[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2008

Resort ČÚZK

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme
 • Setkání geodetů 2008

  Katastr nemovitostí

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  Geodézie

 • Novela zákonu o zeměměřictví

  Kartografie

 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • Svět knihy 2008
 • Výsledky TourMap 2008
 • Výsledky soutěže Tourpropag 2008

  Pozemkové úpravy

 • Novela zákonu o zeměměřictví

  GIS

 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Jaký je stav zeměměřictví a KN v ČR na prahu 21. století?
 • Nová podoba časopisu Zeměměřič
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Pojištění geodetických firem - ANKETA

  Školství

 • G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Další čestný doktorát Milana Konečného
 • Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech

  Internet

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Nová podoba časopisu Zeměměřič
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  Z domova

 • G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Velkoplošný tisk a dubnový Zeměměřič
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008
 • Setkání geodetů 2008
 • Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech
 • Svět knihy 2008
 • Výsledky TourMap 2008
 • Výsledky soutěže Tourpropag 2008

  Ze zahraničí

 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Další čestný doktorát Milana Konečného

  ČSGK

 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008
 • Setkání geodetů 2008

  KGK

 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Setkání geodetů 2008

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Demonstrace proti násilí v Tibetu

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc

  Ústředním tématem setkání bylo "Moderní pojetí tematického mapování v geovědních oborech", a to se zaměřením na demografii. Akce se konala pod záštitou Sekce kartografie a geoinformatiky při České geografické společnosti, České asociace pro geoinformatiku a Katedry geoinformatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Setkání bylo velmi úspěšné, jelikož ho navštívil více než dvojnásobek účastníků v porovnání s prvním ročníkem. Kromě samotných přednášek, v nichž se hovořilo o využití kartografických metod při přípravě, provádění a prezentaci výsledků sčítání lidu, možnostech analýzy prostorových dat, kartografické prezentaci údajů o obyvatelstvu, kartografické vizualizaci prostorového pohybu obyvatelstva a o extremitě v souborech prostorových dat a jejich vyjádření v mapách, byl připraven i doprovodný program.

  Zde mohli účastníci shlédnout výstavku studentských prací studentů UP přihlášených do soutěže Mapa roku, výstavu výkresů ze soutěže "Cena dětské kresby Barbary Petchenik", prodejní výstavu publikační činnosti Katedry geoinformatiky, postery z minulého ročníku soutěže a z dalších akcí pořádaných pod záštitou Katedry geoinformatiky UP. Pro účastníky byla také nachystaná soutěž, jejímž cílem bylo najít chyby na vystavených mapách a poznat na leteckých snímcích známé stavby v ČR.

  "Základní myšlenka setkání vyplynula z potřeby diskuse nad samotnou tvorbou mapy. Při tvorbě mapy nebo atlasu spolu nezbytně spolupracují obvykle tři instituce, někdy však pouze tři pracovníci – odborník daného tématu, tematický kartograf a technický pracovník pro tvorbu mapy, nyní nejčastěji geoinformatik. Pracovní setkání v Olomouci přitom umožní věnovat se představám, diskusím, požadavkům a spolupráci prvních dvou specializací, tedy fázi tvorby mapy odborníky daného oboru a fázi zpracování mapy tematickými kartografy," uvedl doc. RNDr. Jaromír Kaňok, CSc., vedoucí Sekce kartografie a geoinformatiky při ČGS. A druhý ročník Kartografického dne Olomouc tuto myšlenku bezezbytku naplnil. O každé z přednášek se rozpoutala bohatá diskuse, která byla přínosná jak pro odborníky, tak pro přihlížející studenty.

  Jak je zřejmé, akce je pořádána s perspektivou pravidelného konání. Organizátoři věří, že se pravidelná setkání v rámci Kartografického dne Olomouc stanou nositelem stěžejních diskusních témat tematické kartografie a že se stane každoroční tradicí.

  Alena Vondráková

  vyvěšeno: 04.03.2008
  poslední aktualizace: 11.03.2008
  ID článku: 2822              Používané zkratky

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Jaroslav Burian a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Kartografie

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů
 • Tématem letošního kartografického dne budou média

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů