[Home Page]


OBSAH ČÍSLA
07a08/2008

Resort ČÚZK

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • ÚOZI již nemusí dokládat svoji bezúhonnost
 • 50 let v rezortu
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?

  Katastr nemovitostí

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008
 • Kolik máme ÚOZI?
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  Geodézie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem
 • Kolik máme ÚOZI?

  Kartografie

 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Pohled do historie
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel

  Pozemkové úpravy

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  GIS

 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • HRANICKO - Atlas rozvoje mikroregionu právě vyšel
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  GPS

 • Katastrální keš
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Trimble GIS Express se blíží
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví

  DPZ

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší

  Fotogrammetrie

 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny

  Software

 • Autodesk ohlásil akvizici 3D Geo

  Různé

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Vedra a pití na pracovišti
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Anketa: Zeměměřické činnosti a nabídkové ceny
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě
 • Na Slovácku jsou lidé hrdí
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Školství

 • Bakaláři o hlas vyhráli
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Google Summer of Code 2008 v geoinformatice
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Proč zpochybňovat vlastní bakalářské studijní programy ?
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Kolik máme ÚOZI?

  Internet

 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Nominujte Nahlížení do KN na Křišťálovou lupu 2008

  Historie

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Pohled do historie
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Čtyřicáté výročí událostí v srpnu 1968 v armádě

  Přečtěte si

 • Pohled do historie

  Zajímavosti

 • Katastrální keš
 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Dopis (ne)čtenářům Zeměměřiče
 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Zatmění Slunce
 • Google Maps umí vyhledat trasu i pro pěší
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Zeměměřiči na YouTube - Geodeti

  Z domova

 • Hraběnku Bathory zachraňovali zeměměřiči
 • Na plzeňské konferenci o cykloturistice se nehovořilo jen o ježdění na kolech
 • Další rytíř v oboru geodézie a kartografie
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Zatmění Slunce
 • Ještě k semináři Geometrické plány
 • Význam celoživotního vzdělávání pro stavební praxi a veřejnou správu v našem oboru
 • 25. ročník Šachového přeboru geodetů
 • Zemřel ing. Josef Jirman
 • Srpen 68 a období normalizace
 • Budoucnost digitálních technologií ve stavebnictví
 • Na devatenáctý FOR ARCH do Prahy Letňan poprvé metrem

  Ze zahraničí

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Celoživotní vzdělávání zeměměřičů v USA
 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče
 • Jack Dangermond oceněn Mezinárodní kartografickou asociací
 • Personální změny ve vedení VÚGK

  ČSGK

 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • XIV. polsko-česko-slovenské geodetické dny u Baltického moře
 • Návrh nového občanského zákoníku
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  KGK

 • Etický kódex geodeta
 • Vstup podnikateľskej etiky do geodeticko-kartografickej praxe
 • Kvalita G+K prác podľa zistení katastrálnych inšpektorov
 • Kvalita geodetických prác z pohľadu Komory geodetov a kartografov
 • Komora i Svaz nepodporují razítko pro bakaláře
 • Celostátní anketa o cenách nejčastějších zeměměřických činností

  NZK

  Úvodník

  Katalog

  Vševědna

 • Vedra a pití na pracovišti

  Zeměměřičský věstník

  Zeměměřická oborová rada

  Průvodce číslem

  Sborník rozhodnutí

  Historie novinek

  Archív

  Neplatiči

  Památky

  Informace pro předplatitele

  Používané zkratky - Zkratkovník

  Vševědna

  Diář

  Krádeže

  Volná místa - Z první ruky

  SECOND HAND - Z druhé ruky

  Objednávky

  Píšete nám

  Koncepce oborů zeměměřictví
  a katastru nemovitostí-příspěvky

  Galerie katastrálních map

 • Jedinečná příležitost pro frankofonní zeměměřiče

  Historicky 2. světové valné shromáždění Federace frankofonních zeměměřičů - FGF (Fédération des géomètres francophones) se bude konat ve dnech 24. a 25. září 2009 v Praze v sídle ČSVTS na Novotného lávce 5 , Praha 1, pod záštitou a na pozvání ředitele Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech (VÚGTK), Ing. Františka Beneše, CSc.

  Praha byla vybrána za místo konání 2. valného shromáždění FGF na základě hlasování na 1. valném shromáždění FGF, které se uskutečnilo v roce 2007 v kanadském Québeku.

  FGF byla založena 25. března 2004 na pracovní schůzce přizvaných zástupců 6 zemí (Alžírska, Belgie, Francie, Kamerunu, Maroka a České republiky) v Paříži v sídle OGE (Ordre des Géomètres Experts - Komora francouzských oprávněných zeměměřičů).Obr. 1. Předsedou FGF byl jednomyslně zvolen tehdejší prezident OGE a současný viceprezident CLGE (Rada evropských zeměměřičů) Alain Gaudet. Obr. 2. Generálním sekretářem byl jmenován Rafic Khouri, který je rovněž pověřen řízením zahraničních aktivit OGE. Bližší informace o OGE je možno zjistit na Internetu http://www.geometre-expert.fr .

  FGF sdružuje v současné době zástupce organizací z 19 zemí (Alžírsko, Belgie, Benin, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Kanada, Pobřeží slonoviny, Francie, Libanon, Madagaskar, Maroko, Québec, Demokratická republika Kongo, Česká republika, Rumunsko, Senegal, Švýcarsko a Tunisko). O členství v FGF má zájem celá řada dalších zemí a je možno očekávat, že se jejich počet brzy zdvojnásobí. Podrobnosti lze najít opět na internetu http://www.fgf-geo.org .

  Hlavním podnětem k založení FGF bylo pravděpodobně rozhodnutí z roku 1966 o přijetí angličtiny jako jediného jednacího jazyka FIG (Mezinárodní federace zeměměřičů) na úkor dříve používaných jednacích jazyků, mezi něž patřila také němčina a francouzština. I když toto opatření mělo výhradně ekonomické důvody, značně to znevýhodnilo účastníky jednání ze zemí jiných než anglofonních. Poškozeny se cítily zejména frankofonní země, které se domnívaly, že FIG zapomněla na své kořeny, neboť byla založena v roce 1878 právě v Paříži. Na kongresu FIG v roce 2003 se jasně ukázalo, jak málo možností účastnit se diskusí mají zástupci jiných než anglofonních zemí. Tento nedostatek pociťovali již dříve zejména zástupci frankofonních zemí, a proto vytvořili neformální frankofonní sdružení v rámci FIG, ovšem bez velkého vlivu. Tato frankofonní skupina se scházela pravidelně na všech pracovních týdnech a kongresech FIG. Zvlášť významné zasedání se uskutečnilo v roce 2000 v Praze během FIG Working Week „Quo vadis Surveying 2000“. VÚGTK se těchto setkání pravidelně zúčastňoval, neboť jeho zástupci byli přesvědčeni, že jazyková pluralita a multidisciplinarita je jednou z hlavních cest k dalšímu rozvoji zeměměřictví, geodézie a kartografie. V roce 2000 v Praze vznikla rovněž myšlenka založit Federaci frankofonních zeměměřičů, tato snaha vyvrcholila, jak bylo výše uvedeno, 25. března 2004 na pracovním zasedání zástupců 6 zemí v sídle Komory francouzských zeměměřičů (OGE) .

  I když Česká republika není frankofonní zemí, aktivity českých a slovenských zeměměřičů ve frankofonních zemích a ve Francii samotné nejsou zanedbatelné. Stačí uvést účast na vytvoření katastru vinic v Alžírsku a s tím spojené školení alžírských zeměměřičů (VÚGTK), geodetické práce při vytyčování a mapování Transsaharské dálnice, vyznamenání českého doktoranda ČVUT, Ing. Petra Součka, za nejlepší studentskou práci na kongresu FIG v roce 2003 v Paříži, expertní a pedagogická činnost českých zeměměřičů v Tunisku, Alžírsku, Maroku, Guineji, Rwandě, Somálsku i ve Francii, studijní pobyty českých zeměměřických odborníků a pedagogů ve Francii, pracovní a studijní stáže francouzských studentů-diplomantů ve VÚGTK a dalších českých zeměměřických organizacích. Nelze opominout ani to, že sídlo evropské agentury EurogeoGraphics http://www.eurogeographics.org/ , která sdružuje 50 státních mapovacích a katastrálních agentur ze 46 evropských zemí, je právě v Paříži, a že v jihofrancouzském městě Toulouse je centrum ESA (European Space Agency – Evropská kosmická agentura) http://www.esa.int, jejímž je ČR rovněž od nedávna členem. Je třeba také připomenout, že druhým nejvýznamnějším jednacím jazykem v institucích EU je francouzština a že pro první polovinu příštího roku převezme ČR předsednictví EU právě od Francie. Již několik měsíců u nás probíhají na všech vládních úrovních intenzivní přípravy na tuto významnou událost, mimo jiné také v oblasti jazykové přípravy stovek vládních úředníků a expertů.

  S ohledem na výše uvedené skutečnosti vyslal ředitel VÚGTK Ing. František Beneš, CSc. vedoucího svého útvaru Ing. Milana Kocába, MBA, na 1. valné shromáždění FGF, které se konalo v říjnu 2007 v kanadském Québeku, a to s oficiálním pozváním ke konání 2. valného shromáždění FGF v Praze.

  Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí bylo správné a že přišlo v pravou dobu. Zájemci o další informace k aktivní i pasivní účasti na tomto 2. valném zasedání se mohou přihlásit na emailové adrese Ivana.Skulinkova(@)vugtk.cz s tím, že v rubrice předmět uvedou „FGF“. Na základě tohoto emailu budou zařazeni mezi potencionální zájemce o účast na této akci a budou jim zasílány další informace. Jedná se o jedinečnou příležitost nejen pro osvěžení znalostí francouzštiny, ale i pro navázání obchodních a profesních kontaktů s frankofonním světem, včetně prezentace našeho oboru. Ať se nám to líbí nebo ne, bez francouzštiny se dnes v EU obejdeme jen těžko.

  V Praze dne 31. července 2008.

  Obrázky naleznete v časopisu Zeměměřič:
  Obr. 1 –Účastníci pracovní porady 25. března 2004 v sídle OGE v Paříži – založení FGF (Belgie, Francie, Alžírsko,Maroko, Francie, Kamerun a Česká republika)
  Obr. 2 Alain Gaudet – současný predseda FGF a viceprezident CLGE (Rada evropských zeměměřičů)

  Václav Slaboch

  vyvěšeno: 05.08.2008
  ID článku: 3004              Používané zkratky
  další informace:www.geometre-expert.fr
  www.fgf-geo.org


  Z časopisu Zeměměřič č. 08-07a08
  [Server] [Pošta]
  vytisknout

  Z domova

 • Výstava: Fenomén Felkl - Proslulá továrna na výrobu glóbů

  Ze zahraničí

 • Znepokojenie a rozhorčenie nad zamýšľaným zrušením študijného odboru GaK na Slovensku