[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
12/2007

Resort ČÚZK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech

  Katastr nemovitostí

 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK

  Geodézie

 • Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku
 • Hledá se majitel POWERSET 3010

  Kartografie

 • Moravské kartografické centrum
 • 17. kartografická konference byla v Bratislavě
 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad

  Pozemkové úpravy

 • Nová verze software KOKEŠ a PROLAND

  GIS

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  GPS

  DPZ

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  Fotogrammetrie

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  Software

 • Řešení T-Map pro Zeměměřický úřad
 • Nová verze software KOKEŠ a PROLAND

  Různé

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
 • Jaký by měl být časopis v příštím roce?
 • Nástěnný kalendář na rok 2008
 • Web Zeměměřiče byl vybrán mezi zdroje STK
 • Hledá se majitel POWERSET 3010
 • Zeměměřiči na YouTube - Indiana Jones Geodetem

  Školství

 • Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

  Internet

 • Aplikace Dálkový přístup do katastru dočasně zastavena
 • Web Zeměměřiče byl vybrán mezi zdroje STK

  Historie

 • Moravské kartografické centrum
 • XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Moravské kartografické centrum
 • Pozor! Fotografujete? Fotografujte!
 • Nástěnný kalendář na rok 2008
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech
 • Zeměměřiči na YouTube - Indiana Jones Geodetem

  Z domova

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi
 • Moravské kartografické centrum
 • Cenu Industrie České hlavy 2007 získal VÚGTK
 • XXVIII. sympozium z dějin geodézie a kartografie
 • Vánočka se opět krájela ve Zdibech

  Ze zahraničí

 • Informace o konferenci »Geodetické sítě a prostorové informace« na Slovensku
 • 17. kartografická konference byla v Bratislavě
 • Medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl geodetického zamerania

  ČSGK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě
 • Katastr nemovitostí v právní a technické praxi

  KGK

 • Uznávání ÚOZI v Evropě

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Hledá se majitel POWERSET 3010

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

 • »Bunkry« očima zhotovitele a ověřitele

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Pořízení leteckých měřických snímků a jejich odvozenin pro ČÚZK

  Ze zadání veřejné zakázky, která se objevila na webu ČÚZK, vybíráme:
  Předmětem zakázky je snímkování části území ČR v rozsahu 5188 mapových listů Státní mapy 1:5000 (dále jen „SM5"), tj. cca 25940 km2. Vymezení území je stanoveno v příloze č. 1. Součástí plnění zakázky je dodání barevných negativů a diapozitivů. Barevné diapozitivy se požadují na PE podložce, a to vždy po jednom od každého snímku.

  Pro optimální provedení snímkování bude vymezené území rozděleno do bloků. Obvod bloků budou tvořit sekční čáry Státní mapy 1:50 000 (dále jen „SM 50"). Minimální přípustný blok bude zahrnovat 100 mapových listů SM5, větší bloky budou vytvořeny logickým spojením sousedních listů SM 50. Návrh rozdělení území na bloky, zpracovaný na kopii přílohy č. 1, bude součástí nabídky uchazeče. Na kopii této přílohy musí být vyznačeno, kterou územní část zakázky hodlá uchazeč zadat jiné osobě nebo kterou územní část zakázky budou zajišťovat jednotliví uchazeči v případě společné nabídky více uchazečů. Zadavatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech (např. vývoj klimatických podmínek a další v současné době nepředvídatelné okolnosti) požadovat úpravu vymezení bloků. Vybraný uchazeč zpracuje po jednotlivých blocích projekty snímkových letů, provede snímkování a kontrolu kvality snímků podle kvalitativních podmínek stanovených v odst. 4.4. a negativy v rolích předá do dvou týdnů od provedení snímkování Zeměměřickému úřadu - pracoviště zeměměřického odboru Pardubice. Součástí předávacího protokolu bude průvodní list, v němž budou uvedeny základní technické údaje k jednotlivým filmům: datum snímkování, měřítko snímkování, výška letu, údaje o použité letecké měřické komoře, hodnocení kvality snímků dodavatelem včetně vlivů klimatických podmínek při snímkování (zejména zakrytí části snímků oblaky), údaje o denzitě a citlivosti negativu a druh použitého materiálu. Současně budou předány DGPS určené souřadnice středů snímků v analogové i digitální podobě a prvky vnější orientace snímků pro využití při výpočtu AAT. Negativy v rolích budou nejpozději do 14 dnů od převzetí vráceny dodavateli k vyhotovení diapozitivů.

  Veškeré polohové údaje budou předány v souřadnicovém systému JTSK (Jednotné trigonometrické sítě katastrální) a výškové údaje v systému baltském - po vyrovnání, včetně údajů o poloze středu snímků a jejich orientaci (kompletní prvky vnější orientace z DGPS a IMU).

  Snímkování bude provedeno za bezoblačného počasí, bez sněhové pokrývky, bez oparu a při výšce Slunce nad horizontem minimálně 30°, leteckou měřickou komorou s ohniskovou vzdáleností 150 mm, u všech bloků s kompenzací smažu. Doba od poslední kalibrace nesmí být delší než dva roky.


  Další informace:
  www.cuzk.cz/zakazky
  www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-ZAKAZKY2

  redakce Zeměměřiče

  vyvěšeno: 21.11.2007
  ID článku: 2726              Používané zkratky
  další informace:www.cuzk.cz/zakazky
  www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:10-ZAKAZKY2


  Z časopisu Zeměměřič č. 07-12
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  GIS

  DPZ

  Fotogrammetrie