[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03/2007

Resort ČÚZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  Katastr nemovitostí

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Informace o vzorech tiskopisů geometrického plánu na web
 • Diferenční znění nové katastrální vyhlážky č. 26/2007 Sb.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Vyznačení bazénu - geometrický plán či dokumentace skutečného provedení stavby
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Civilní geometr Weiser z Litoměřic hromadně poškodil venkovské obyvatelstvo
 • První diskuze nad novou vyhláškou:

  Geodézie

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Tunely, štoly a vytyčování - 2. díl
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu

  Kartografie

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Jan Vašut - mapy Merian
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • Kartografická společnost informuje: vytvoření stálé expozice české kartografie
 • Jaké bylo turistické léto na mapách?

  Pozemkové úpravy

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.

  GIS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007
 • Výzva studentům - ještě máte šanci se přihlásit do soutěže Student GIS Projekt
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici

  GPS

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  DPZ

 • Zeměměřič v PDF
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.

  Fotogrammetrie

 • Zeměměřič v PDF
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Software

 • Zeměměřič v PDF
 • KOKEŠ reaguje na novou vyhlášku

  Různé

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Databázi KDO JE KDO V OBORU na Webu Zeměměřiče doplňují i naši čtenáři
 • Východní body Křovákovy sítě
 • Zeměměřičem na Aljašce
 • Krátké zprávy Zeměměřiče

  Školství

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Systémová kalibrace digitálních nivelačních přístrojů - novinka na ČVUT v Praze
 • Juniorstav 2007
 • Výpočet topografických oprav tíhových dat pro určení přesného regionálního modelu geoidu
 • Prostorové digitální modely v dokumentaci lidové architektury

  Internet

 • Zeměměřič v PDF
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?
 • Přerušení provozu dálkového přístupu
  31.3. - 1.4.2007

  Historie

 • Zeměměřič v PDF

  Přečtěte si

 • Zeměměřič v PDF

  Zajímavosti

 • Zeměměřič v PDF
 • Kalendář našeho fotografa F. Janovského
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 23 - dodatky ze Středočeského kraje a Prahy
 • Spojení GPS a sportester dat pro sportovní účely

  Z domova

 • GEODETICKÝ PŘEBOR V ŠACHU 2006
 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Valná hromada Zeměměřické komory
 • 4. ročník veřejné studentské soutěže Student GIS Projekt.
 • Maturitní ples IV. B SPŠ Duchcov = náš velký den
 • Dvorní fotograf redakce bude vystavovat v Praze
 • Geoinformatika pro každého-registrace na akci
 • TourMap 2007 - výsledky již za pár dnů
 • Užší nominace Mapy roku 2006
 • Svět knihy 2007 - svátek české kartografie
 • Výsledky Mapy roku 2006
 • Výsledky TourMapu 2007
 • INSPIRE: program informačního dne (16. května)
 • Turnaj GEODETŮ a KARTOGRAFŮ 2007
 • Hurá!
 • Geopárty 2006
 • Juniorstav 2007
 • Geodetické informační dny - díl 2.

  Ze zahraničí

 • Ohlédnutí za Frankfurter Buchmesse
 • Zeměměřič v PDF
 • Směrnice INSPIRE v češtině oficiálně k dispozici
 • Polští geodeti, studenti a svazy

  ČSGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Seminář Pozemkové úpravy XIII.
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče

  KGK

 • Zeměměřič v PDF
 • Půlstoletí Václava Čady – pana Zeměměřiče
 • Valná hromada Zeměměřické komory

  NZK

 • Zeměměřič v PDF
 • Galileo: Zlatá jáma nebo pohřbené peníze?

  Úvodník

 • Křovák na obálce

  Katalog

  Vševědna

 • Zeměměřič v PDF
 • Chyba závažná a drobná
 • Odborně způsobilá osoba
 • Porušuji autorská práva při použití map na webu?

  Zeměměřičský věstník

 • Zeměměřič v PDF
 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.
 • Dvaačtyřicáté geodetické dny v Brně
 • Národní delegáti za Českou republiku v FIG

  Zeměměřická oborová rada

 • Zeměměřič v PDF

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Zeměměřič v PDF

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Mnichov hostil největší kongres v historii FIG - část 2.

  Loňský říjnový XXIII. mezinárodní kongres FIG v Mnichově byl vyvrcholením čtyřletého působení německého vedení Mezinárodní federace zeměměřičů v čele s profesorem Holgrem Maglem. Němečtí organizátoři využili této příležitosti a o stavu našeho oboru v Německu nás informovali v řadě vystoupení při kongresových zasedáních i v rámci národní konference INTERGEO.

  Z pohledu účastníků vyslaných ČÚZK byly nejzajímavější přednášky, které souvisely s katastrem. Koncentrované informace o německém zeměměřictví a katastru podali v bloku příspěvků v TS 59 - AdV němečtí kolegové Dr. Hawerk, Prof. Kummer, Markus Seifert a Uwe Faulhaber.

  Dr. Hawerk, který aktivně působí v komisi 7 FIG, ve své přednášce 'Katastr pro 21. století - německá cesta' popsal historii a předpokládaný vývoj pozemkových evidencí v Německu v nejbližší budoucnosti.

  V historicky rozdrobeném Německu existovaly různé systémy evidence nemovitostí. Po založení Německé říše v roce 1871 vznikla potřeba unifikace. Sjednocení pravidel bylo provedeno říšským zákonem v roce 1900. Dále v Německu celostátně fungoval středoevropský model souběžného vedení a kooperace pozemkového katastru a pozemkové knihy.

  Od roku 1949 byla s ohledem na německou federální ústavu odpovědnost za legislativu a správu katastru svěřena do rukou jednotlivých spolkových zemí. Proto bylo v témže roce zřízeno Pracovní společenství zemských zeměměřických správ Spolkové republiky Německo, zkratka AdV, které se zabývá koordinací zeměměřictví a katastru v jednotlivých spolkových zemích s cílem dosáhnout v základních záležitostech jejich unifikace.

  Německo provedlo na konci sedmdesátých let minulého století digitalizaci popisných informací katastru, které jsou uloženy v ALB (Automatisiertes Liegenschaftsbuch) a v osmdesátých letech digitalizovalo katastrální mapy (ALK-Automatisierte Liegenschaftskarte). ALB a ALK jsou poplatné době svého vzniku, nejsou integrovány, a problematická je výměna a konsistence dat. Komplikovaná je výměna dat i s ATKIS (Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem).

  AdV proto v roce 1995 rozhodlo o definování nového německého standardu pro katastrální data ALKIS (Amtliches Liegenschaftskataster-Informationssystem) založeného na mezinárodních ISO a OGC standardech. Implementace začala v roce 2005 a integrovaný katastrální systém v průběhu několika příštích let zcela nahradí současné ALB a ALK. Dalšími komponentami nového modelu AAA - AFIS-ALKIS-ATKIS založeného na mezinárodních standardech je informační systém o bodových polích AFIS (Amtliches Festpunktinformationssystem) a ATKIS s topografickými daty (digitální topografické mapy, digitální modely terénu a ortofota), která se budou ukládat v jedné databázi a nahradí současné systémy. Objektové katalogy a data ALKIS a ATKIS se harmonizují, aby byl umožněn vertikální tok dat a vyloučen jejich opakovaný sběr a zpracování.

  ALKIS zjednoduší integraci katastru do lokálních, regionálních a federálních geoinformačních infrastruktur a bude základní součástí Geoinformační infrastruktury Německa GDI-DE (Geodateninfrastruktur-Deutschland) a příspěvkem při tvorbě Evropské geoinformační infrastruktury.

  I v Německu existuje vize sjednocení katastru a pozemkové knihy. Organizační řešení závislé na schválení federálního zákona parlamentem je ale neprůchodné, a proto se pracuje alespoň na technickém řešení. Do konce loňského roku měl být zpracován koncept technické změny digitální pozemkové knihy. Je založen na ALKIS standardech a bude garantovat elektronickou výměnu dat s výhledem, že data budou poskytována internetem prostřednictvím jednoho uživatelského rozhraní. Údaje katastru a pozemkové knihy jsou na rozdíl od našeho liberálního přístupu poskytovány jen osobám, které prokáží oprávněný zájem. Při této příležitosti je vhodné uvést, že v procesu registrace smluv o převodu práv k nemovitostem hrají v Německu (stejně jako v některých dalších státech) velmi významnou roli notáři. Ti mají monopolní postavení při jejich sepisování, podávají je pozemkové knize ke vkladovému řízení, jsou zodpovědní za jejich správnost a poskytují klientům na rozdíl od stavu u nás další nadstandardní služby.

  V Německu se v minulých letech dramaticky změnily postupy při polním měření. Byla vybudována síť permanentních stanic GPS SAPOS a AdV zřídilo službu HEPS pro aplikace diferenciálního GPS, z nichž jsou pro katastr nejvhodnější RTK aplikace. Probíhá digitalizace výsledků polních měření v katastru, které jsou dosud archivovány v analogové formě a dalších dokumentů se vztahem k parcelám. Data budou přístupná pro katastrální správu a pro soukromé úředně oprávněné zeměměřiče v elektronické formě ve standardizovaném formátu. AdV dále rozhodlo o zavedení Evropského referenčního systému ETRS89 a zobrazení UTM pro všechny zeměměřické práce ve státním sektoru, včetně katastrálních měření. Zavedení ETRS89/UTM v katastru bude koordinováno se zavedením ALKIS, aby se zákazníkům usnadnil přechod na nový systém. Během tohoto procesu mají být identifikovány a odstraněny deformace stávajících polohových bodových polí a mapových operátů. To umožní přímé toky dat mezi terénem a kanceláří a nové formy spolupráce mezi soukromými úředně oprávněnými zeměměřiči a orgány odpovědnými za údržbu katastrální databáze.

  Realizace vizí vysoce privatizovaného a samofinancovatelného katastru je otázkou politických rozhodnutí a je široce diskutována nejen na německé národní, ale i na evropské úrovni. Již v současné době ve všech spolkových zemích kromě Bavorska v katastru působí soukromí úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure, zkratka ÖbVI). Jejich licence je zatím omezena pouze na jeden stát a na právní měření, jako je dělení pozemků a vytyčování jejich hranic, které provádějí na objednávku zákazníků. Vyznačování změn v katastrálním operátu, archivace výsledků měření a distribuce dat je úkolem správy katastru. Katastrální měření mohou provádět i katastrální orgány a jejich podíl na těchto pracích se v jednotlivých spolkových zemích liší. Kalkulace cen je prováděna podle stejného ceníku jak ÖbVI, tak katastrálními orgány. Ceny prací jsou stanoveny s ohledem na to, že příjmy za tyto práce jsou základním příjmem soukromých zeměměřičů. Příjmy katastrálních orgánů zatím pokrývají jen část nákladů na provoz celého systému a o dalším vývoji se diskutuje. Důležitá bude i harmonizace různých systémů poplatků v rámci GDI-DE.

  Pro ty, kteří se zajímají o podrobnosti o právním měření v katastru v Bavorsku (naše geometrické plány a vytyčování hranic) doporučuji navštívit www.geodaten.bayern.de. Zaujala mě například vzorová kalkulace ceny 1700 Euro při rozdělení pozemku na tři stavební místa. Cena prací je odvozena od počtu nových hraničních bodů, počtu nově oddělených pozemků a násobí se koeficientem závislým na ceně m2 pozemku. Tento koeficient se pohybuje od 0,8 do 3,5.

  V příspěvku Prof. Kummera 'Zeměměřické činnosti v Německu pro veřejné účely a jejich příspěvek k GDI-DE' se hovořilo o organizaci a struktuře resortu zeměměřictví a katastru v Německu a o jeho hlavních úkolech.

  V Německu se zeměměřickými činnostmi zabývá asi 50 000 specialistů. Z toho 90 % se věnuje pracím ve veřejném zájmu a 2/3 pracuje v oblasti zajišťování geotopoinformací pro státní a hospodářské účely a v katastru, kde práce ve veřejném zájmu provádějí i úředně oprávnění zeměměřičtí inženýři (ÖbVI).

  Specializované orgány odpovědné za zeměměřictví, katastr a geografické informace ve většině spolkových zemí podléhají Ministerstvům vnitra. V posledních 10 letech došlo v některých zemích k částečné centralizaci a k celkové redukci počtu regionálních orgánů o více než polovinu a tento trend bude dále pokračovat. V SRN je dnes 283 regionálních katastrálních pracovišť. Z nich je polovina součástí městských orgánů.

  Centrální funkci má AdV, která je odpovědná za rozvoj technologií a služeb, koordinaci činností správ v jednotlivých spolkových zemích, podpoře rozvoje GDI-DE a spolupráci se specializovanými orgány v oblasti geoinformací.

  Ing. Jiří Rydval, člen rady ČSGK

  vyvěšeno: 00.00.0000
  poslední aktualizace: 20.05.2007
  ID článku: 2517              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-03
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník