojenské potřeby a i když od samého počátku GPS sloužilo i civilním účelům, státní financování se udrželo, byť současné odhady o využití jsou v poměru 1 : 100 s převahou civilních aplikací.

  Galileo se má financovat z poplatků. Zdůvodnění o hospodářském významu vlastního družicového systému podlehla Evropská komise ve svém sdělení z roku 1999, kdy se rozhodla pro Galileo financované jako PPP. Podložila si ho studií firmy Pricewaterhouse Coopers (PwC) z listopadu 2001. Celkové náklady mají být 3,9 miliardy EURO, systémem vytvořený přínos 17,8 miliardy EURO. Podle doporučení se mají finance získat tak, že za každý čip do přijímačů pro Galileo se zaplatí jistý, byť malý, poplatek provozovatelům systému a že se zavedou poplatky za služby od jejich provozovatelů.

  Pro to bude nutno sehnat budoucí zákazníky, hledat má GJU a četné konference. Jako výzkumné programy GJU navrhuje ADvantis, SCORE, VERT a MARGAL. ADvantis má sloužit určování polohy osob nebo vozidel, SCORE záchranným službám za užití EGNOS/Galileo (volání E-112), VERT dálkovému sledování vozidel pro výběr mýtného a MARGAL pro přístavy a vnitrozemské vodní trasy.

  Odhad očekávaných příjmů

  Reakce leteckých společností vyústily ve společné stanovisko z 1. července 2003 (AEA, ERAA, IAOPA, IATA) nazvané SatNav: Dokument o stanovisku uživatelů vzdušného prostoru (SatNav: Airspace Users Position Paper), viz na internetu www.eraa.org/intranet/documents/21/69/050923_FINALjointpositiononGalileoEGNOS.pdf. Podobně věc dopadla i v britské dolní sněmovně. Také GJU předpokládá, že masové tržní využití nepřinese žádné poplatky. Pro časovou službu, geodézii, meteo- rologické předpovědi počasí a podrobné vyměřování pozemků, kontrolu pohybu vozidel a stavitelství využívající bezplatné signály GPS předpokládají totéž od Galilea.

  Závěrem

  Vše hovoří pro to, že nebude zdaleka možno dosáhnout předpovídaných příjmů, protože stávající bezplatné GPS neumožní, aby daňoví poplatníci došli v Galileu ke svému zlatému nalezišti. Na rozdíl od dříve uváděné studie se nyní často hovoří o nákladech 4,3 miliardy EURO. Bylo by jistě proto vhodné uskutečnit o celém podniku v Evropském parlamentu otevřenou diskusi a vyslechnout nezávislé znalce pro zaujetí politicky smysluplného rozhodnutí.

  Z AVN Allg.Vermess.-Nachr., roč. 113, č. 6 (2006), přeložil pro Novinky zeměměřické knihovny 5/2006 (VÚGTK)

  Jan Rambousek (zkráceno)

  Putin nařizuje doplnit družicový systém GLONASS před rokem 2008 (Moskva, 26. prosince, RIA Novosti): Ruský prezident Vladimír Putin v pondělí prohlásil, že si přeje mít připravený globální systém GLONASS před rokem 2008.

  'Systém GLONASS se má vytvořit před rokem 2008, tak jak bylo původně plánováno. Máme tuto možnost. Podívejme se, co se dá udělat v létech 2006 a 2007,' řekl Putin členům vlády. Ministr obrany Sergěj Ivanov sdělil, že na oběžnou dráhu se dostaly v neděli již tři nové družice pro rozšíření navigačního systému. Řekl, že 19 z 24 družic systému GLONASS již obíhá. 'Jsem přesvědčen, že do roku 2008 se ocitne všech čtyřiadvacet družic na oběžné dráze'.

  President však poznamenal, že družice by se měly vyslat na oběžnou dráhu dříve. První družici GLONASS vyslali v roce 1987, ale systém oficiálně započal až 1993.

  Manfred Bauer

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2516              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  GPS

  NZK