[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
05/2007

Resort ČÚZK

 • Kolegové ve firmách
 • Je třeba hledat efektivnější postupy naší práce
 • Proč jste si vybral ing. Štencela?
 • Informace z ukončené kontrolní akce
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Katastr nemovitostí

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách
 • Výběrové řízení v okresu na severu

  Geodézie

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl

  Kartografie

 • Merian mapa Istrie
 • Kolegové ve firmách

  Pozemkové úpravy

 • Kolegové ve firmách

  GIS

 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.

  GPS

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • Kolegové ve firmách

  DPZ

 • Kolegové ve firmách

  Fotogrammetrie

 • Kolegové ve firmách

  Software

 • Kolegové ve firmách
 • Technické dílo roku 2006: MISYS - geografický informační systém pro kancelář i automobil

  Různé

 • Smlouva mezi společnostmi SOKKIA a TOPCON
 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Školství

 • Kolegové ve firmách

  Internet

 • Kolegové ve firmách

  Historie

 • Kolegové ve firmách
 • Tunely, štoly a vytyčování - 4. díl
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)

  Přečtěte si

 • Kolegové ve firmách
 • Knižní novinky

  Zajímavosti

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Zeměměřické památky v ČR (díl 25.)
 • GPS údaje u digitálních fotografií: využití v aplikacích a na internetu
 • Zeměměřiči na YouTube - Sobota (ladizNET)

  Z domova

 • 2. mezinárodní veletrh GEOS 2007 - anketa
 • Kolegové ve firmách
 • Kam pokročila národní geoinformatika? Národní kongres GIS vám příští týden zodpoví tuto otázku.
 • Ohlédnutí za letošním G++

  Ze zahraničí

 • Kolegové ve firmách
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny

  ČSGK

  KGK

  NZK

 • WWW.GEOLAND.AT: Svaz geodetů rakouských spolkových zemí

  Úvodník

 • Důchodci se bouří

  Katalog

 • Kolegové ve firmách

  Vševědna

 • Dotaz do Vševědny: Slučka k jinému pozemku
 • Kolegové ve firmách

  Zeměměřičský věstník

 • Odborná skupina KN obnovila činnost
 • Rekordní účast na třebíčském semináři
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie ve Varšavě
 • Sborníky GEOS 2006, 2007
 • Slovensko-polsko-české geodetické dny
 • Informace pro členy ČSGK - členské příspěvky na rok 2007

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Rekordní účast na třebíčském semináři

  TŘEBÍČ (22. 3. 2007): Třináctý ročník semináře Pozemkové úpravy se uskutečnil v Třebíči předposlední čtvrtek v březnu za tradičního pořadatelství Spolku zeměměřičů Brno a Pozemkového úřadu Třebíč, s organizační podporou Katastrálního úřadu pro Vysočinu. Do Třebíče se tentokrát sjel rekordní počet 370 pozorných posluchačů, kteří zaplnili velký sál kulturního domu Fórum do posledního místa. Plný sál jednoznačně svědčí o tom, že na populární Kolmanovy semináře se rozhodně nejezdí z nostalgie.

  Kromě slavnostního zahájení připadla ing. Jaromíru Kopečkovi, řediteli pořádajícího pozemkového úřadu, milá povinnost, když připomenul velice zajímavé červencové výročí. V létě uplyne rovných sedmdesát let od scelení třísté obce v zemi Moravskoslezské - Náramče na Třebíčsku. K této významné události se navíc podařilo Spolku zeměměřičů získat dobovou publikaci, jež dokládá prvorepublikovou důkladnost, s jakou se ke scelování v té době přistupovalo. Kompletní obsah této historické brožurky bude součástí známého dokumentačního CD-ROM.

  Ale zpět do současnosti. První blok patřil odborníkům z Ústředního pozemkového úřadu Ministerstva zemědělství ČR a hostem z nejváženějších byl ředitel ÚPÚ ing. Jiří Hladík, který navíc z Prahy přivezl velmi pozitivní zprávy. Například na pozemkové úpravy v rámci protipovodňových opatření se podařilo získat 1 mld. Kč do roku 2012. Další prostředky na letošní rok budou zhruba ve výši 1,8 mld. Kč. Ing. Kamil Kaulich navázal na svoji loňskou přednášku, kdy hodnotil 'krizová' poslední léta a konstatoval: 'Ten letošní rok se mi zdá až tak optimistický, že se mi to ani nechce věřit.' V hlavní části svého příspěvku se věnoval aktualizaci vyhlášky č. 545/2002 Sb. Další přednášející ing. Jana Pivcová se ve svém příspěvku zabývala využíváním prostředků na pozemkové úpravy z fondů EU. V programovém období let 2007 - 2013 bude moci Česká republika dosáhnout na 773 mld. Kč ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, přičemž pro financování pozemkových úprav bude určen Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) - opatření I.1.4. (cca 850,5 mil. Kč/rok). Další informace mohou zájemci nalézt na: www.strukturalni-fondy.cz, www.mze.cz a www.env.cz.

  Za ČÚZK se semináře zúčastnil ing. Stanislav Žofka, který se věnoval změnám v nové katastrální vyhlášce č. 26/2007 Sb. ve vztahu k PÚ. Apeloval mimo jiné na potřebu dodat výsledky zeměměřických činností k posouzení způsobilosti jejich převzetí do KN nejméně 30 dnů před vydáním rozhodnutí o výměně vlastnických práv. Poté účastníky semináře pozdravil předseda Českomoravské komory pozemkových úprav (ČMKPÚ) ing. Mojmír Procházka a přednesl krátký referát o činnosti komory. Pan předseda informoval mimo jiné o úspěšné schůzce s novým ministrem zemědělství Petrem Gandalovičem, dále o loňských seminářích na Lipně a ve Strážnici a o vytvoření pracovní skupiny, která zpracovala věcnou náplň jednotlivých etap návrhů PÚ s promítnutím orientačních cen jako pomůcku pro stanovení doporučených cen. K přednášce ing. Petra Poláka na téma Nový stavební zákon č. 183/2006 Sb. nachystali pořadatelé pro všechny účastníky i malý sborník, jehož text bude rovněž na dokumentačním CD. Ing. Zdeněk Hoffmann (Gepro) a ing. Miloslav Jebavý (Gepard) prezentovali společný příspěvek na téma Analytické podklady pro územní plán, přičemž v druhé části se zaměřili na návaznost na pozemkové úpravy a nastolili otázku legislativního vymezení vztahu mezi územním plánováním a pozemkovými úpravami. Zevrubný exkurs režimem přípravy staveb společných zařízení, ale i stavebním zákonem obecně provedl v závěru semináře ing. Jiří Blažek ze Stavebního poradenství Brno.

  Během nabitého programu bylo pamatováno i na komerční prezentace firem - systém pro projektování PÚ PROLAND představila ing. Simona Cikánová za firmu Gepro Praha; ing. Jan Vorlíček referoval o novinkách v systému POZEM firmy HSI a ing. Jan Přibyl představil novou firmu K-DATA z Teplic. V předsálí pak vystavovaly svoje produkty Geodis Brno, Atlas Praha a již zmíněná K-DATA Teplice.

  Poděkování patří Pozemkovému úřadu Třebíč, Katastrálnímu úřadu Třebíč, oběma za podporu pracovníků podílejících se na organizaci semináře, hlavnímu partnerovi semináře firmě GB-Geodezie Brno a taktéž i mediálnímu partnerovi časopisu Zeměměřič, který k prezenci dodal nemálo informativních materiálů.

  Nebývalá účast posluchačů na právě proběhlém třebíčském semináři o pozemkových úpravách dokládá velmi vysoký zájem odborné veřejnosti o tuto problematiku, který se s přílivem finančních prostředků na tuto vysoce prospěšnou činnost ještě dozajista zvýší.

  Bc. Ivo Krčmář, Spolek zeměměřičů Brno

  vyvěšeno: 01.06.2007
  ID článku: 2549              Používané zkratky


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-05
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Zeměměřičský věstník