[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2008

Resort ČÚZK

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme
 • Setkání geodetů 2008

  Katastr nemovitostí

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  Geodézie

 • Novela zákonu o zeměměřictví

  Kartografie

 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • Svět knihy 2008
 • Výsledky TourMap 2008
 • Výsledky soutěže Tourpropag 2008

  Pozemkové úpravy

 • Novela zákonu o zeměměřictví

  GIS

 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Jaký je stav zeměměřictví a KN v ČR na prahu 21. století?
 • Nová podoba časopisu Zeměměřič
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Pojištění geodetických firem - ANKETA

  Školství

 • G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Další čestný doktorát Milana Konečného
 • Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech

  Internet

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Nová podoba časopisu Zeměměřič
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  Z domova

 • G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Velkoplošný tisk a dubnový Zeměměřič
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008
 • Setkání geodetů 2008
 • Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech
 • Svět knihy 2008
 • Výsledky TourMap 2008
 • Výsledky soutěže Tourpropag 2008

  Ze zahraničí

 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Další čestný doktorát Milana Konečného

  ČSGK

 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008
 • Setkání geodetů 2008

  KGK

 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Setkání geodetů 2008

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Demonstrace proti násilí v Tibetu

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE

  Na zasedání valného shromáždění Rady evropských zeměměřičů (CLGE - Comité de Liaison des Géomtres Européens) ve dnech 29. února a 1. března 2008 v Praze navrhl výkonný výbor valného shromáždění podle článku 4.4 stanov, aby ing. Václav Slaboch, CSc. byl jmenován čestným členem CLGE.

  v Ing. Václav Slaboch se narodil v Praze 5. července 1939. Po maturitě na Průmyslové škole zeměměřické v roce 1957 pokračoval ve studiu geodézie a kartografie na Stavební fakultě ČVUT v Praze, kterou absolvoval v roce 1962 jako zeměměřický inženýr. Vojenskou službu vykonal ve Vojenském topografickém ústavu jako topograf. Pak prošel všestrannou praxí jako geodet na stavbách, v průmyslu, na katastrálním úřadu i v inženýrské geodézii. V roce 1964 nastoupil do Výzkumného ústavu geodetického, topografického a karto-grafického jako studijní inženýr. Kandidátskou disertační práci Místní sítě měřené trilaterací obhájil v roce 1976. Mezitím úspěšně absolvoval postgraduální studium ČVUT na téma Počítačové programování a matematické metody řízení a vykonal státní zkoušky z několika jazyků.
  Pro jeho osobní a odborný rozvoj byla důležitá jeho působení v zahraničí. V letech 1968 – 69 pracoval jako zeměměřič na velkých stavbách ve Velké Británii. V roce 1978 byl vybrán jako odborný konzultant a koordinátor projektu Organizace spojených národů v oboru kartografie pro vládu Guinea/Conakry v západní Africe. Tam pracoval do r. 1981. Jeho zahraniční působení pokračovalo i později, když byl vyslán v letech 1990 – 1995 na středomořský ostrov Malta jako zeměměřický konzultant vlády Republiky Malta.
  Po návratu ze zahraničí a po několikaletém působení na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, byl v letech 1998 - 2006 ředitelem Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického.
  Po dlouhou dobu byl předsedou Terminologické komise Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, členem Výkonného výboru České asociace pro geografické informace, členem poradní Rady pro metrologii a členem vysokoškolských zkušebních komisí.
  Od roku 1995 přednášel na Stavební fakultě ČVUT inženýrskou geodézii v angličtině a katastrální měření ve francouzštině. Je zakládajícím členem Federace frankofonních geometrů.
  Po celou dobu svého odborného působení byl aktivním členem Českého svazu geodetů a kartografů, kterého byl po dlouhá léta místopředsedou. Měl na starosti mezinárodní styky. Byl národním delegátem FIG v komisi 5 za Českou republiku. Byl členem Evropské expertní skupiny pro kvalitu, čestným členem The Malta Institute of Surveyors, členem Řádu maltézských rytířů, a vykonával mnoho dalších funkcí.
  V Radě evropských zeměměřičů pracoval v letech 2003 – 2007 jako místopředseda pro profesní vzdělávání. Účastnil se jako organizátor konference CLGE v Bruselu v prosinci 2005.
  Za dlouholeté působení ve vrcholných národních a mezinárodních zeměměřických organizacích, které vždy a v každém směru naplňovalo vizi a poslání Rady evropských zeměměřičů (CLGE) doporučila Rada na svém zasedání dne 1. března v Praze Václava Slabocha ke jmenování svým čestným členem. Valné shromáždění tento návrh schválilo.

  Václav Slaboch se stal v historii této organizace prvním, kterému se dostalo tohoto čestného titulu: Ing. Václav Slaboch, CSc., Honorary Member of CLGE.

  Spolupracovníci a přátelé blahopřejí Václavu Slabochovi k mezinárodnímu uznání jeho vytrvalé a obětavé odborné i organizační činnosti a nejvíce mu přejí zdraví do další práce.

  Na fotografii v časopisu Zeměměřič přebírá Václav Slaboch diplom čestného člena CLGE z rukou presidenta CLGE Henninga Elmstroema z Dánska.

  Poznámka redakce: Václav Slaboch patří také mezi autory časopisu Zeměměřič.

  V. Nejedlý, VÚGTK, Zdiby

  vyvěšeno: 07.03.2008
  ID článku: 2824              Používané zkratky
  další informace:www.zememeric.cz/osobnosti/osobnost.php?ido=646
  www.vugtk.cz/CLGE/


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

 • Konference Inspirujme se...
 • Zemřel Doc. Ing. Jaroslav Michal, CSc.
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • Zeměměřič 1+2/2018
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Zemřel Ing. František Řiháček
 • Zeměměřič 11+12/2017 vyšel
 • Hledáte něco? Najděte si vše pohodlně sami
 • Dvě století stabilního katastru
 • Vzniká Asociace podnikatelů v geomatice
 • Informační systém zeměměřictví
 • ČÚZK aktualizoval zkušební otázky pro ÚOZI
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Novela Stavebního zákona
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Skoro 500 návštěvníků v průměru každý den - GEOinformace.cz
 • Mapujte stromy svobody

  Z domova

 • 12. ročník Kartografického dne bude 23. 2. 2018
 • Konference Mikuláš Klaudyán 1518–2018
 • Seminář Informační systém zeměměřictví (ISZ)
 • Vyhlášení soutěže Mapa roku 2017
 • POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU APG
 • Geoinformace ve veřejné správě 2018
 • Studentská akce G++
 • Zemřel Ing. Oldřich Pašek
 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
 • Tituly Mapa roku se letos udělovaly už podvacáté
 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017
 • Jak se asi vyměřoval Václavák?
 • XXXVIII. SYMPOZIUM Z DĚJIN GEODÉZIE A KARTOGRAFIE
 • GEOPÁRTY 2017
 • Proč vyhrálo ANO volby a kde se vzali jeho voliči?
 • 92. narozeniny dnes oslavil prof. Zbyněk Nádeník
 • Česká kartografická společnost si zvolila nový výbor a bilancovala činnost na členské schůzi
 • Informační systém zeměměřictví
 • XXXVIII. sympozium Z dějin geodézie a kartografie
 • SVK fotogrammetrie a DPZ a workshop RPAS
 • Třetí ročník konference UAVA se blíží
 • Jaké bylo 20. Setkání uživatelů společnosti T-MAPY
 • Nový 3D model Prahy vás určitě nadchne
 • Oborový přechod BRD 2017

  ČSGK

 • 12. Mezinárodní konference o katastru, 53. Geodetické informační dny
 • GEODÉZIE VE STAVEBNICTVÍ A PRŮMYSLU
 • Jak probíhal XXIII. seminář – Katastr nemovitostí v právní a technické praxi, Třebíč 21. září 2017