[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
11/2007

Resort ČÚZK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Katastr nemovitostí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Geodézie

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Pozemkové úpravy

  GIS

  GPS

  DPZ

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Předplatné časopisu Zeměměřič na rok 2008
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Školství

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Internet

  Historie

 • ZPLOŠTĚNÍ ZEMĚ - černý sešit profesora Buchara

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • Zeměměřiči na YouTube - Krteček geodetem

  Z domova

 • Moravské kartografické centrum je otevřeno!
 • Výsledky ankety publicistů píšících o cestování

  Ze zahraničí

  ČSGK

 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  KGK

 • KGK vyzvána k podpisu mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Znění mnohostranné dohody o vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě
 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?
 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Chcete pracovat v zahraničí a nevíte s čím začít?

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • Z rozhodovací praxe: Kauza Bunkry aneb k závažnosti vad v přílohách GP a k průkazné hodnotě zápisníku a protokolu o výpočtu
 • Chomutovské události - výsledek policejního šetření

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • K významu Mnohostranné dohody O vzájemném uznávání kvalifikace úředně oprávněných zeměměřičů v Evropě.

  Podpis mnohostranné dohody má velký význam nejen pro české zeměměřiče, ale především pro celou zeměměřickou profesi v Evropě.

  Podepsání této dohody předcházely dlouhé diskuse.

  Tím, že se čeští zeměměřiči připojují k této dohodě, vracejí se v podstatě zpět do Evropy, kde začaly před téměř 200 lety. A české zeměměřictví se nevrací s prázdnýma rukama. Přináší sebou dlouhou tradici a výbornou pověst ČVUT v Praze, kde své stopy zanechaly tak významné osobnosti jako byl Václav Hollar, Tych de Brahe, Albert Einstein, Christian Andreas Doppler and many others.

  Je pro nás velkou ctí, že jsme byli vyzváni, abychom se připojili k našim kolegům z Rakouska, Francie, Německa, Dánska, Švýcarska, Belgie a Slovenska při podpisu této Dohody.

  Musíme však přiznat, že výborná historická reputace Českých zeměměřičů značně utrpěla za minulého režimu, zvláště v období po 2. světové válce, kdy zeměměřiči byli nuceni, aby se podíleli na násilné kolektivizaci zemědělské půdy a ničení stabilizace vlastnických hranic půdy a nemovitostí.

  Nicméně díky vysoké kvalifikaci a statečnosti většiny českých zeměměřičů se podařilo se podařilo uchránit před zničením většinu katastrálních map, pozemkových knih a soupisů vlastnictví a proto mohou tyto vzácné dokumenty být využívány při restituci soukromého vlastnictví. To by ovšem nebylo možné bez účasti vysoce kvalifikovaných zeměměřičů. Kteří jsou schopni, tyto dokumenty správně interpretovat

  Požadavek na minimální úroveň kvalifikace pro úředně oprávněného zeměměřického inženýra plně odpovídá současné české legislativě, jsme proto šťastni, že se v tomto ohledu shodujeme s našimi evropskými kolegy.

  V Praze dne 12. listopadu 2007

  Ing. Václav Slaboch
  Předchozí Vice-president (2004-07) CLGE pro profesní vzdělávání  On the Importance of the Multilateral Agreement
  of Mutual Recognition of qualification of Officially Appointed Geodetic Surveyors in Europe.


  The signature of the Multilateral Agreement I of great importance not only for the Czech geodetic surveyors, but for the namely for European profession of geodetic surveying as a whole.

  Long discussions preceded to the creation of this agreement.

  By joining this Agreement the Czech surveying is returning back to Europe, where it started some 200 years ago. And the Czech Surveying is not coming empty –handed. It brings with itself a long tradition a glorious reputation of the Czech Technical University in Prague with the foot prints left here by Václav Hollar, Jan Kepler, Tych de Brahe, Albert Einstein, Christian Andreas Doppler and many others.

  It is a great honour for us join our colleagues from Austria, France, Germany, Denmark, Switzerland, Luxembourg, Belgium and Slovakia in signing this Agreement.

  We must admit that the excellent historic reputation of Czech geodetic surveyors suffered a lot of damage under the previous regime after the World War II, when the geodetic surveyors had to take part in the forceful collectivisation of the agricultural land and destruction of the boundary marks representing the private ownership of the land and property.

  But thanks to the high qualification and bravery of most of the Czech geodetic surveyors the Cadadastral Maps, Land books and the Land Registers were never destroyed- and on the contrary well preserved and at present these preserved documents can be used for restitution of private property. This wouldn’t be possible without high qualification of geodetic surveyors who are able to interpret these preserved documents.

  The required minimum level of qualification for officially appointed surveyors are fully in conformance with Czech legislature and we pleased, that we can share the identical ideas with our with our European colleagues.

  Prague, 12th November 2007

  Vaclav Slaboch
  Past Vice-president of the CLGE for Professional Education

  Ing. Václav Slaboch

  vyvěšeno: 17.11.2007
  ID článku: 2718              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/kgk...


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-11
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  ČSGK

  KGK

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku