[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
03a04/2008

Resort ČÚZK

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme
 • Setkání geodetů 2008

  Katastr nemovitostí

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  Geodézie

 • Novela zákonu o zeměměřictví

  Kartografie

 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • Svět knihy 2008
 • Výsledky TourMap 2008
 • Výsledky soutěže Tourpropag 2008

  Pozemkové úpravy

 • Novela zákonu o zeměměřictví

  GIS

 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  GPS

  DPZ

  Fotogrammetrie

  Software

  Různé

 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Jaký je stav zeměměřictví a KN v ČR na prahu 21. století?
 • Nová podoba časopisu Zeměměřič
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Pojištění geodetických firem - ANKETA

  Školství

 • G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Další čestný doktorát Milana Konečného
 • Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech

  Internet

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR

  Historie

  Přečtěte si

  Zajímavosti

 • Nová podoba časopisu Zeměměřič
 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  Z domova

 • G++ letos v experimentálním prostoru ROXY
 • Proběhl již druhý Kartografický den Olomouc
 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Novela zákonu o zeměměřictví
 • Velkoplošný tisk a dubnový Zeměměřič
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008
 • Setkání geodetů 2008
 • Plav na jih - setkaní absolventů po 25 letech
 • Svět knihy 2008
 • Výsledky TourMap 2008
 • Výsledky soutěže Tourpropag 2008

  Ze zahraničí

 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Další čestný doktorát Milana Konečného

  ČSGK

 • Václav Slaboch jmenován čestným členem CLGE
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Aktuální problémy inženýrské geodézie 2008
 • Setkání geodetů 2008

  KGK

 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů ve Spojeném království
 • Setkání geodetů 2008

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Jak spolupracují informační systémy v ČR
 • KGK zveřejnila okruh otázek k autorizačním zkouškám
 • Demonstrace proti násilí v Tibetu

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Šedesátiletý Milan Kocáb, blahopřejeme

  PRAHA (6.4.2008) - Hláška „Neraď, není ti šedesát“, je hodně vousatá. Svého času se k podmínkám poradenství dodávala ještě podmínka pobytu v Sovětském svazu. Zeměměřič Ing. Milan Kocáb MBA může od první dubnové neděle 2008 podle těchto kritérií bezmezně radit, což ostatně jako vedoucí klíčového útvaru Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech stejně již dlouho činí.

  Ač původem z jižní Moravy nepůsobil Milan profesně výhradně jen v tomto regionu. Po terenní měřické praxi na středisku geodezie na Moravě jako úředník poznával socialismus v Praze, už v osmdesátých letech minulého století poznal kapitalismus coby zeměměřič najatý na práci při výstavbě průmyslového areálu v Alžíru a konstituční monarchii a její školství poznal zase o pár let později v Maroku.

  Po návratu domů se začal věnovat výzkumu a ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém ve Zdibech byl a je na pozici vedoucího útvaru GIS a katastru nemovitostí rovněž hlavním řešitelem problematiky spojené právě s katastrem. Čerstvý šedesátník Milan Kocáb publikoval nepřeberné množství prací na toto téma a není divu, že jej a jeho přednášku o historii mapování znají i čekatelé na úřední oprávnění, kteří navštívili školení pořádané před obávanou zkouškou. Je známo, že výzkumná základna ve Zdibech se těší pozornosti a úcty odborné veřejnosti. Důkazem je cena Industrie ČESKÁ HLAVA za Nové webové technologie pro zpracování geometrického plánu , kterou Milan Kocáb společně s ředitelem ústavu Františkem Benešem na konci roku 2007 přibírali v přítomnosti televizních kamer.

  Pokud bychom měli zeměměřicko-kartografické Milano, kde by působili všichni Milani, tak věřím, že by ve společnosti Milana Konečného, Milana Humla a dalších Milanů dělal Milan Kocáb tajemníka. Ostatně v této funkci je jako doma i ve VÚGTK ve Zdibech, kde je tajemníkem Rady vědecko výzkumné instituce.

  Autor článku nechce radit, nebylo mu šedesát, ale každopádně podotýká, neptejte se ve Zdibech, jak je ten Milan Kocáb starý, ale pokud vás to zajímá, tak se spíše ptejte na mladí. Ostatně hranice mládí a stáří se každým rokem posouvá i u autora tohoto textu, který předpokládá, že tato pohyblivá hranice je stejně obtížně zaměřitelná i u dalších čtenářů.

  Petr Skála

  vyvěšeno: 06.04.2008
  poslední aktualizace: 07.04.2008
  ID článku: 2850              Používané zkratky
  další informace: vimevite.cz/index.php?page=1&ida=518...

  Tento příspěvek zde zveřejnil přispěvovatel Petr Skála a nemusí vyjadřovat názory a stanoviska redakce


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-03a04
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Resort ČÚZK

  Katastr nemovitostí

  GIS

  Zajímavosti