[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2008

Resort ČÚZK

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
 • 50 let v rezortu
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  Geodézie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem
 • Kolik máme ÚOZI?

  Kartografie

 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Pohled do historie
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel

  Pozemkové úpravy

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  GIS

 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  GPS

 • Katastrální keš
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Trimble GIS Express se blíží
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví

  DPZ

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší

  Fotogrammetrie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

  Software

 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo

  Různé

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Vedra a pití na pracovišti
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě
 • Na Slovácku jsou lidé hrdí
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Školství

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Kolik máme ÚOZI?

  Internet

 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  Historie

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Pohled do historie
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

  Přečtěte si

 • Pohled do historie

  Zajímavosti

 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Z domova

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Zatmění Slunce
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem

  Ze zahraničí

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  ČSGK

 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  KGK

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vedra a pití na pracovišti

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA

  Může být inspirací pro EU a Česko?
  USA (300 milionů; obyvatel, 50 států) a Evropská unie (496 milionů obyvatel, 27 států) jsou si svými rozměry velmi podobné. USA mají velkou výhodu především v jednotném úředním jazyku, zatímco v EU co stát to jiný úřední jazyk. V obou případech se však v současné době velmi horlivě diskutuje o celoživotním vzdělávání (CPD) zeměměřičů. CPD zeměměřičů v USA se odehrává na dvou úrovních a sice na úrovni povinné a dobrovolné, a v tom by mohlo být i jistou inspirací pro nás. V Česku vždy vládla, po četných historicky neblahých zkušenostech, značná nedůvěra k byrokraticky zavedeným povinným aktivitám. Kombinace obou přístupů by však mohla najít uplatnění i v českých podmínkách. Povinné celoživotní vzdělávání je postupně v USA zaváděno u těch profesí, u kterých je povinná registrace (v našich podmínkách by to mohlo být v případě úředně oprávněného zeměměřického inženýra). Obdobně jako v Evropě, je také v USA definice zeměměřické profese v různých státech značně rozdílná.

  Dobrovolné celoživotní vzdělávání existuje od samého počátku profesních organizací – v ASPRS (American Society of Photogrammetry and Remote Sensing) od roku 1935 a v ACSM (American Congress of Surveying and Mapping) od roku 1941. Povinné celoživotní vzdělávání je však jevem zcela nedávným. Je velmi rychle zaváděno zákonnými opatřeními pro profese, u nichž je v USA povinná registrace. Zde je třeba vzít v úvahu, co je součástí zeměměřické profesní registrace. Veškeré profesní registrace jsou vydávány jednotlivými státy a proto v rámci celých USA existuje mnoho jejich variací. Legislativní předpisy žádného státu neobsahují shodnou definici výkonů upravovaných těmito registracemi. Definice ve všech státech však zahrnují mezi výkony v působnosti registrovaného zeměměřiče určování hranic pozemků. Do zeměměřické praxe je v některých státech USA také často zahrnována fotogrammetrie, přesné určování polohy v různých souřadnicových soustavách, vytyčování stavenišť a vodohospodářská měření. Někdy jsou ve výčtu zeměměřických výkonů uváděny i některé komponenty povrchových a podpovrchových melioračních projektů. Rozdíly v těchto definicích mají za následek nutnost registrace v každém státě, ve kterém má být provozována odborná praxe. Vzájemné uznávání registrace mezi jednotlivými státy existuje jen v několika málo případech a ve značně omezeném rozsahu. Požadavek na registraci se datuje asi od roku 1950, kdy jednotlivé státy začaly oddělovat zeměměřictví od stavebního inženýrství. Společným mottem, které je shodné registračním zákonům jednotlivých států, je „ochrana veřejnosti“.

  V průběhu uplynulých patnácti let byla v některých státech zaznamenána řada snah po uzákonění určitého objemu celoživotního vzdělávání jako podmínky pro prodloužení platnosti registrace. Původcem těchto snah byly zeměměřické společnosti jednotlivých států.

  Prvním státem, který zavedl požadavky na celoživotní vzdělávání, byla Iowa. Bylo to kolem roku 1975. Poslední souhrnné informace z Amerického kongresu pro zeměměřictví a mapování (ACSM) jsou z prosince 1988. Tyto informace vyjmenovávají osm států, které v té době vyžadovaly povinné zákonem předepsané požadavky na celoživotní vzdělávání. V informaci publikované v roce 1993 je již vyjmenována asi polovina z padesáti států, majících zákonem předepsané povinné doškolování nebo ve kterých tato povinnost vstoupí v platnost k určitému datu. Národní společnost kvalifikovaných zeměměřičů (NSPS) je členskou organizací ACSM.Tato organizace schválila v roce 1990 vzorový zákon jako návod pro zeměměřické společnosti jednotlivých států k formulování jejich vlastních legislativních návrhů. Tento vzorový zákon byl zpracován na podkladě zákonů různých států platných v době vydání posledních souhrnných informací ACSM v roce 1988.

  „Rada pro doškolovací jednotku (CEU - Council of Educational Unit) je neziskovým sdružením vzdělávacích a výcvikových organizací, které se věnují konstruktivnímu a systematickému využívání doškolovací jednotky, zvyšování kvality a efektivnosti doškolování a jeho rozvojem“. Rada definovala „doškolovací jednotku“ (CEU) jako desetihodinovou „účast na doškolovací akci, která je zabezpečována a řízena odpovědnými, zkušenými a kvalifikovanými pracovníky“. Většina univerzit v USA je členem této rady. Dříve zmíněný vzorový zákon NSPS definuje tzv. „hodinu odborného rozvoje“ (PDH) jako 0,1 CEU nebo jednohodinovou výuku včetně desetiminutové přestávky.

  Některé státy jsou velmi přísné a jako PDH uznávají pouze formální výuku ve škole, zatím co jiné státy započítávají jako PDH i takové aktivity jako je členství v profesních zeměměřických společnostech, návštěvy konferencí, přednášení referátů a práci ve společnostech nebo ve výborech. Některé státy dokonce započítávají i stanovený minimální počet hodin odborné praxe v průběhu předcházejícího roku.

  Výuka školního typu je zabezpečována různými způsoby. Společnosti v jednotlivých státech plánují ročně nejméně jednu konferenci, během níž probíhá normální výuka. Pro splnění předepsaných požadavků je obvykle třeba, aby se praktikanti v průběhu roku zúčastnili více než jedné konference tohoto typu. ACSM organizuje každý rok dvě konference, z nichž každá má nejméně 24 kontaktních hodin v průběhu týdenního zasedání. V USA vznikla celá řada komerčních organizací, jejichž jedinou náplní činnosti je zabezpečování doškolovacích kurzů při různých seminářích v rámci celé federace. Vysokoškolští učitelé v oboru zeměměřictví jsou nabádáni, aby část svého času věnovali poskytování doškolovacích kurzů na konferencích pořádaných společnostmi v jednotlivých státech.

  Kontrolu absolvování těchto vzdělávacích akcí zabezpečují registrační orgány jednotlivých států. Některým stačí podpis účastníka, jiné požadují podrobnější doklad o účasti. Profesní organizace v některých státech se spokojují s vedením záznamů o účasti, zatímco v jiných státech vysílají registrační orgány své oficiální pozorovatele, aby účast kontrolovaly. ACSM měl vlastní program pro sledování účasti svých členů na doškolovacích aktivitách, jehož vedení však bylo před nedávnem přerušeno. Vzhledem k tomu, že stále větší a větší počet států USA zavádí povinné celoživotní vzdělávání, a také proto, že většina praktiků je registrována v několika státech současně, je možno předpokládat, že bude požadováno zavedení efektivnějších způsobů kontroly a evidence účasti na doškolování.

  V budoucnosti bude většina, ne-li všechny, státy v USA požadovat celoživotní profesní vzdělávání jako podmínku pro prodloužení platnosti registrace opravňující provozovat soukromou zeměměřickou praxi. V současné době je povinné doškolování většinou omezeno na práce spojené s určováním hranic. V nejbližší době však bude tato povinnost pravděpodobně rozšířena i na jiné oblasti odborné praxe. Povinné doškolování pro zeměměřiče v USA bude zachováno i v budoucnu.

  Text vznikl v rámci CPD – Celoživotní profesní vzdělávání a jeho budoucí propagace v rámci FIG. Autor: Jud Rouch, vicepresident Amerického kongresu pro zeměměřictví a mapování. Přeložil: ing. Václav Slaboch, CSc. Celé dvojjazyčné znění naleznete na www.zememeric.cz/pdf/CPD_USA.pdf

  ing. Václav Slaboch, CSc.

  vyvěšeno: 01.09.2008
  ID článku: 2998              Používané zkratky
  další informace: www.zememeric.cz/pdf/CPD_USA.pdf...


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Různé

  Školství

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku